Så här använder du YouTubes verktyg för innehållsverifiering

CVP flyttas till betaversionen av innehållshanteraren i YouTube Studio. Det är ett uppgraderat gränssnitt i vårt innehållshanteringssystem. I det nya gränssnittet ingår en uppdatering som ersätter fritextfältet Verk som påstås ha blivit utsatt för intrång med ett alternativ där du kan välja en nyligen eller tidigare skapad tillgång som ska fungera som Verk som påstås ha blivit utsatt för intrång för din begäran om borttagning. 
 
I det klassiska innehållshanteringssystemet har du fortfarande åtkomst till en lista över borttagningar du har skickat in förut. Nedan finns uppdaterade anvisningar.

Om du inte har ett konto i programmet för innehållsverifiering (CVP) än kan du fylla i det här formuläret för att se om detta är det verktyg som passar bäst för dina behov gällande upphovsrättshantering.

YouTubes verktyg för innehållsverifiering öppnas nu i innehållshanteringssystemet i produkten. Följ anvisningarna nedan för att söka efter innehåll och skicka upphovsrättsmeddelanden.

1. Logga in som innehållshanterare

 1. Logga in på ditt CVP-konto på YouTube.
 2. Klicka på kanalikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Byt konto.
 4. Du ser en rullgardinsmeny över de Google-konton du har åtkomst till. Om du har tillgång till ett innehållshanteringssystem visas innehållsägarens namn ovanför titeln Innehållshanterare i listan.
 5. När du väljer innehållsägarens namn växlar YouTube till innehållsägarens konto.

Klicka på kanalikonen igen om du vill växla tillbaka till andra konton.

2. Söka efter videor

 1. Navigera till Gör manuellt anspråk i det vänstra navigeringsavsnittet i Studios innehållshanterare.
 2. Ange sökord i sökrutan. 
 3. YouTube matchar sökorden du anger i sökrutan mot videornas titlar, beskrivningar, taggar och annan metadata. Om du anger @användarnamn eller @kanal-id visas videor från en viss innehållsleverantör. Du kan även använda filter utifrån andra kriterier, till exempel videons längd eller uppladdningsdatum.
  • Använd symbolen ”-” om du vill exkludera sökord från sökningen.
  • Obs! Videor du inte begär borttagning av måste du avmarkera manuellt. Dina valda videor återställs inte automatiskt när du anger nya söktermer.
 4. Videor som är relevanta för söktermerna visas. Bredvid varje video finns en liten kryssruta.
  • För videor med aktiva anspråk visas anspråk längst till höger på raden.
  • Välj hur sökresultaten ska visas.
   • Använd rullgardinsmenyn Sortera efter längst upp till höger om du vill sortera resultaten utifrån Relevans, Uppladdningsdatum eller Totalt antal visningar.
 5. Markera kryssrutan bredvid varje video du vill rapportera.
 6. Om du vill rapportera alla videor på en sida kan du klicka på kryssrutan längst upp i listan.  

Lämna in begäranden om borttagning på grund av upphovsrätt

 1. När du är klar med markeringarna på en resultatsida klickar du på Åtgärder längst upp på sidan och väljer Borttagning. Ett popup-fönster visas.
 2. NYTT: Klicka på VÄLJ TILLGÅNG för att ange en utförlig beskrivning av ditt upphovsrättsskyddade verk i fältet Verk som påstås göra intrång. Du kan göra något av följande:
  1. Välja en befintlig tillgång som du har skapat tidigare. 
  2. Skapa en ny tillgång.
 3. Den valda tillgången ska gälla som beskrivning för alla videor i din begäran om borttagning. Giltiga beskrivningar kan vara titlar på tv-serier, filmer och låtar.
  1. Om du agerar på uppdrag av andra upphovsrättsinnehavare anger du vilka i fältet Tillgångstitel när du skapar en tillgång. 
 4. Klicka på kryssrutorna bredvid påståendena längst ned på sidan om du samtycker.
 5. Ange ditt för- och efternamn (inte företagsnamn) i rutan. De fungerar som din digitala signatur.
 6. Klicka på Skicka.

4. Dra tillbaka upphovsrättsanspråk som skapats med verktyget för innehållsverifiering

Om du vill dra tillbaka ett anspråk om upphovsrättsintrång som lämnats in via CVP-verktyget kan du dra tillbaka det anspråket via CMS:

 1. Välj Anspråk i menyn till vänster i Innehållshanteraren under rubriken Content ID.
 2. Sök efter video-id eller leta reda på den aktuella videon i listan och klicka på kryssrutan bredvid den.
 3. Klicka på Åtgärder längst upp i listan, välj Dra tillbaka anspråk och välj Verkställ, eller
 4. Klicka på anspråket i listan och klicka på Dra tillbaka uppe till höger.

Vad är en tillgång?

En tillgång innehåller information om en immateriell egendom, till exempel en ljudinspelning eller ett avsnitt av en tv-serie, som en innehållsägare tillhandahåller YouTube för rättighetshantering på vår plattform.

När du skickar in en begäran om borttagning måste du antingen skapa en ny eller välja en befintlig tillgång för att beskriva det upphovsrättsskyddade innehållet du vill skydda i fältet Verk som påstås ha blivit utsatt för intrång.De visas på fliken Tillgångar i det vänstra navigeringsfältet under Content ID. Läs mer om tillgångar.

Vad är ett anspråk?

När du lämnar in en begäran om borttagning skapas ett anspråk för varje video som borttagningen gäller. Anspråket visas på fliken Anspråk i det vänstra navigeringsfältet under Content ID. Här kan du hålla reda på de videor du har begärt att ta bort och hantera dem igen om du vill dra tillbaka anspråket.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?