De YouTube-tool voor contentverificatie gebruiken

Het CVP wordt verplaatst naar de bètaversie van YouTube Studio Content Manager. Dit is een nieuwe interface in ons contentmanagementsysteem. In deze nieuwe interface zie je in plaats van het tekstveld Werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt de optie om een nieuw of eerder gemaakt item te selecteren als het werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt voor je verwijderingsverzoek. 
 
De lijst met eerder ingediende verwijderingsverzoeken is nog beschikbaar in de klassieke versie van het contentmanagementsysteem. Hieronder vind je nieuwe instructies.

Als je nog geen account voor het programma voor contentverificatie (CVP) hebt, vul je dit formulier in om te ontdekken of deze tool het best past bij je behoeften op het gebied van auteursrechtbeheer.

De YouTube-tool voor contentverificatie gebruik je nu via het geïntegreerde contentmanagementsysteem. Volg de onderstaande stappen om content te zoeken en auteursrechtmeldingen in te dienen.

1. Inloggen als contentmanager

 1. Log in op je YouTube CVP-account.
 2. Klik rechtsboven op het kanaalpictogram.
 3. Klik op Van account wisselen.
 4. Je ziet een dropdownmenu met de Google-accounts waartoe je toegang hebt. Als je toegang hebt tot een contentmanagementsysteem, wordt de naam van de contenteigenaar weergegeven met eronder de aanduiding 'Content Manager'.
 5. Selecteer de naam van de contenteigenaar. YouTube schakelt over naar het account van de contenteigenaar.

Klik nogmaals op het kanaalpictogram om over te schakelen naar een ander account.

2. Zoeken naar video's

 1. Ga naar het gedeelte Handmatig claimen in de linkernavigatie van Studio Content Manager.
 2. Geef de zoekcriteria op in het zoekvak. 
 3. Je kunt in het vak zoekwoorden opgeven op basis waarvan YouTube probeert videotitels, beschrijvingen, tags en andere metadata te vinden. Als je @gebruikersnaam of @kanaal-ID invoert, worden video's weergegeven van een specifieke gebruiker die video's heeft geüpload. Je kunt ook filters toepassen op basis van andere criteria, zoals de lengte van de video of de uploaddatum.
  • Gebruik een koppelteken (-) om zoekwoorden uit te sluiten wanneer je een zoekopdracht uitvoert.
  • Opmerking: Als je voor bepaalde video's geen verwijderingsverzoek wilt indienen, moet je het vinkje bij deze video's verwijderen. Je geselecteerde video's worden niet automatisch gereset wanneer je nieuwe zoektermen invoert.
 4. Er worden video's weergegeven die gerelateerd zijn aan de zoektermen die je hebt ingevoerd. Naast elke video staat een klein selectievakje.
  • Bij video's met actieve claims worden de claims rechts van de rij weergegeven.
  • Kies hoe je de zoekresultaten wilt sorteren.
   • Gebruik het dropdownmenu 'Sorteren op' rechtsboven om de resultaten te sorteren op basis van 'Relevantie', 'Publicatiedatum' of 'Totaal aantal weergaven'.
 5. Vink het selectievakje aan naast elke video die je wilt melden.
 6. Als je alle video's op een pagina wilt melden, kun je op het selectievakje bovenaan de lijst klikken.  

Een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending indienen

 1. Als je de betreffende video's op een resultatenpagina hebt geselecteerd, klik je op de knop Acties bovenaan de pagina en selecteer je het dropdownmenu Verwijdering. Er wordt een pop-upvenster weergegeven.
 2. NIEUW: Klik op ITEM SELECTEREN om in het veld 'Werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt' exact aan te geven over welk auteursrechtelijk beschermde werk het gaat. Je hebt de volgende opties:
  1. Een bestaand item selecteren dat je eerder hebt gemaakt 
  2. Een nieuw item maken
 3. Het geselecteerde item moet van toepassing zijn op alle video's in je verwijderingsverzoek. Geldige items zijn onder andere titels van shows, films en nummers.
  1. Geef indien van toepassing in het tekstvak Itemtitel ook de naam op van de auteursrechteigenaar namens wie je handelt. 
 4. Als je met de verklaringen onderaan de pagina instemt, klik je op de selectievakjes naast die verklaringen.
 5. Geef je voor- en achternaam (geen bedrijfsnaam) op in de daarvoor bestemde ruimte. Je voor- en achternaam worden als je digitale handtekening gebruikt.
 6. Klik op Verzenden.

4. Auteursrechtclaims intrekken die met de tool voor contentverificatie zijn ingediend

Je kunt claims wegens auteursrechtschending die zijn ingediend met de tool voor contentverificatie intrekken via het CMS:

 1. Ga in het linkernavigatiemenu van je Content Manager naar Claims onder de kop Content ID.
 2. Zoek op de video-ID of een andere manier naar de betreffende video in de lijst en klik op het selectievakje naast de video.
 3. Klik op de knop Acties bovenaan de lijst, selecteer Claims vrijgeven en selecteer Toepassen. In plaats hiervan kun je ook stap 4 uitvoeren.
 4. Klik op de claim in je lijst met claims en klik op Intrekken in de rechterbovenhoek.

Wat is een item?

Een item bevat informatie over een intellectueel eigendom, zoals een geluidsopname of een televisieaflevering, die een contenteigenaar aan YouTube heeft geleverd voor het beheer van eigendomsrechten op ons platform.

Als je een verwijderingsverzoek indient, moet je in het veld 'Werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt' een nieuw item maken of een bestaand item selecteren om aan te geven welke auteursrechtelijk beschermde content je wilt beschermen.Deze items worden weergegeven op het tabblad 'Items' in de linker navigatiebalk onder 'Content ID'. Meer informatie over items

Wat is een claim?

Wanneer je een verwijderingsverzoek indient, wordt er een claim gemaakt voor elke video in je verwijderingsverzoek. Deze claims worden weergegeven op het tabblad Claims in de linkernavigatiebalk onder Content ID. Hier kun je de video's monitoren waarvoor je verwijdering hebt aangevraagd. Je kunt je claims hier ook intrekken als je dat wilt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?