Jak korzystać z narzędzia do weryfikacji treści YouTube

Obecnie przenosimy Program weryfikacji treści do Menedżera treści w YouTube Studio w wersji beta, nowego interfejsu systemu zarządzania treścią. W tym interfejsie pole tekstowe Utwór, do którego prawa zostały prawdopodobnie naruszone zostanie zastąpione opcją wyboru nowego lub wcześniej utworzonego zasobu, który będzie pełnić funkcję utworu, do którego prawa zostały prawdopodobnie naruszone na żądaniu usunięcia treści. 
 
Listę wcześniej przesłanych żądań usunięcia treści znajdziesz w klasycznej wersji systemu zarządzania treścią. Poniżej znajdziesz zaktualizowane informacje.

Jeśli nie masz jeszcze konta w programie weryfikacji treści, wypełnij ten formularz, by sprawdzić, czy jest to narzędzie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie zarządzania prawami autorskimi.

Narzędzie do weryfikacji treści YouTube jest dostępne w systemie zarządzania treścią. Wykonaj poniższe działania, aby wyszukać treści i przesłać powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

1. Logowanie się jako menedżer treści

 1. Zaloguj się na konto Programu weryfikacji treści YouTube.
 2. Kliknij ikonę konta w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Przełącz konto.
 4. Pojawi się lista kont Google, do których masz dostęp. Jeśli masz dostęp do systemu zarządzania treścią, zobaczysz nazwę właściciela treści, a pod nią napis „Menedżer treści”.
 5. Wybierz nazwę właściciela treści – przełączymy Cię na konto właściciela treści.

Jeszcze raz kliknij ikonę kanału, aby powrócić do listy kont.

2. Wyszukiwanie filmów

 1. Przejdź do Ręcznego zgłaszania roszczeń po lewej stronie Menedżera treści w YouTube Studio.
 2. Wpisz kryteria wyszukiwania w polu wyszukiwania. 
 3. Możesz wpisać tam słowa kluczowe, które YouTube spróbuje dopasować do tytułów, opisów, tagów i innych metadanych filmów. Jeśli za pomocą tego pola zostaną wyszukane @nazwa użytkownika lub @identyfikator kanału, zobaczysz filmy przesłane przez daną osobę lub kanał. Możesz też zastosować filtry oparte na innych kryteriach, takich jak długość filmu, czy data publikacji.
  • Aby wyłączyć słowa kluczowe z wyszukiwania, użyj symbolu „-”.
  • Uwaga: filmy musisz odznaczyć ręcznie, jeśli nie chcesz, aby zostały usunięte. Wpisanie nowych wyszukiwanych haseł nie spowoduje automatycznego odznaczenia filmów.
 4. Wyświetlą się filmy związane z wyszukiwanymi hasłami. Obok poszczególnych filmów zobaczysz małe pola wyboru.
  • W przypadku filmów, które mają aktywne roszczenia, informacja o tym pojawi się na końcu wiersza.
  • Wybierz sposób sortowania wyników wyszukiwania.
   • Użyj menu „Sortuj według” w prawym górnym rogu, aby posortować wyniki według trafności, daty opublikowania lub łącznej liczby wyświetleń.
 5. Kliknij pole wyboru obok każdego filmu, który chcesz zgłosić.
 6. Jeśli chcesz zgłosić wszystkie filmy znajdujące się na stronie, kliknij pole wyboru na samej górze tej listy.  

Przesyłanie żądań usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich

 1. Gdy już wybierzesz filmy na stronie z wynikami, kliknij przycisk Działania u góry strony i z menu wybierz Usuń. Pojawi się wyskakujące okienko.
 2. NOWOŚĆ: kliknij WYBIERZ ZASÓB, aby dokładnie wskazać utwór chroniony prawem autorskim w polu tekstowym „Utwór, do którego prawa zostały prawdopodobnie naruszone”. Możesz:
  1. wybrać istniejący zasób, który wcześniej został przez Ciebie utworzony; 
  2. utworzyć nowy zasób.
 3. Wybrany zasób będzie służyć jako opis wszystkich filmów wymienionych w żądaniu usunięcia treści. Prawidłowy opis zawiera tytuły programów, tytuły filmów i tytuły utworów.
  1. Jeżeli działasz w imieniu właściciela praw autorskich, podczas tworzenia zasobu wymień go w polu tekstowym „Tytuł zasobu”. 
 4. Kliknij pole wyboru obok oświadczeń znajdujących się u dołu strony, jeśli je akceptujesz.
 5. Podaj swoje imię i nazwisko (nie nazwę firmy) we wskazanym miejscu. Posłużą one jako Twój podpis cyfrowy.
 6. Kliknij Prześlij.

4. Wycofywanie roszczeń dotyczących praw autorskich przy użyciu narzędzia do weryfikacji treści

Jeżeli chcesz wycofać roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich przesłane za pomocą narzędzia do weryfikacji treści, możesz to zrobić poprzez CMS:

 1. Przejdź do sekcji Roszczenia znajdującej się po lewej stronie w Twoim Menedżerze treści pod nagłówkiem Content ID.
 2. Na liście znajdź odpowiedni film za pomocą identyfikatora lub w inny sposób i kliknij znajdujące się obok niego pole wyboru.
 3. Kliknij przycisk Działania u góry listy, wybierz Zrezygnuj z roszczeń, a potem Zastosuj.
 4. Możesz też kliknąć wybrane roszczenie z listy, a następnie wybrać opcję Wycofaj, która znajduje się w prawym górnym rogu.

Czym jest zasób?

Zasób zawiera własność intelektualną, np. nagranie dźwiękowe czy odcinek serialu telewizyjnego, którą właściciel treści umieścił w YouTube, aby zarządzać prawami własności do niej na naszej platformie.

Podczas przesyłania żądania usunięcia treści w polu „Utwór, do którego prawa zostały prawdopodobnie naruszone” musisz utworzyć nowy zasób albo wybrać już istniejący, aby opisać treści objęte prawem autorskim, które chcesz chronić. Opcja ta pojawi się na karcie Zasoby na pasku nawigacyjnym po lewej stronie w sekcji Content ID. Dowiedz się więcej o zasobach

Co to jest roszczenie?

Gdy przesyłasz żądanie usunięcia treści, tworzy się roszczenie dla każdego filmu, który jest przedmiotem tego żądania. Pojawia się ono na karcie Roszczenia na pasku nawigacyjnym po lewej stronie w sekcji Content ID. Tutaj możesz monitorować filmy, o których usunięcie prosisz, i wrócić do nich, gdy uznasz, że chcesz wycofać roszczenie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?