Sử dụng nhạc và hiệu ứng lấy từ Thư viện âm thanh

Trong Thư viện âm thanh trong YouTube Studio, bạn có thể tìm nhạc và các hiệu ứng âm thanh miễn phí bản quyền để sử dụng trong video của mình. 

Các bản nhạc và hiệu ứng âm thanh trong Thư viện âm thanh của YouTube được miễn phí bản quyền. Thư viện âm thanh này chỉ có trong YouTube Studio.

Mở Thư viện âm thanh

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Thư viện âm thanh.

Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào Thư viện âm thanh tại youtube.com/audiolibrary

Tìm kiếm trong Thư viện âm thanh

Tìm nhạc

Sử dụng các bộ lọc  và thanh tìm kiếm trong thẻ Nhạc miễn phí để tìm các bản nhạc cho video của bạn. 

Để tìm một bản nhạc nhất định, hãy nhập tiêu đề bản nhạc, nghệ sĩ hoặc từ khóa vào thanh tìm kiếm. Bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc để tìm nhạc theo tên bản nhạc, thể loại, tâm trạng, tên nghệ sĩ, thông tin ghi công và thời lượng (tính bằng giây). 

Thu hẹp kết quả tìm kiếm bằng cách nhấp vào biểu tượng bộ lọc  bên cạnh nghệ sĩ, thể loại, hoặc tâm trạng của từng bản nhạc. Bạn có thể sắp xếp kết quả tìm kiếm theo tên bản nhạc, tên nghệ sĩ, thời lượng hoặc ngày bằng cách nhấp vào tên cột tương ứng.

Để lưu các bản nhạc yêu thích, hãy nhấp vào biểu tượng dấu sao bên cạnh tên bản nhạc. Để xem danh sách các bản nhạc bạn yêu thích, hãy nhấp vào thẻ Có gắn dấu sao.

Chúng tôi thêm các bản nhạc mới phát hành vào Thư viện âm thanh hai lần mỗi tháng.

Tìm hiệu ứng âm thanh

Sử dụng bộ lọc  và thanh tìm kiếm trong thẻ Hiệu ứng âm thanh để tìm hiệu ứng âm thanh cho video của bạn. 

Để tìm một hiệu ứng âm thanh nhất định, hãy nhập từ khóa hoặc tiêu đề của bản âm thanh vào thanh tìm kiếm. Bạn cũng có thể lọc hiệu ứng âm thanh theo danh mục và thời lượng (tính bằng giây). 

Phát và tải âm thanh xuống

Để nghe thử một bản nhạc, hãy nhấp vào nút Phát . Nếu bạn thích bản nhạc đó, hãy di chuột lên ngày thêm bản nhạc rồi nhấp vào TẢI XUỐNG để tải tệp MP3 xuống.

Bản nhạc đó sẽ tiếp tục phát trong lúc bạn duyệt qua Thư viện âm thanh. Hãy sử dụng các nút điều khiển trên trình phát âm thanh để tạm dừng, tua và phát bản âm thanh tiếp theo hoặc trước đó.

Ghi công

Nếu bạn sử dụng một bản nhạc có giấy phép Creative Commons   , bạn phải ghi công nghệ sĩ trong phần mô tả của video. Để tạo thông tin ghi công, bạn có thể sử dụng:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Thư viện âm thanh.
 3. Tìm bản nhạc bạn muốn sử dụng.
  • Lưu ý: Để xem hết tất cả các bài hát có giấy phép Creative Commons, hãy nhấp vào thanh bộ lọc > Cần ghi công.
 4. Trong cột Loại giấy phép, hãy nhấp vào biểu tượng Giấy phép Creative Commons
 5. Trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào biểu tượng Sao chép  để sao chép đoạn văn bản ghi công. Khi đó, bạn đã có thể dán thông tin này vào phần mô tả của video.

Nếu bạn muốn tìm nhạc có giấy phép tiêu chuẩn từ Thư viện âm thanh của YouTube mà không yêu cầu bạn phải ghi công, hãy nhấp vào thanh bộ lọc  > Không cần ghi công.

Lưu ý: Nếu video của bạn sử dụng bất kỳ bản nhạc nào trong Thư viện âm thanh của YouTube thì phần “Nhạc trong video này” sẽ xuất hiện trên trang xem video của bạn. Xin lưu ý rằng nếu video của bạn sử dụng nhạc có giấy phép Creative Commons thì bạn vẫn phải cung cấp thông tin ghi công trong phần mô tả của video.

 Kiếm tiền từ video của bạn

Nếu đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube, bạn có thể kiếm tiền từ video có nhạc và hiệu ứng âm thanh trong Thư viện âm thanh.

Những bản nhạc và hiệu ứng âm thanh miễn phí bản quyền mà bạn tải xuống từ Thư viện âm thanh sẽ không bị chủ sở hữu quyền xác nhận quyền sở hữu qua hệ thống Content ID.

Lưu ý:

 • Chỉ những bản nhạc và hiệu ứng âm thanh trong Thư viện âm thanh mới được YouTube công nhận là không vi phạm bản quyền.
 • YouTube không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh từ các bản nhạc và hiệu ứng âm thanh "miễn phí bản quyền" từ các kênh YouTube hoặc thư viện nhạc khác.
 • YouTube không thể đưa ra hướng dẫn pháp lý, bao gồm cả hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến âm nhạc có thể xảy ra bên ngoài nền tảng YouTube.
 • Nếu có thắc mắc về việc sử dụng nhạc thì bạn nên tham khảo ý kiến của một luật sư có đủ trình độ.

 Tìm hiểu thêm về loại nội dung có thể kiếm tiền.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false