Zoznam zdrojov

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí na správu svojho obsahu chráneného autorskými právami používajú Správcu obsahu služby YouTube.

<ResourceList> obsahuje podrobnosti o primárnych zdrojoch (zvukové záznamy alebo videá) a sekundárnych zdrojoch (súvisiaci obal albumu), z ktorých pozostáva dielo. Napríklad na zvukovom albume s 10 skladbami odkazy na zdroje A1 až A10 predstavujú zvukové záznamy a odkaz A11 predstavuje obal albumu. YouTube používa obal albumu ako kľúčový vizuálny prvok vo vygenerovaných skladbách s obalom albumu pre záznamy z tohto albumu. Informačné kanály vydania jedného zdroja by v súlade s profilom DDEX nemali obsahovať žiadne obaly.

YouTube nepodporuje metadáta pre jednotlivé oblasti v prvku <ResourceList>. Ak správa obsahuje viacero verzií metadát pre skladbu, YouTube použije iba tú verziu, ktorá je v správe uvedená ako prvá.

Vlastné prvky služby YouTube

Ak si chcete pozrieť vlastné prvky služby YouTube, rozbaľte nasledujúcu sekciu. Podrobnejšie informácie a príklady nájdete v príslušných sekciách tejto stránky.

Vlastné prvky služby YouTube

Tieto prvky sú súčasťou vlastného priestoru názvov na YouTube:

Zvukové záznamy

<SoundRecordingId>
      [...]
      <!--- Nastaví vlastný identifikátor pre dielo vo forme zvukového záznamu -->
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:SR_CUSTOM_ID">sound_recording_id_1234</ProprietaryId>

      <!--- Identifikuje dielo vo forme zvukového záznamu, ktoré sa má aktualizovať pomocou identifikátora diela -->
      <ProprietaryId 
      Namespace="YOUTUBE:SR_ASSET_ID">A222222222222222</ProprietaryId>

      <!--- K dielu vo forme zvukového záznamu pridá štítok diela -->
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:SR_ASSET_LABEL">sr_asset_label</ProprietaryId>
      [...]
</SoundRecordingId>

Skladby s obalom albumu

<SoundRecordingId>
      [...]
      <!--- Nastaví vlastný identifikátor pre dielo vo forme skladby s obalom albumu -->
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:AT_CUSTOM_ID">art_track_id_1234</ProprietaryId>

      <!--- K dielu vo forme skladby s obalom albumu pridá jeden štítok diela-->
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:AT_ASSET_LABEL">at_asset_label</ProprietaryId>
      [...]
</SoundRecordingId>

Hudobné videá

<VideoId>
      [...]
      <!--- Nastaví vlastný identifikátor pre dielo vo forme hudobného videa -->
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:MV_CUSTOM_ID">music_video_id_1234</ProprietaryId>

      <!--- Identifikuje dielo vo forme hudobného videa, ktoré sa má aktualizovať pomocou identifikátora diela -->
      <ProprietaryId 
      Namespace="YOUTUBE:MV_ASSET_ID">A333333333333333</ProprietaryId>

      <!--- K dielu vo forme hudobného videa pridá jeden štítok diela -->
      <ProprietaryId     
      Namespace="YOUTUBE:MV_ASSET_LABEL">mv_asset_label1</ProprietaryId>

      <!--- Aktualizuje konkrétne dielo vo forme hudobného videa -->
      <ProprietaryId  Namespace="YOUTUBE:VIDEO_ID">9bZkp7q19f0</ProprietaryId>

      <!-- Určí kanál, do ktorého sa má video nahrať  -->
      <ProprietaryId Namespace="YOUTUBE:CHANNEL_ID">MyChannel</ProprietaryId>
      [...]
</VideoId>

Webové videá

<VideoId>
      [...]
      <!--- Nastaví vlastný identifikátor pre dielo vo forme webového videa -->
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:WEB_CUSTOM_ID">web_video_id_1234</ProprietaryId>

