Usporiadanie obsahu pomocou sekcií kanála

Zmena funkcií prispôsobenia kanála

Preložené sekcie kanála a vertikálne rozloženie sekcie budú od 15. júla 2020 zrušené. Taktiež meníme vzhľad odporúčaných kanálov, aby boli lepšie viditeľné v mobilných zariadeniach. Tieto funkcie boli používané len zriedka. Odstraňujeme ich, aby sme zjednodušili vaše prostredie a mohli sa sústrediť na predstavenie prispôsobovania kanálov v Štúdiu YouTube neskôr v tomto roku. Ďalšie informácie

Obsah, ktorý chcete vo svojom kanáli zvýrazniť, môžete usporiadať a propagovať pomocou sekcií kanála. Sekcie vám umožňujú zoskupovať videá a pomôcť tak publiku pri rozhodovaní, čo pozerať. V rámci jedného kanála môžete mať až desať sekcií.

Správa sekcií na kanáli

Vytvorenie sekcie

Než začnete: Ak chcete nastaviť sekcie kanála, musíte najskôr pre kanál zapnúť prispôsobenie.

 1. Prihláste sa na YouTube.
 2. Pod svojou profilovou fotkou vpravo hore vyberte Váš kanál.
 3. Kliknite na Prispôsobiť kanál.
 4. V dolnej časti kliknite na Pridať sekciu.
 5. V rozbaľovacej ponuke v sekcii Obsah vyberte typ obsahu, ktorý sa má v sekcii zobraziť.
  • Videá: vyberte túto možnosť, ak chcete zvýrazniť obľúbené videá.
  • Nahrané: vyberte túto možnosť, ak chcete zvýrazniť uverejnené videá a priame prenosy.
  • Zoznamy: vyberte túto možnosť, ak chcete pridať sekciu venovanú zoznamom.
  • Kanály: vyberte túto možnosť, ak chcete zvýrazniť svoje odporúčané kanály.
 6. Kliknite na Hotovo.

Úprava sekcie

 1. Prihláste sa na YouTube.
 2. Pod svojou profilovou fotkou vpravo hore vyberte Váš kanál.
 3. Kliknite na Prispôsobiť kanál.
 4. Umiestnite kurzor myši na sekciu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na Upraviť .
 5. Na obrazovke úprav môžete zmeniť obsah a rozloženie sekcie.

Zmena poradia sekcií v kanáli

 1. Prihláste sa na YouTube.
 2. Pod svojou profilovou fotkou vpravo hore vyberte Váš kanál.
 3. Kliknite na Prispôsobiť kanál.
 4. Umiestnite kurzor myši na sekciu, ktorú chcete upraviť.
 5. V pravom hornom rohu sekcie kliknite na šípku nahor alebo nadol a premiestnite sekciu nad alebo pod ostatné sekcie. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?