Speňaženie vhodných videí prevzatých skladieb

Autori, ktorí sú súčasťou Partnerského programu YouTube, môžu teraz zdieľať výnosy z vhodných videí prevzatých skladieb na YouTube, keď si na tieto videá uplatnia nárok vlastníci hudby. Výnosy z týchto videí vám budú vyplácané úmerne.

Ako zistiť, či je vaše video prevzatej skladby vhodné na speňaženie

 

Poznámka: Ak používate Štúdio YouTube beta (studio.youtube.com), v ponuke naľavo vyberte Klasické Štúdio pre autorov a postupujte podľa týchto krokov.

 

Výnosy z videa prevzatej skladby budete môcť zdieľať, keď na karte Speňaženie vedľa videa uvidíte túto správu: „Speňažiť moje video. Toto je moja prevzatá skladba, ktorej autorom je niekto iný. Ďalšie informácie“

Táto správa sa zobrazí pre videá, na ktoré si vlastníci hudby, ktorí majú autorské práva k interpretovanej skladbe, uplatňujú nárok cez systém Content ID. Na získanie podielu z výnosov môže byť vhodný nový i v minulosti nahraný obsah. V prípade v minulosti nahraných videí prevzatých skladieb si vhodnosť môžete pozrieť v Správcovi videí služby YouTube.

Upozorňujeme, že pre niektoré konkrétne skladby majitelia autorských práv túto funkciu nepovolili, takže táto správa sa nemusí objaviť pri niektorých nárokovaných videách prevzatých skladieb. Medzi ďalšie prípady, keď videá nie sú vhodné na zdieľanie výnosov, patria:

  • videá, ktoré obsahujú komerčné záznamy zvuku, ako je napríklad inštrumentálny záznam alebo záznam karaoke,
  • videá zo živých koncertných vystúpení.

Ako povoliť zdieľanie výnosov pre video prevzatej skladby

 

Poznámka: Ak používate Štúdio YouTube beta (studio.youtube.com), v ponuke naľavo vyberte Klasické Štúdio pre autorov a postupujte podľa týchto krokov.

 

Ak chcete povoliť zdieľanie výnosov pre video prevzatej skladby, keď si naň vlastník hudby uplatnil nárok, postupujte takto:

  1. Povoľte speňaženie účtu, ak ste tak ešte neurobili. V nastaveniach účtu prejdite na kartu Speňaženie.
  2. Správcovi videí vyhľadajte vhodné video prevzatej skladby. Bude pri ňom zobrazené upozornenie „Zhoda s obsahom tretej strany“ a sivá ikona znaku dolára.
  3. Kliknite na sivú ikonu znaku dolára vedľa videa. Potom kliknite na kartu Speňaženie a začiarknite políčko vedľa správy, ktorá znie: „Speňažiť moje video. Toto je moja prevzatá skladba, ktorej autorom je niekto iný. Ďalšie informácie“
  4. Vaše video potom skontrolujeme, či neobsahuje okrem skladby tretej strany iný obsah tretích strán.
  5. V prípade potreby ďalších informácií vás o tom budeme čoskoro informovať. Ak máte otázky, môžete použiť nástroj na riešenie problémov so speňažením.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?