      <!--- K dielu vo forme webového videa pridá jeden štítok diela -->
      <ProprietaryId     
      Namespace="YOUTUBE:WEB_ASSET_LABEL">web_asset_label1</ProprietaryId>

      <!--- Aktualizuje konkrétne dielo vo forme webového videa -->
      <ProprietaryId  Namespace="YOUTUBE:VIDEO_ID">9bZkp7q19f0</ProprietaryId>

      <!-- Určí kanál, do ktorého sa má video nahrať  -->
      <ProprietaryId Namespace="YOUTUBE:CHANNEL_ID">MyChannel</ProprietaryId>
      [...]
</VideoId>

Zoznamy

<CollectionId>
      [...]
      <ProprietaryId
Namespace="YOUTUBE:PLAYLIST_ID">PLONRDPtQh-FLMXFMM-SJHySwjpidVXmzw</ProprietaryId>
      [...]
</CollectionId>

Zdroje zvukových záznamov

Identifikátory zvukových záznamov

YouTube vyžaduje, aby každý prvok <SoundRecording> obsahoval platný kód ISRC. Ak záznamy sledujete aj podľa vlastného identifikačného kódu, v rámci prvku <SoundRecordingId> môžete pridať aj prvok <ProprietaryId> ako rovnocenný prvok k prvku <ISRC>. Prvok <ProprietaryId> je v takomto formáte:

<SoundRecordingId>
      <ISRC>USRE10400888</ISRC>
      <ProprietaryId Namespace="DPID:your_DPid">custom_id_1234</ProprietaryId>
</SoundRecordingId>

Hodnoty identifikátora strany DDEX (priestor názvov) a vlastného identifikátora pre skladbu sú povinné. YouTube uloží hodnotu vlastného identifikátora do poľa custom_id (vlastný identifikátor) diela vo forme zvukového záznamu (pre prenosy obsahu do systému Content ID) a dielo vo forme skladby s obalom albumu (pre prenosy obsahu do služby YouTube Premium). Napríklad výsledné dielo podľa kódu XML vyššie bude mať kód ISRC USRE10400888 a hodnotu custom_id custom_id_1234.

Ak chcete pridať iné hodnoty custom_id do diela vo forme zvukového záznamu a diela vo forme skladby s obalom albumu, použite na to určené priestory názvov „YOUTUBE:SR_CUSTOM_ID“ a „YOUTUBE:AT_CUSTOM_ID“:

<SoundRecordingId>
      <ISRC>USRE10400888</ISRC>
      <!--- Nastaví vlastný identifikátor pre dielo vo forme zvukového záznamu -->
      <ProprietaryId
      Namespace="Y++++ OUTUBE:SR_CUSTOM_ID">sound_recording_id_1234</ProprietaryId>
      <!--- Nastaví vlastný identifikátor pre dielo vo forme skladby s obalom albumu -->
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:AT_CUSTOM_ID">art_track_id_1234</ProprietaryId>
</SoundRecordingId>

Ak odosielate aktualizáciu existujúceho diela vo forme zvukového záznamu, dielo môžete identifikovať pomocou identifikátora diela v určenom priestore názvov „YOUTUBE:SR_ASSET_ID“:

<SoundRecordingId>
      <ISRC>USRE10400888</ISRC>
      <!--- Pomocou identifikátora diela identifikuje dielo vo forme zvukového záznamu na aktualizáciu -->
      <ProprietaryId 
      Namespace="YOUTUBE:SR_ASSET_ID">A111111111111111</ProprietaryId>
</SoundRecordingId>

Ak chcete pridať štítky diel do diel vo forme zvukového záznamu a vo forme skladby s obalom albumu, použite na to určené priestory názvov „YOUTUBE:SR_ASSET_LABEL“ a „YOUTUBE:AT_ASSET_LABEL“:

