Организиране на съдържание чрез секции на канала

Можете да организирате и популяризирате съдържание, което искате да откроите в канала си, като използвате секции. Всяка секция на канала ви позволява да групирате видеоклипове по определен начин, за да може аудиторията ви по-лесно да избира какво да гледа. В един канал може да има до 10 секции.

Управление на секции в канала ви

Създаване на секция

Преди да започнете: За да настроите секции на канала, първо трябва да включите персонализирането на оформлението му.

 1. Отворете канала, който искате да управлявате.
 2. Кликнете върху Персонализиране на канала.
 3. Кликнете върху Добавяне на секция в долната част на страницата.
 4. Използвайте падащото меню под „Съдържание“, за да изберете какъв тип съдържание искате да се показва в секцията.
  • Видеоклипове: Изберете дали да откроите популярни или скорошни качвания, харесани видеоклипове и много други. 
  • Плейлисти: Изберете дали да добавите специална секция от плейлистите си.
 5. Използвайте падащото меню под „Оформление“, за да изберете дали съдържанието да се показва в хоризонтален ред, или във вертикален списък.
 6. Кликнете върху Готово.

Редактиране на секция

 1. Отворете канала, който искате да управлявате.
 2. Кликнете върху Персонализиране на канала.
 3. Задръжте курсора на мишката върху секцията, която искате да редактирате, и кликнете върху „Редактиране“ .
 4. Променете съдържанието и оформлението на секцията.

Преподреждане на секциите в канала ви

 1. Отворете канала, който искате да управлявате.
 2. Кликнете върху Персонализиране на канала.
 3. Задръжте курсора на мишката върху секцията, която искате да редактирате.
 4. Горе вдясно кликнете върху стрелката за нагоре или за надолу, за да преместите секцията над или под други секции. 

Типове секции

Можете да създавате секции въз основа на обща тема, от видеоклипове, от един съществуващ плейлист (създаден от вас или някой друг), от група плейлисти или от група канали.

Секции от видеоклипове
 • Популярни качвания
 • Скорошни качвания
 • Харесани видеоклипове

Ако функцията за събития на живо е активирана за канала ви, можете да включвате в секция текущи, предстоящи или завършени събития на живо.

Секции от плейлисти
 • Плейлисти (включете в секция всички създадени от канала плейлисти)
 • Един плейлист
 • Няколко плейлиста
 • Харесани плейлисти

Секциите от един или няколко плейлиста могат да съдържат плейлисти, създадени от вашия или от други канали. За да включите плейлист, създаден от друг канал, въведете URL адреса му при създаването или редактирането на секцията. Можете да намерите URL адреса, като отворите страницата за гледане или целевата страница на плейлиста и копирате адреса от адресната лента на браузъра.

В секциите, създадени от един плейлист, ще се показва бутон „Пускане на всички“, чрез който посетителите могат да прегледат всички видеоклипове в плейлиста с едно кликване.

В секциите от един плейлист ще се показва заглавието и описанието на съответния плейлист.

Други типове секции
 • Скорошна активност
 • Скорошни публикации
 • Канали (други канали, които искате да популяризирате в канала си)

Ако функцията за платени абонаменти е активирана за канала ви и той се предлага в пакет с друг платен канал, можете да включите в секция каналите от този абонамент, както и безплатни канали без реклами.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?