Använda verktyget för innehållsverifiering

Obs! Om du ännu inte har ett CVP-konto (Content Verification Program) kan du fylla i detta formulär för att kontrollera om du är kvalificerad.

Verktyget för innehållsverifiering finns i Innehållshanteraren i Studio. Om du vill få åtkomst till det måste du logga in på ditt innehållshanteringskonto.

Med det här verktyget kan du söka i offentliga videor på YouTube och hitta videor med ditt innehåll. Du kan sedan skicka in en begäran om borttagning av upphovsrättsskäl för videor som gör intrång i upphovsrätten.

Hitta videor som matchar dina tillgångar

Söka efter videor som matchar dina tillgångar:

 1. Logga in i Innehållshanteraren i Studio.
 2. Välj Gör anspråk manuellt i menyn till vänster.
 3. I filterfältet anger du sökord, video-id:n eller väljer ett filter.
  • Använd minustecknet ”-” om du vill exkludera sökord från sökningen.
  • Du kan också söka på @användarnamn eller kanal-id för att hitta videor från en viss innehållsleverantör.
  • Du kan välja bland följande filter:
   • Godkännandelistad (om videon finns i din godkännandelista eller inte)
   • Kanal-id
   • Anspråksstatus (om du eller någon annan har gjort anspråk på den eller inte)
   • Livestream (om videon är en livestream eller inte)
   • Publiceringsdatum
   • Granskad (om anspråket har granskats)
   • Videons längd (<4 minuter, 4–20 minuter eller >20 minuter)
  • När du har valt filter klickar du på ANVÄND för att filtrera sökresultaten.

 4. I listan med sökresultat kan du klicka på Sortera efter uppe till höger för att sortera resultaten utifrån Relevans,Publiceringsdatum eller Totalt antal visningar.
Tips: Klicka på siffran bredvid Rader per sida längst ned på sidan om du vill ändra den från 30 (standard) till 10, 50 eller 100.

Skicka in en begäran om borttagning av upphovsrättsskäl

Innan du skickar in en begäran om borttagning är det bra att veta vilka personliga uppgifter som ingår i en begäran om borttagning av upphovsrättsskäl.

Skicka in en begäran om borttagning

 1. På sidan Göra anspråk manuellt klickar du på fliken Borttagning högst upp på en utökad rad.
 2. Klicka på VÄLJ TILLGÅNG. Ett popup-fönster öppnas.
 3. Med hjälp av flikarna högst upp kan du välja Välj tillgång för att välja en befintlig tillgång eller Skapa tillgång för att skapa en ny. Läs mer om hur du skapar tillgångar.
 4. När du har valt en befintlig tillgång från listan klickar du på VÄLJ. Om du skapar en ny tillgång klickar du på SKAPA.
 5. I rutan Signatur anger du ditt för- och efternamn (inte ett företagsnamn).
 6. Läs meddelandet under Bekräftelse och klicka sedan på kryssrutan för att bekräfta meddelandet.
 7. Klicka på BORTTAGNING.

Skicka in flera begäranden om borttagning

Vissa partner kan skicka in flera begäranden om borttagning samtidigt. Så här begär du borttagning av flera videor för en och samma tillgång:

 1. På sidan Göra anspråk manuellt markerar du kryssrutorna bredvid de videor du vill skicka en begäran om borttagning för.
  • Om du vill markera alla videor på en sida klickar du på kryssrutan ovanför sökresultatlistan.
  • Om du har sökt efter video-id eller videowebbadress kan du begära borttagning av högst 100 videor samtidigt. Det gör du genom att kontrollera att siffran bredvid Rader per sida längst ned på sidan är 100.
  • Om du behöver göra en massborttagning av videor från en sökning med ett visst sökord kan du välja högst 50 resultat.
 2. Klicka på BORTTAGNING högst upp på sidan.
 3. Följ steg 3 till 6 ovan.
 4. Klicka på SKICKA.

Dra tillbaka en begäran om borttagning av upphovsrättsskäl

Så här drar du tillbaka en borttagning som skickats via CVP-verktyget:

 1. Logga in i Innehållshanteraren i Studio.
 2. Klicka på Videor med anspråk .
 3. Leta reda på videon från din ursprungliga begäran om borttagning. Du kan klicka på filterfältet och välja ett relevant filter för att hitta videon snabbare.
 4. Klicka på videons titel. Ett popup-fönster öppnas.
 5. Klicka på Borttagna i avsnittet Anspråk på video. Ett popup-fönster öppnas.
 6. Klicka på DRA TILLBAKA 1 BORTTAGNING uppe till höger.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?