<SoundRecordingId>
      <ISRC>USRE10400888</ISRC>
      <!--- K dielu vo forme zvukového záznamu pridá dva štítky diel -->
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:SR_ASSET_LABEL">sr_asset_label1</ProprietaryId>
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:SR_ASSET_LABEL">sr_asset_label2</ProprietaryId>
      <!--- K dielu vo forme skladby s obalom albumu pridá jeden štítok diela -->
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:AT_ASSET_LABEL">at_asset_label</ProprietaryId>
</SoundRecordingId>

Metadáta zvukového záznamu

Pokyny na vyplnenie metadát zvukového záznamu nájdete v Príručke štýlu hudobných metadát (Music Metadata Style Guide) od združenia Music Business Association. Metadáta zo značky <SoundRecording> sa používajú na:

  • prenosy obsahu do systému Content ID: metadáta uložené v diele vo forme zvukového záznamu;
  • prenosy obsahu do služby YouTube Premium: vytváranie skladieb s obalom albumu a metadáta uložené v diele vo forme skladby s obalom albumu.

Vlastníctvo zvukového záznamu

Vlastníctvo zvukového záznamu sa získava zo značky <RightsController> pod prvkom <SoundRecording>. V súlade s normou DDEX značka <RightsController> určuje oblasti, v ktorých ste výlučným vlastníkom práv vo vzťahu k záznamu. Toto nie je to isté ako poskytované ponuky, no ponuky Content ID by ste mali poskytovať iba pre oblasti, v ktorých ste výlučným vlastníkom práv.
Ak chcete pridať vlastníctvo pre dielo SoundRecording, musíte odoslať buď informačný kanál vydania jedného zdroja, alebo informačný kanál zvukového albumu s hodnotou YouTube_ContentID nastavenou na MessageRecipient.

Vlastníctvo zvukového záznamu sa aplikuje prostredníctvom značky <RightsController> pod prvkom <SoundRecording>. Hodnota značky <PartyId> sa musí zhodovať s hodnotou značky <MessageSender> (alebo s hodnotou značky <SentOnBehalfOf>, ak bola poskytnutá).

Nasledujúci príklad kódu XML určuje, že spoločnosť ABC Label vlastní zvukový záznam v Južnej Afrike:

<ResourceList>
    <SoundRecording>
        [...]
        <ResourceReference>A1</ResourceReference>
        [...]
        <SoundRecordingDetailsByTerritory>
            <!-- Konkretizuje územie alebo územia, na ktorých sa má vlastníctvo
            uplatniť. -->
            <TerritoryCode>ZA</TerritoryCode>
            [...]
            <!-- Táto sekcia nastavuje vlastníctvo zvukového záznamu. -->
            <RightsController>
                <PartyName>
                    <FullName>ABC Label</FullName>
                </PartyName>
                ​<PartyId>PADPIDAZZZZXXXXXXU</PartyId>
                <RightsControllerRole>RightsController</RightsControllerRole>
                <RightSharePercentage>100.00</RightSharePercentage>
            </RightsController>
        [...]
        </SoundRecordingDetailsByTerritory>
    [...]
    </SoundRecording>
</ResourceList>

Vlastníctvo skladby s obalom albumu

Skladby s obalom albumu sa vytvárajú na základe (nevýlučných) licenčných práv na streamovanie. Diela vo forme skladby s obalom albumu sa preto nikdy nepoužívajú pre Content ID a vlastníctvo diela vo forme skladby s obalom albumu sa určí na základe ponuky. V informačných kanáloch, ktoré vytvárajú iba skladby s obalom albumu, sa značka <RightsController> ignoruje.

