Thông báo xác nhận quyền sở hữu là gì?

Các tính năng này chỉ được cung cấp cho những đối tác sử dụng Trình quản lý nội dung trong YouTube Studio.

Trong Hệ thống quản lý quyền của YouTube, thông báo xác nhận quyền sở hữu là sự khẳng định quyền sở hữu bản quyền đối với một video.

Hệ thống gửi thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với video tải lên từ các kênh liên kết trong Trình quản lý nội dung của bạn, hoặc video do người dùng khác tải lên (trong trường hợp video của người dùng trùng khớp với tài sản của bạn). Khi phát hiện một video trùng khớp với tài sản của bạn, Content ID sẽ tạo một thông báo xác nhận quyền sở hữu và áp dụng một chính sách (kiếm tiền, theo dõi hoặc chặn) đối với video đó.

Trong Trình quản lý nội dung trong Studio, các thông báo xác nhận quyền sở hữu được nhóm theo từng video để bạn có thể quản lý tất cả thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với một video trong cùng một lúc.

Thông báo xác nhận quyền sở hữu có tính lợi dụng hoặc gian lận có thể dẫn đến các hình phạt bao gồm trách nhiệm pháp lý và việc bị chấm dứt mối quan hệ đối tác. Đọc các phương pháp hay nhất về thông báo xác nhận quyền sở hữu để biết các mẹo giúp tránh xác nhận quyền sở hữu quá mức và xóa các thông báo xác nhận quyền sở hữu bị nhầm lẫn.

Nguồn thông báo xác nhận quyền sở hữu

  • Video do đối tác tải lên: Các video do một kênh YouTube thuộc Trình quản lý nội dung tải lên. Video được xác nhận quyền sở hữu khi video được tải lên và được áp dụng chính sách tải lên.
    • Việc xác nhận quyền sở hữu nội dung do đối tác tải lên cho phép bạn sử dụng các tùy chọn kiếm tiền, tính năng so khớp trong Content ID và báo cáo.
  • Nội dung do người dùng tạo (UGC): Các video do những người dùng khác trên YouTube tải lên kênh của họ.
    • Khi các video của những người dùng này chứa nội dung thuộc quyền sở hữu của bạn, thì các video này sẽ nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu và chính sách trùng khớp của bạn sẽ được áp dụng. Thông báo xác nhận quyền sở hữu theo chính sách trùng khớp cho biết biện pháp mà bạn muốn YouTube áp dụng trên những video đó (kiếm tiền, theo dõi hoặc chặn).

Câu hỏi thường gặp

Điểm khác biệt giữa "thông báo xác nhận quyền sở hữu" và "video đã được xác nhận quyền sở hữu" là gì?

Thông báo xác nhận quyền sở hữu là sự khẳng định quyền sở hữu đối với một video. 

Video đã được xác nhận quyền sở hữu là video có một hoặc nhiều thông báo xác nhận quyền sở hữu cùng áp dụng cho video đó. 

Sự khác biệt giữa “thông báo xác nhận quyền sở hữu” và “thông báo yêu cầu gỡ bỏ” là gì?

Chủ sở hữu bản quyền quản lý các quyền sở hữu của họ trên YouTube bằng cách đưa ra yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền hoặc xác nhận quyền sở hữu video thông qua Content ID.

Thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID không dẫn đến cảnh cáo vi phạm bản quyền, còn thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền thì dẫn đến cảnh cáo vi phạm bản quyền. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền và thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.

Mất bao lâu để thông báo xác nhận quyền sở hữu có hiệu lực?

Các chính sách của bạn sẽ ngay lập tức áp dụng cho mọi nội dung tải lên sau khi chính sách của bạn được tạo hoặc chỉnh sửa.

Content ID cũng quét nội dung cũ để xác định các video trùng khớp được tải lên trước khi tài sản của bạn được tạo. Hệ thống sẽ quét những video tải lên gần đây và video phổ biến trước tiên.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13607501905612007202
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59