Λήψη δεδομένων για ομάδες του YouTube Analytics

Μια ομάδα YouTube Analytics είναι μια προσαρμοσμένη συλλογή με έως 200 βίντεο, playlist, κανάλια ή στοιχεία. Με τις ομάδες, μπορείτε να οργανώνετε μαζί παρόμοια μέρη περιεχομένου και να βλέπετε τα δεδομένα τους σε ένα σημείο.

Σημείωση: Προς το παρόν, το YouTube Studio υποστηρίζει μόνο ομάδες βίντεο.

Προβολή της απόδοσης μιας ομάδας

  1. Στο YouTube Studio, επιλέξτε Analytics από το αριστερό μενού.
  2. Κάντε κλικ για να επεκτείνετε οποιαδήποτε κάρτα ή γράφημα με δυνατότητα κλικ.
  3. Επάνω αριστερά, δίπλα στο όνομα του καναλιού σας, επιλέξτε το κάτω βέλος.
  4. Επιλέξτε την καρτέλα Ομάδες και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ομάδα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Ομάδες για επεξεργασία  ή για διαγραφή  υφιστάμενων ομάδων. Κατεβάστε δεδομένα για μια ομάδα χρησιμοποιώντας το βέλος λήψης .

Δημιουργία ομάδων

  1. Στο YouTube Studio, επιλέξτε Analytics από το αριστερό μενού.
  2. Κάντε κλικ για να επεκτείνετε οποιαδήποτε κάρτα ή γράφημα με δυνατότητα κλικ.
  3. Επάνω αριστερά, δίπλα στο όνομα του καναλιού σας, επιλέξτε το κάτω βέλος.
  4. Επιλέξτε το μενού Ομάδες και έπειτα Δημιουργία νέας ομάδας
  5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα σας, επιλέξτε βίντεο και Αποθήκευση
 

Τύποι ομάδων και ορατότητα 

Οι κάτοχοι καναλιών μπορούν να δημιουργούν ομάδες βίντεο και playlist. Η προβολή και η επεξεργασία των ομάδων είναι δυνατή από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον λογαριασμό YouTube.

Τα δίκτυα πολλών καναλιών μπορούν επίσης να δημιουργούν ομάδες καναλιών και στοιχείων. Οι ομάδες που δημιουργείτε θα είναι ορατές σε όλους όσοι έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό YouTube ή CMS, αλλά μόνο εσείς θα μπορείτε να επεξεργαστείτε την ομάδα. 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;