 Zdroje hudobných videí

Typ videa

Typ videa možno určiť pomocou prvku <VideoType>. Povolené typy hudobných videí sú:

  • LongFormMusicalWorkVideo
  • ShortFormMusicalWorkVideo

Identifikátory hudobných videí

YouTube vyžaduje, aby každý prvok <Video> hudobných videí obsahoval platný kód ISRC. V súlade s pravidlami IFPI sa kód ISRC musí líšiť od kódu používaného pre zvukový záznam. Ak zdroje vo forme videa sledujete aj podľa vlastného identifikačného kódu, v rámci prvku <VideoId> môžete pridať aj prvok <ProprietaryId> ako rovnocenný prvok k prvku <ISRC>. Prvok <ProprietaryId> je v takomto formáte:

<VideoId>
      <ISRC>USRE10400889</ISRC>
      <ProprietaryId Namespace="DPID:your_DPid">custom_id_1234</ProprietaryId>
</VideoId>

YouTube uloží hodnotu vlastného identifikátora do poľa custom_id diela vo forme hudobného videa (pre prenosy obsahu do systému Content ID). Napríklad výsledné dielo podľa kódu XML vyššie bude dielo vo forme hudobného videa s kódom ISRC USRE10400889 a hodnotou custom_id custom_id_1234.

Ak chcete k dielu vo forme hudobného videa pridať hodnotu custom_id, použite na to určený priestor názvov „YOUTUBE:MV_CUSTOM_ID“:

<VideoId>
      <ISRC>USRE10400889</ISRC>
      <!--- Nastaví vlastný identifikátor diela vo forme hudobného videa -->
      <ProprietaryId
      Namespace="YOUTUBE:MV_CUSTOM_ID">music_video_id_1234</ProprietaryId>
</VideoId>

Ak odosielate aktualizáciu existujúceho diela vo forme hudobného videa, dielo môžete identifikovať pomocou identifikátora diela v určenom priestore názvov „YOUTUBE:MV_ASSET_ID“:

<VideoId>
      <ISRC>USRE10400889</ISRC>
      <!--- Identifikuje dielo vo forme hudobného videa, ktoré sa má aktualizovať pomocou identifikátora diela -->
      <ProprietaryId 
      Namespace="YOUTUBE:MV_ASSET_ID">A222222222222222</ProprietaryId>
</VideoId>

Ak chcete k dielu vo forme hudobného videa pridať štítky diel, použite na to určený priestor názvov „YOUTUBE:MV_ASSET_LABEL“:

<VideoId>
      <ISRC>USRE10400889</ISRC>
      <!--- K dielu vo forme hudobného videa pridá dva štítky diel→
      <ProprietaryId     
      Namespace="YOUTUBE:MV_ASSET_LABEL">mv_asset_label1</ProprietaryId>
      <ProprietaryId  
      Namespace="YOUTUBE:MV_ASSET_LABEL">mv_asset_label2</ProprietaryId>
</VideoId>

Ak chcete určiť kanál, do ktorého sa má video nahrať, použite na to určený priestor názvov „YOUTUBE:CHANNEL_ID“:

<VideoId>
     <ISRC>USRE10400889</ISRC>
     <!-- Určí kanál, do ktorého sa má video nahrať  -->
     <ProprietaryId Namespace="YOUTUBE:CHANNEL_ID">MyChannel</ProprietaryId>
</VideoId>

Ak v informačnom kanáli neurčíte žiadny kanál, video sa nahrá do predvoleného kanála, ktorý je nakonfigurovaný vo vašom účte na nahrávanie.

Ak chcete aktualizovať už nahraté video, použite na to určený priestor názvov „YOUTUBE:VIDEO_ID“:

<VideoId>
      <ISRC>USRE10400889</ISRC>
      <ProprietaryId  Namespace="YOUTUBE:VIDEO_ID">9bZkp7q19f0</ProprietaryId>
</VideoId>

Metadáta hudobných videí

Pokyny na vyplnenie metadát hudobného videa v DDEX nájdete v Príručke štýlu hudobných metadát (Music Metadata Style Guide) od združenia Music Business Association. Nasledujúce prvky zo značky <Video> sa používajú na vyplnenie videa a metadát na YouTube:

