Ako používať nástroj na overovanie obsahu na YouTube

Ak ešte nemáte účet CVP, vyplňte tento formulár, aby ste zistili, či zodpovedá vašim potrebám v oblasti správy autorských práv.

Nástroj na overovanie obsahu na YouTube sa teraz nachádza v systéme na správu obsahu. Ak chcete vyhľadať obsah a odoslať upozornenia na autorské práva, postupujte nasledovne.

Prihlásenie ako správca obsahu

 1. Prihláste sa do nástroja na overovanie obsahu vo svojom kanáli na YouTube.
 2. Vpravo hore kliknite na svoju profilovú fotku.
 3. Kliknite na Prepnúť účet.
 4. Zobrazí sa zoznam vašich účtov Google. Ak máte prístup do systému na správu obsahu, uvidíte meno vlastníka obsahu a pod ním označenie Správca obsahu.
 5. Vyberte meno vlastníka obsahu a YouTube sa prepne do účtu vlastníka obsahu.

Znova kliknite na svoju profilovú fotku, aby ste sa prepli späť do ostatných účtov.

Vyhľadávanie videí

 1. Prejdite do časti Manuálne nárokovanie vľavo v navigačnej ponuke Správcu obsahu v Štúdiu.
 2. Do vyhľadávacieho poľa navrchu zadajte kritériá vyhľadávania. 
 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové slová, na základe ktorých YouTube prehľadá názvy, popisy, štítky a ďalšie metadáta videí. Ak zadáte reťazec @používateľské_meno alebo @ID_kanála, zobrazia sa videá od konkrétneho zdroja. Môžete tiež kliknúť na Filter  vedľa vyhľadávacieho poľa a použiť filtre pre kritériá, ako sú dĺžka videa alebo dátum nahrania.
  • Pomocou symbolu „-“ vylúčite z vyhľadávania kľúčové slová.
  • Poznámka: Ak sa rozhodnete nepožiadať o odstránenie videa, musíte manuálne zrušiť začiarknutie príslušných políčok. Zadaním nových hľadaných výrazov sa vybraté videá automaticky neresetujú.
 4. Zobrazia sa videá súvisiace s vašimi hľadanými výrazmi. Pri každom videu sa nachádza šípka nadol.
  • V prípade videí, ktoré majú aktívny nárok, sa nároky zobrazujú na pravom konci riadka.
  • Vyberte spôsob zoradenia výsledkov vyhľadávania.
   • Pomocou možnosti Zoradiť podľa v rozbaľovacej ponuke vpravo hore môžete výsledky zoradiť podľa relevancie, dátumu zverejnenia alebo celkového počtu zhliadnutí.
 5. Kliknite na šípku nadol vedľa každého videa, ktoré chcete nahlásiť, a potom vyhľadajte dané dielo v každom videu, ktoré chcete nárokovať.
 6. Kliknite na Výber diela.
 7. Kliknite na Nárokovať.  

Odoslanie žiadostí o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv

 1. Keď ste na stránke s výsledkami vybrali príslušné videá, kliknite na tlačidlo Akcie navrchu stránky a vyberte rozbaľovaciu ponuku Zastavenie šírenia. Otvorí sa vyskakovacie okno.
 2. NOVÉ: Kliknutím na VÝBER DIELA v poli „Dielo, ktorého autorské práva mohli byť porušené“ presne identifikujete svoje dielo chránené autorskými právami. Budete môcť:
  1. Vybrať existujúce dielo, ktoré ste v minulosti vytvorili 
  2. Vytvoriť nové dielo
 3. Vybraté dielo by malo slúžiť ako popis všetkých videí vo vašej žiadosti o zastavenie šírenia. Platné popisy zahŕňajú názvy relácií, filmov a skladieb.
  1. V prípade potreby pri vytváraní diela uveďte do poľa Názov diela aj každého vlastníka autorských práv, v mene ktorého konáte. 
 4. Ak súhlasíte s výrokmi uvedenými naspodku stránky, kliknite na príslušné začiarkavacie políčko.
 5. Do príslušného poľa zadajte svoje meno a priezvisko (nie názov firmy), ktoré budú slúžiť ako váš digitálny podpis.
 6. Kliknite na Odoslať.
Odvolanie sťažností na porušenie autorských práv vytvorených pomocou nástroja na overovanie obsahu

Ak chcete odvolať sťažnosť na porušenie autorských práv odoslanú prostredníctvom nástroja na overovanie obsahu, môžete tak urobiť cez systém na správu obsahu:

 1. Prejdite do klasického Správcu obsahu.
 2. Kliknite na Nároky vľavo v navigačnom paneli Správcu obsahu pod hlavičkou Content ID.
 3. Podľa identifikátora videa alebo inak vyhľadajte v zozname relevantné video a kliknite na názov.
 4. Kliknite na Uvoľniť.

Čo je dielo?

Dielo obsahuje informácie o duševnom vlastníctve, akým je napríklad zvuková nahrávka alebo epizóda televízneho seriálu. Vlastník obsahu poskytuje tieto informácie službe YouTube na účely správy práv na našej platforme.

Keď odosielate žiadosť o zastavenie šírenia, v poli „Dielo, ktorého autorské práva mohli byť porušené“ vytvorte názov nového alebo uveďte názov existujúceho diela popisujúci obsah chránený autorskými právami, ktorý sa snažíte chrániť. Tieto diela sa budú zobrazovať na karte Diela v navigačnom paneli vľavo pod hlavičkou Content ID. Prečítajte si viac o dielach.

Čo je nárok?

Keď odošlete žiadosť o zastavenie šírenia, vytvorí sa nárok na každé video zahrnuté v žiadosti. Nárok sa zobrazí na karte Nároky v navigačnom paneli vľavo pod hlavičkou Content ID. Tu si môžete prezerať videá, pri ktorých ste požiadali o odstránenie. Tiež sa tu môžete vrátiť k nárokom, ktoré chcete odvolať.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?