Kiếm tiền từ video hát lại đủ điều kiện

Người sáng tạo tham gia Chương trình đối tác YouTube giờ đây có thể nhận được phần doanh thu từ video hát lại đủ điều kiện trên YouTube sau khi chủ sở hữu của nhà xuất bản âm nhạc đã xác nhận quyền sở hữu những video đó. Bạn sẽ nhận được doanh thu từ những video này theo tỷ lệ.

Làm thế nào để xác định xem video hát lại của bạn có đủ điều kiện tham gia kiếm tiền hay không

Bạn sẽ biết mình có thể nhận được phần doanh thu từ video hát lại khi thấy thông báo này bên cạnh video trong tab Kiếm tiền của bạn: “Kiếm tiền từ video của tôi. Đây là bản hát lại của tôi cho một bài hát do người khác viết.” Tìm hiểu thêm

Thông báo này sẽ xuất hiện đối với những video được nhà xuất bản âm nhạc sở hữu bản quyền trong sáng tác âm nhạc đã biểu diễn xác nhận quyền sở hữu thông qua hệ thống Content ID. Cả video mới tải lên và video đã tải lên trước đây đều đủ điều kiện, vì vậy bạn cũng có thể biết liệu video hát lại tải lên trước đây có đủ điều kiện hay không bằng cách xem trong Trình quản lý video của YouTube.

Xin lưu ý, (các) chủ sở hữu bản quyền không bật tính năng này cho một số bài hát cụ thể, vì vậy tính năng có thể không hiển thị đối với các video hát lại nhất định đã xác nhận quyền sở hữu. Các trường hợp khác, trong đó video không đủ điều kiện tham gia cơ hội chia sẻ doanh thu này, bao gồm:

  • Video chứa bản ghi âm thương mại, chẳng hạn như bản ghi âm nhạc cụ hay karaoke
  • Video về buổi hòa nhạc trực tiếp

Làm thế nào để bật chia sẻ doanh thu cho video hát lại

Để bật chia sẻ doanh thu cho video hát lại của bạn sau khi nhà xuất bản âm nhạc đã xác nhận quyền sở hữu bài hát đó:

  1. Bật tính năng kiếm tiền cho tài khoản của bạn nếu bạn chưa làm vậy. Truy cập tab Kiếm tiền trong cài đặt tài khoản.
  2. Tìm video hát lại đủ điều kiện trong Trình quản lý video. Video này sẽ có thông báo “Nội dung bên thứ ba phù hợp” và biểu tượng dấu đô la màu xám.
  3. Nhấp vào biểu tượng dấu đô la màu xám bên cạnh video. Sau đó, trên tab Kiếm tiền, đánh dấu chọn hộp kiểm bên cạnh thông báo cho biết: “Kiếm tiền từ video của tôi. Đây là bản hát lại của tôi cho một bài hát do người khác viết.” Tìm hiểu thêm
  4. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét video của bạn để biết liệu video có chứa nội dung bên thứ ba ngoài bài hát của bên thứ ba hay không.
  5. Chúng tôi sẽ sớm thông báo cho bạn nếu cần thêm thông tin. Nếu có thắc mắc, bạn có thể truy cập trình khắc phục sự cố kiếm tiền.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?