Video: názov <VideoDetailsByTerritory>
    [...]
    <Title TitleType="DisplayTitle">
        <TitleText>Malý príklad</TitleText>
    </Title>
    [...]
</VideoDetailsByTerritory>
Video: značky/kľúčové slová <VideoDetailsByTerritory>
    [...]
    <Keywords>KľúčovéSlovo1</Keywords>
    <Keywords>KľúčovéSlovo2</Keywords>
    [...]
</VideoDetailsByTerritory>
Dielo: skladba <Video>
   [...]
    <ReferenceTitle>
        <TitleText>Malý príklad</TitleText>
    </ReferenceTitle>
   [...]
</Video>

 
Dielo: názov štítka <VideoDetailsByTerritory>
    [...]
    <LabelName>Testovací štítok</LabelName>
    [...]
</VideoDetailsByTerritory>
Dielo: interpret

<VideoDetailsByTerritory>
    [...]
   <DisplayArtist SequenceNumber="1">
        <PartyName>
            <FullName>Jano a prikladači</FullName>
        </PartyName>
        <ArtistRole>MainArtist</ArtistRole>
    </DisplayArtist>

    <DisplayArtist SequenceNumber="2">
        <PartyName>
            <FullName>Ďalší interpret</FullName>
        </PartyName>
        <ArtistRole>MainArtist</ArtistRole>
    </DisplayArtist>
    [...]
</VideoDetailsByTerritory>

Dielo: žáner <VideoDetailsByTerritory>
    [...]
    <Genre>
        <GenreText>Hip Hop</GenreText>
    </Genre>
    [...]
</VideoDetailsByTerritory>

 

Popis videa sa načíta zo značky <Release>, nie zo značky <Video>. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Zoznam vydaní.

Vlastníctvo hudobného videa

Vlastníctvo diela vo forme hudobného videa sa získava zo značky <RightsController> pod prvkom <Video>. V súlade s normou DDEX značka <RightsController> určuje oblasti, v ktorých ste výlučným vlastníkom práv vo vzťahu k videu. Toto nie je to isté ako poskytované ponuky, no ponuky Content ID by ste mali poskytovať iba pre oblasti, v ktorých ste výlučným vlastníkom práv.

Vlastníctvo diela vo forme hudobného videa sa aplikuje prostredníctvom značky <RightsController> pod prvkom <Video>. Hodnota značky <PartyId> sa musí zhodovať s hodnotou značky <MessageSender> (alebo s hodnotou značky <SentOnBehalfOf>, ak bola poskytnutá).

Nasledujúci príklad kódu XML určuje, že spoločnosť ABC Label vlastní dielo vo forme hudobného videa v Južnej Afrike:

<ResourceList>
    <Video>
        [...]
        <ResourceReference>A1</ResourceReference>
        [...]
        <VideoDetailsByTerritory>
            <!-- Konkretizuje územie alebo územia, na ktorých sa má vlastníctvo uplatniť. -->
            <TerritoryCode>ZA</TerritoryCode>
            [...]
            <!-- V tejto sekcii sa nastavuje vlastníctvo hudobného videa. -->
            <RightsController>
                <PartyName>
                    <FullName>ABC Label</FullName>
                </PartyName>
                <PartyId>PADPIDAZZZZXXXXXXU</PartyId>
                <RightsControllerRole>RightsController</RightsControllerRole>
                <RightSharePercentage>100.00</RightSharePercentage>
            </RightsController>
        [...]
        </VideoDetailsByTerritory>
    [...]
    </Video>
</ResourceList>

Zdroje webového videa

Typ videa

Typ videa možno určiť pomocou prvku <VideoType>. Povolené typy webových videí sú:

  • LongFormNonMusicalWorkVideo
  • ShortFormNonMusicalWorkVideo

Identifikátory webových videí

Ak zdroje vo forme videa sledujete podľa vlastného identifikačného kódu, v rámci prvku <VideoId> môžete pridať aj prvok <ProprietaryId> ako rovnocenný prvok k prvku <ISRC>. Prvok <ProprietaryId> je v takomto formáte:

<VideoId>
      <ProprietaryId Namespace="DPID:your_DPid">custom_id_1234</ProprietaryId>
</VideoId>

YouTube uloží hodnotu vlastného identifikátora do poľa custom_id diela vo forme webového videa (pre prenosy obsahu do systému Content ID). Napríklad výsledné webové dielo podľa kódu XML vyššie bude mať hodnotu custom_id custom_id_1234.

