Xem YouTube trên TV bằng mã TV

Bạn có thể sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để chuyển sang xem YouTube trên TV bằng cách liên kết thiết bị với TV qua mã TV.

Lưu ý: Nếu bạn là thành viên của YouTube TV và muốn xem YouTube TV trên TV, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp YouTube TV để biết thêm thông tin.

Cách sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để kích hoạt YouTube trên TV

Liên kết bằng mã TV

Bạn có thể liên kết thiết bị TV với điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn khi không kết nối với Wi-Fi.

Cách tìm mã TV trên TV của bạn

 1. Mở ứng dụng YouTube trên thiết bị TV.
 2. Chuyển đến biểu tượng Cài đặt .
 3. Cuộn xuống phần Liên kết bằng mã TV. Một mã TV màu xanh dương sẽ xuất hiện trên TV.
 4. Giờ hãy lấy điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn của bạn.
Mã TV phải là các số. Nếu mã là chữ cái, hãy lặp lại các bước ở trên để nhận mã số.

Cách nhập mã TV trên điện thoại hoặc máy tính bảng

 1. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
 2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Xem trên TV.
 4. Nhấn vào Nhập mã TV rồi nhập mã màu xanh dương xuất hiện trên TV. 

Cách nhập mã TV trên máy tính để bàn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào youtube.com/pair.
 2. Lấy mã TV màu xanh dương xuất hiện trên TV rồi nhập mã đó vào phần Liên kết bằng mã TV.
 3. Nhấp vào Thêm TV này.

Xóa các thiết bị được liên kết bằng mã TV

Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để xóa các thiết bị được liên kết bằng mã TV. Xin lưu ý rằng khi đã xóa thiết bị thì bạn sẽ cần sử dụng mã mới nếu muốn liên kết lại thiết bị đó.

Trên TV

 1. Mở ứng dụng YouTube trên thiết bị TV.
 2. Chuyển đến biểu tượng Cài đặt .
 3. Cuộn xuống phần “Thiết bị được liên kết.”
 4. Xóa các thiết bị đã liên kết hoặc chọn Hủy liên kết tất cả thiết bị.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn .
 2. Nhấn vào mục Cài đặt sau đó Xem trên TV.
 3. Chọn Xóa thiết bị rồi nhấn vào XÓA để xóa thiết bị TV được liên kết.

Trên máy tính

 1. Truy cập vào youtube.com/pair.
 2. Trong phần "Các TV được liên kết", nhấp vào Chỉnh sửa rồi nhấp vào biểu tượng Xóa .
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?