Tải nhạc từ Thư viện âm thanh

Bạn có thể sử dụng Thư viện âm thanh của YouTube để tải nhạc và hiệu ứng âm thanh miễn phí cho video của mình.

Tìm hiểu thêm về cách tạo cảm xúc cho người xem trong video bằng âm thanh.
Phiên bản YouTube Studio thử nghiệm hiện chưa hỗ trợ tính năng này. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm (studio.youtube.com), hãy chọn Creator Studio Classic ở menu bên trái để làm theo các bước sau.

Bạn có thể tải xuống và sử dụng một số bản nhạc chất lượng cao 320 kb/giây và hiệu ứng âm thanh miễn phí bản quyền bằng cách:

  1. Chuyển đến Creator Studio > Tạo > Thư viện âm thanh.
  2. Sử dụng các tab ở đầu trang để chọn "Nhạc miễn phí" hoặc "Hiệu ứng âm thanh". Các thanh bên cạnh bài hát thể hiện mức độ phổ biến của một bản nhạc.
  3. Khi bạn tìm thấy bản nhạc yêu thích, hãy nhấp vào mũi tên để tải xuống.
  4. Để giúp bạn dễ truy cập vào bản nhạc sau này, hãy chọn ngôi sao để thêm bản nhạc vào Mục yêu thích của bạn.

Ghi nhận tác giả và kiếm tiền từ nhạc miễn phí

  • Ghi nhận tác giả cho video của bạn: Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng yêu cầu ghi nhận tác giả bên cạnh một bản nhạc, hãy đảm bảo ghi nhận nghệ sĩ gốc của bản nhạc đó trong nội dung mô tả video của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về ghi nhận tác giả trên trang web Creative Commons.
  • Kiếm tiền từ video của bạn: Bạn có thể kiếm tiền từ video của mình vì nhạc miễn phí không được xác nhận quyền sở hữu thông qua Content ID. Nếu có lời nhắc yêu cầu bạn chứng minh rằng bạn có quyền sử dụng thương mại đối với bản nhạc đã dùng, thì bạn chỉ cần đảm bảo nêu tiêu đề chính xác của bản nhạc đó và cho biết bạn đã tải xuống từ Thư viện âm thanh của YouTube. Hãy tìm hiểu thêm về cách cung cấp tài liệu để xác nhận quyền sử dụng.
 

Lưu ý: YouTube không thể cung cấp cho bạn thông tin về trách nhiệm pháp lý hoặc các vấn đề khác có thể xảy ra bên ngoài YouTube. Bạn nên tham vấn luật sư có trình độ nếu có thắc mắc về việc sử dụng nhạc.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?