Ak chcete do webového diela pridať hodnotu custom_id, použite na to určený priestor názvov „YOUTUBE:VIDEO_ID“:

<VideoId>
      <!--- Nastaví vlastný identifikátor webového diela -->
      <ProprietaryId Namespace="YOUTUBE:WEB_CUSTOM_ID">web_video_id_1234</ProprietaryId>
</VideoId>

Ak odosielate aktualizáciu existujúceho webového diela, dielo môžete identifikovať pomocou identifikátora diela v určenom priestore názvov „YOUTUBE:WEB_ASSET_ID“:

<VideoId>
      <!--- Identifikuje webové dielo, ktoré sa má aktualizovať pomocou identifikátora diela - -->
      <ProprietaryId Namespace="YOUTUBE:Web_ASSET_ID">A222222222222222</ProprietaryId>
</VideoId>

Ak chcete do webového diela pridať štítky diel, použite na to určený priestor názvov „YOUTUBE:WEB_ASSET_LABEL“:

<VideoId>
      <!--- K webovému dielu pridá dva štítky diel →
      <ProprietaryId     
      Namespace="YOUTUBE:WEB_ASSET_LABEL">web_asset_label1</ProprietaryId>
      <ProprietaryId  
      Namespace="YOUTUBE:WEB_ASSET_LABEL">web_asset_label2</ProprietaryId>
</VideoId>

Ak chcete určiť kanál, do ktorého sa má video nahrať, použite na to určený priestor názvov „YOUTUBE:CHANNEL_ID“:

<VideoId>
     <!-- Určí kanál, do ktorého sa má nahrať video -->
     <ProprietaryId Namespace="YOUTUBE:CHANNEL_ID">MyChannel</ProprietaryId>
</VideoId>

Ak v informačnom kanáli neurčíte žiadny kanál, video sa nahrá do predvoleného kanála, ktorý je nakonfigurovaný vo vašom účte na nahrávanie.

Ak chcete aktualizovať už nahraté video, použite na to určený priestor názvov „YOUTUBE:VIDEO_ID“:

<VideoId>
      <ProprietaryId  Namespace="YOUTUBE:VIDEO_ID">9bZkp7q19f0</ProprietaryId>
</VideoId>

Metadáta webového videa

Nasledujúce prvky zo značky <Video> sa používajú na vyplnenie videa a metadát na YouTube:

Video: názov <VideoDetailsByTerritory>
    [...]
    <Title TitleType="DisplayTitle">
        <TitleText>Malý príklad</TitleText>
    </Title>
    [...]
</VideoDetailsByTerritory>
Video: značky/kľúčové slová <VideoDetailsByTerritory>
    [...]
    <Keywords>KľúčovéSlovo1</Keywords>
    <Keywords>KľúčovéSlovo2</Keywords>
    [...]
</VideoDetailsByTerritory>

 

Popis videa sa načíta zo značky <Release>, nie zo značky <Video>. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Zoznam vydaní.

Vlastníctvo webového videa

Vlastníctvo webového videa sa získava zo značky <RightsController> pod prvkom <Video>. V súlade s normou DDEX značka <RightsController> určuje oblasti, v ktorých ste výlučným vlastníkom práv vo vzťahu k videu. Toto nie je to isté ako poskytované ponuky, no ponuky Content ID by ste mali poskytovať iba pre oblasti, v ktorých ste výlučným vlastníkom práv.

