Jak korzystać z narzędzia do weryfikacji treści YouTube

16 lipca 2018 roku przenieśliśmy narzędzie do weryfikacji treści do nowego interfejsu systemu zarządzania treścią. Jeśli przed tą datą na Twoim koncie można było korzystać z narzędzia, zapoznaj się z instrukcjami poniżej, aby dowiedzieć się, jak używać nowego interfejsu. 
 
W razie problemów skontaktuj się z nami, pisząc na adres yt-cvp-update@google.com.

Jeśli nie masz jeszcze konta w programie weryfikacji treści, wypełnij ten formularz, by sprawdzić, czy jest to narzędzie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie zarządzania prawami autorskimi.

Narzędzie do weryfikacji treści YouTube jest dostępne w systemie zarządzania treścią. Wykonaj poniższe działania, aby wyszukać treści i przesłać powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

1. Logowanie się jako menedżer treści

 1. Zaloguj się na konto Programu weryfikacji treści YouTube.
 2. Kliknij ikonę konta w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Przełącz konto.
 4. Pojawi się lista kont Google, do których masz dostęp. Jeśli masz dostęp do systemu zarządzania treścią, zobaczysz nazwę właściciela treści, a pod nią napis „Menedżer treści”.
 5. Wybierz nazwę właściciela treści – przełączymy Cię na konto właściciela treści.

Jeszcze raz kliknij ikonę kanału, aby powrócić do listy kont.

2. Wyszukiwanie filmów

 1. Kliknij Content ID po lewej stronie.
 2. Wybierz kartę Ręczne zgłaszanie roszczeń.
 3. Wpisz kryteria wyszukiwania w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu. 
 4. Możesz wpisać tam słowa kluczowe, które YouTube spróbuje dopasować do tytułów, opisów, tagów i innych metadanych filmów. Jeśli za pomocą tego pola zostaną wyszukane @nazwa użytkownika lub @identyfikator kanału, zobaczysz filmy przesłane przez daną osobę lub kanał. Możesz też kliknąć przycisk ze strzałką w dół obok pola wyszukiwania, aby zastosować filtry oparte na innych kryteriach, takich jak długość filmu lub data przesłania.
  1. Filmy musisz odznaczyć ręcznie, jeśli nie chcesz, aby zostały usunięte. Wpisanie nowych wyszukiwanych haseł nie spowoduje automatycznego odznaczenia filmów.
 5. Wyświetlą się filmy związane z wyszukiwanymi hasłami. Obok poszczególnych filmów zobaczysz małe pola wyboru.
 6. Kliknij pole wyboru obok każdego filmu, który chcesz zgłosić.
 7. Jeśli chcesz zgłosić wszystkie filmy znajdujące się na stronie, kliknij pole wyboru u góry tej listy. 

3. Przesyłanie żądań usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich

 1. Gdy już wybierzesz filmy na stronie z wynikami, kliknij przycisk Działania u góry strony i z menu wybierz Usuń. Pojawi się wyskakujące okienko.
 2. Podaj dokładny opis dzieła chronionego prawem autorskim w polu tekstowym Dzieło, do którego prawa zostały przypuszczalnie naruszone. W jednym żądaniu można podać tylko jeden tytuł dzieła – opis powinien odnosić się do wszystkich filmów wymienionych w żądaniu. Prawidłowy opis zawiera tytuły programów, tytuły filmów i tytuły utworów.
 3. Jeżeli działasz w imieniu właściciela treści, wymień go w polu tekstowym Dzieło, do którego prawa zostały przypuszczalnie naruszone.
 4. Kliknij pola wyboru obok oświadczeń znajdujących się u dołu strony, jeśli je akceptujesz.
 5. Podaj swoje imię i nazwisko (nie nazwę firmy) we wskazanym miejscu. Posłużą one jako Twój podpis cyfrowy.
 6. Kliknij Prześlij.

4. Wycofywanie roszczeń dotyczących praw autorskich przy użyciu narzędzia do weryfikacji treści

Jeżeli chcesz wycofać roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich przesłane za pomocą narzędzia do weryfikacji treści, możesz to zrobić poprzez CMS:

 1. Przejdź do sekcji Roszczenia znajdującej się po lewej stronie w Twoim Menedżerze treści pod nagłówkiem Content ID.
 2. Na liście znajdź odpowiedni film za pomocą identyfikatora lub w inny sposób i kliknij znajdujące się obok niego pole wyboru.
 3. Kliknij przycisk Działania u góry listy, wybierz Zrezygnuj z roszczeń, a potem Zastosuj.
 4. Możesz też kliknąć wybrane roszczenie z listy, a następnie wybrać opcję Wycofaj, która znajduje się w prawym górnym rogu.

Czym jest zasób?

Zasób zawiera własność intelektualną, np. nagranie dźwiękowe czy odcinek serialu telewizyjnego, którą właściciel treści umieścił w YouTube, aby zarządzać prawami własności do niej na naszej platformie.

Podczas przesyłania żądania usunięcia treści w polu Dzieło, do którego prawa zostały przypuszczalnie naruszone podajesz tytuł zasobu opisujący treści objęte prawem autorskim, które chcesz chronić. Za każdym razem, gdy wypełniasz to pole i przesyłasz żądanie, zasób jest automatycznie generowany. Pojawia się on na karcie Zasoby, która znajduje się na pasku nawigacyjnym po lewej stronie w sekcji Content ID.

Co to jest roszczenie?

Gdy przesyłasz żądanie usunięcia treści, tworzy się roszczenie dla każdego filmu, który jest przedmiotem tego żądania. Pojawia się ono na karcie Roszczenia na pasku nawigacyjnym po lewej stronie w sekcji Content ID. Tutaj możesz śledzić filmy, o których usunięcie prosisz, i wrócić do nich, gdy uznasz, że chcesz wycofać roszczenie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?