Sử dụng Công cụ xác minh nội dung

Lưu ý: Nếu bạn chưa có tài khoản Chương trình xác minh nội dung (CVP), hãy điền vào biểu mẫu này để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện sử dụng hay không.

Bạn có thể tìm thấy Công cụ xác minh nội dung trong Trình quản lý nội dung trong Studio. Để truy cập vào công cụ này, hãy nhớ đăng nhập bằng tài khoản Trình quản lý nội dung của bạn.

Công cụ này giúp bạn tìm thấy video có chứa nội dung của mình trong các video công khai trên YouTube. Sau đó, bạn có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền đối với những video vi phạm.

Tìm video trùng khớp với tài sản của bạn

Cách tìm video trùng khớp với tài sản của bạn:

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý nội dung trong Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Xác nhận thủ công quyền sở hữu .
 3. Trong thanh bộ lọc , hãy nhập từ khóa, mã video hoặc chọn một bộ lọc.
  • Sử dụng ký tự dấu trừ "-" để loại trừ từ khóa khỏi nội dung bạn tìm.
  • Bạn cũng có thể tìm bằng cách nhập @tên_người_dùng hoặc mã nhận dạng kênh để tìm video do một người cụ thể đăng tải.
  • Bạn có thể chọn các bộ lọc sau:
   • Đã thêm vào danh sách cho phép (video có được thêm vào danh sách cho phép của bạn hay không)
   • Mã nhận dạng kênh
   • Trạng thái xác nhận quyền sở hữu (video do bạn hay người khác xác nhận quyền sở hữu)
   • Sự kiện trực tiếp (video có phải là video phát trực tiếp hay không)
   • Ngày xuất bản
   • Đã được xem xét (thông báo xác nhận quyền sở hữu đã được xem xét hay chưa)
   • Thời lượng video (dưới 4 phút, 4–20 phút hoặc trên 20 phút)
  • Sau khi bạn chọn bộ lọc, hãy nhấp vào ÁP DỤNG để lọc các kết quả tìm kiếm.

 4. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Sắp xếp theo ở phía trên cùng bên phải để sắp xếp kết quả theo Mức độ liên quan, Ngày xuất bản hoặc Tổng số lượt xem.
Mẹo: Ở cuối trang, hãy nhấp vào số bên cạnh mục Số hàng trên mỗi trang để thay đổi số đó từ 30 (mặc định) thành 10, 50 hoặc 100.

Gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền

Trước khi gửi yêu cầu gỡ bỏ, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào sẽ phải có trong yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền.

Gửi yêu cầu gỡ bỏ

 1. Trên trang Xác nhận thủ công quyền sở hữu , trong một hàng mở rộng, hãy nhấp vào thẻ Yêu cầu gỡ bỏ ở đầu hàng.
 2. Nhấp vào CHỌN TÀI SẢN. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.
 3. Khi sử dụng các thẻ ở trên cùng, bạn có thể nhấp vào mục Chọn tài sản để chọn một tài sản hiện có hoặc nhấp vào Tạo tài sản để tạo tài sản mới. Tìm hiểu thêm về cách tạo tài sản.
 4. Sau khi đã chọn tài sản hiện có trong danh sách, hãy nhấp vào CHỌN. Nếu bạn tạo tài sản mới, hãy nhấp vào TẠO.
 5. Trong hộp Chữ ký, hãy nhập họ và tên của bạn (không phải tên công ty).
 6. Trong phần Acknowledgment (Xác nhận), hãy đọc lời tuyên bố rồi nhấp vào hộp đánh dấu để xác nhận lời tuyên bố.
 7. Nhấp vào YÊU CẦU GỠ BỎ.

Gửi nhiều yêu cầu gỡ bỏ

Một số đối tác có thể gửi hàng loạt yêu cầu gỡ bỏ. Để yêu cầu gỡ bỏ nhiều video cho một tài sản, hãy làm như sau:

 1. Trên trang Xác nhận thủ công quyền sở hữu , hãy nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh những video bạn muốn gửi yêu cầu gỡ bỏ.
  • Để chọn tất cả video trên một trang, hãy nhấp vào hộp đánh dấu phía trên danh sách kết quả tìm kiếm.
  • Nếu bạn tìm kiếm theo mã hoặc URL của video, thì chúng tôi hỗ trợ tính năng gỡ bỏ hàng loạt cho tối đa 100 video. Để thực hiện việc này, ở cuối trang, hãy đặt giá trị bên cạnh mục Số hàng trên mỗi trang thành 100.
  • Nếu cần gỡ bỏ hàng loạt video sau khi tìm kiếm theo một từ khóa cụ thể, bạn có thể chọn tối đa 50 kết quả.
 2. Ở đầu trang, hãy nhấp vào YÊU CẦU GỠ BỎ.
 3. Làm theo bước 3 đến bước 6 ở trên.
 4. Nhấp vào GỬI.

Rút lại yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền

Cách rút lại yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền được gửi bằng Chương trình xác minh nội dung:

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý nội dung trong Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Video đã được xác nhận quyền sở hữu.
 3. Tìm video trong yêu cầu gỡ bỏ ban đầu của bạn. Bạn có thể nhấp vào thanh bộ lọc  rồi chọn bộ lọc có liên quan để tìm thấy video nhanh hơn.
 4. Nhấp vào tiêu đề của video đó. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.
 5. Trong phần Các thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với video này, hãy nhấp vào Gỡ bỏ Một cửa sổ bật lên khác sẽ xuất hiện.
 6. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào RÚT LẠI 1 YÊU CẦU GỠ BỎ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false