Vlastníctvo webového videa sa získava zo značky <RightsController> pod prvkom <Video>. Hodnota značky <PartyId> sa musí zhodovať s hodnotou značky <MessageSender> (alebo s hodnotou značky <SentOnBehalfOf>, ak bola poskytnutá).

Nasledujúci príklad kódu XML určuje, že spoločnosť ABC Label vlastní webové dielo v Južnej Afrike:

<ResourceList>
     <Video>
         [...]
         <ResourceReference>A1</ResourceReference>
         [...]
         <VideoDetailsByTerritory>
             <!-- Konkretizuje územie alebo územia, na ktorých sa má vlastníctvo uplatniť. -->
            <TerritoryCode>ZA</TerritoryCode>
            [...]
            <!-- V tejto sekcii sa nastavuje vlastníctvo webového diela. -->
            <RightsController>
                <PartyName>
                    <FullName>ABC Label</FullName>
                </PartyName>
                <PartyId>PADPIDAZZZZXXXXXXU</PartyId>
                <RightsControllerRole>RightsController</RightsControllerRole>
                <RightSharePercentage>100.00</RightSharePercentage>
            </RightsController>
        [...]
        </VideoDetailsByTerritory>
    [...]
    </Video>
</ResourceList>

Nastavenie publika videa 

Nastavenie publika videa

Bez ohľadu na vašu polohu ste právne povinný/-á dodržiavať zákon o ochrane súkromia detí na internete (COPPA) a iné právne predpisy. Ak vytvárate detský obsah, ste povinný/-á nám oznámiť, či sú vaše videá určené pre deti

Set a video as made for kids or not

To upload a non-Art Track video (i.e. Music Video or Web Video) as made for kids or not made for kids, use the <AvRating> element with either MadeForKids or NotMadeForKids following this format:

<VideoDetailsByTerritory>
    <TerritoryCode>Worldwide</TerritoryCode>
    [...]
        <AvRating>
            <RatingText>MadeForKids</RatingText>
            <RatingAgency Namespace="YOUTUBE">UserDefined</RatingAgency>
        </AvRating>
    [...]
</VideoDetailsByTerritory>

The field is either optional or required, depending on the channel default you’ve chosen for the channel the video will be uploaded to.

Optional made for kids flag 

The made for kids flag is optional if the channel default for the channel you are uploading your video to is set to either:
  • “Yes, set this channel as made for kids. I always upload content that’s made for kids.” 
  • “No, set this channel as not made for kids. I never upload content that’s made for kids.”
Poznámka: Na identifikáciu videí, ktoré sú jasne zacielené na mladých divákov, budeme používať aj strojové učenie. Veríme, že budete svoj obsah označovať presne, ale v prípadoch, keď dôjde k chybe alebo zneužitiu, môžeme vaše nastavenie publika zmeniť. Nespoliehajte sa však na to, že naše systémy budú označovať obsah za vás. Môže sa totiž stať, že naše systémy nerozpoznajú obsah, ktorý úrad FTC alebo iné úrady považujú za určený pre deti. Ak pri svojom obsahu správne nenastavíte, že je určený pre deti, môžu z toho byť vyvodené právne dôsledky alebo dôsledky na YouTube. Ak potrebujete pomoc s rozhodovaním, či je váš obsah určený pre deti alebo nie, prečítajte si tento článok v centre pomoci alebo sa obráťte na právneho poradcu.

Ak ste už vybrali publikum pre svoje video a YouTube identifikuje chybu alebo zneužitie, uvidíte svoje video označené „Určené pre deti - nastavené službou YouTube“. Nebudete môcť zmeniť nastavenie publika. Ak s tým nesúhlasíte, môžete použiť tlačidlo Odoslať spätnú väzbu.

Povinné nahlásenie videa určeného pre deti 

Nahlásenie videa určeného pre deti je povinné, ak je v kanáli, v ktorom nahrávate video, predvolene nastavená možnosť:
  • Toto nastavenie chcem kontrolovať pri každom videu. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false