מודעות שמוצגות בסרטונים

המודעות שמוצגות בזמן הצפייה בסרטונים ב-YouTube מותאמות לתחומי העניין שלכם. הן מבוססות על הגדרות המודעות שלכם ב-Google, על הסרטונים שצפיתם בהם ועל הכניסה - או אי הכניסה - שלכם לחשבון.

אם נכנסתם לחשבון, הנתונים האנונימיים הבאים עשויים לקבוע אילו מודעות יוצגו:

  • סוגי הסרטונים שצפיתם בהם
  • האפליקציות במכשיר והשימוש בהן
  • אתרים שאתם מבקרים בהם
  • מזהים אנונימיים המשויכים למכשיר הנייד שלכם
  • אינטראקציות קודמות עם המודעות או עם שירותי הפרסום של Google
  • המיקום הגאוגרפי שלכם
  • טווח גילאים
  • מגדר
  • אינטראקציות עם סרטונים ב-YouTube

בין שנכנסתם לחשבון ובין שלא, המודעות שתראו מבוססות על תוכן הסרטונים שצפיתם בהם.  

ניהול הגדרות פרטיות למודעות

תוכלו לשלוט במודעות המוצגות בכל המכשירים שלכם מתוך הגדרות המודעות בחשבון Google. אפשר גם להציג, למחוק או להשהות את היסטוריית הצפייה ב-YouTube.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?