De YouTube-tool voor contentverificatie gebruiken

Op 16 juli 2018 is het programma voor contentverificatie (Content Verification Program, CVP) verplaatst naar een verbeterde interface in ons contentmanagementsysteem. Als je vóór die datum al toegang had tot het CVP, kun je de onderstaande instructies volgen over het gebruik van de nieuwe interface. 
 
Bij problemen kun je contact opnemen met yt-cvp-update@google.com.

Als je nog geen account voor het programma voor contentverificatie (CVP) hebt, vul je dit formulier in om te ontdekken of deze tool het best past bij je behoeften op het gebied van auteursrechtbeheer.

De YouTube-tool voor contentverificatie gebruik je nu via het geïntegreerde contentmanagementsysteem. Volg de onderstaande stappen om content te zoeken en auteursrechtmeldingen in te dienen.

1. Inloggen als contentmanager

 1. Log in op je YouTube CVP-account.
 2. Klik rechtsboven op het kanaalpictogram.
 3. Klik op Van account wisselen.
 4. Je ziet een dropdownmenu met de Google-accounts waartoe je toegang hebt. Als je toegang hebt tot een contentmanagementsysteem, wordt de naam van de contenteigenaar weergegeven met eronder de aanduiding 'Content Manager'.
 5. Selecteer de naam van de contenteigenaar. YouTube schakelt over naar het account van de contenteigenaar.

Klik nogmaals op het kanaalpictogram om over te schakelen naar een ander account.

2. Zoeken naar video's

 1. Klik in het verticale navigatiemenu aan de linkerkant op Content ID.
 2. Selecteer het tabblad Handmatig claimen.
 3. Voer in het zoekvak rechtsboven zoekcriteria in. 
 4. Je kunt in het zoekvak trefwoorden opgeven, waarmee YouTube zal proberen videotitels, beschrijvingen, tags en andere metadata te vinden. Als je @gebruikersnaam of @kanaal-ID invoert, worden video's weergegeven van een specifieke gebruiker die video's heeft geüpload. Je kunt ook op de pijl-omlaag naast het zoekvak klikken om filters toe te passen op basis van andere criteria, zoals de lengte van de video of de uploaddatum.
  1. Als je voor bepaalde video's geen verwijderingsverzoek wilt indienen, moet je het vinkje bij deze video's handmatig verwijderen. Je geselecteerde video's worden niet automatisch gereset wanneer je nieuwe zoektermen invoert.
 5. Er worden video's weergegeven die gerelateerd zijn aan de zoektermen die je hebt ingevoerd. Naast elke video staat een klein selectievakje.
 6. Vink het selectievakje aan naast elke video die je wilt melden.
 7. Als je alle video's op een pagina wilt melden, kun je op het selectievakje bovenaan de lijst klikken. 

3. Een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending indienen

 1. Wanneer je de betreffende video's op een pagina met resultaten hebt geselecteerd, klik je op de knop Acties bovenaan de pagina en selecteer je het dropdownmenu Verwijdering. Er wordt een pop-upvenster weergegeven.
 2. Geef in het tekstveld Werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt exact aan over welk auteursrechtelijk beschermd werk het gaat. Voer per verzoek slechts één titel in. Deze moet van toepassing zijn op alle video's in je verwijderingsverzoek. Geldige titels zijn showtitels, filmtitels en titels van nummers.
 3. Geef indien van toepassing in het tekstvak Werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt ook de naam op van de auteursrechteigenaar namens wie je handelt.
 4. Als je met de verklaringen onderaan de pagina instemt, klik je op de selectievakjes naast die verklaringen.
 5. Geef je voor- en achternaam (geen bedrijfsnaam) op in de daarvoor bestemde ruimte. Je voor- en achternaam worden als je digitale handtekening gebruikt.
 6. Klik op Verzenden.

4. Auteursrechtclaims intrekken die met de tool voor contentverificatie zijn ingediend

Je kunt claims wegens auteursrechtschending die zijn ingediend met de tool voor contentverificatie intrekken via het CMS:

 1. Ga in het linkernavigatiemenu van je Content Manager naar Claims onder de kop Content ID.
 2. Zoek op de video-ID of een andere manier naar de betreffende video in de lijst en klik op het selectievakje naast de video.
 3. Klik op de knop Acties bovenaan de lijst, selecteer Claims vrijgeven en selecteer Toepassen. In plaats hiervan kun je ook stap 4 uitvoeren.
 4. Klik op de claim in je lijst met claims en klik op Intrekken in de rechterbovenhoek.

Wat is een item?

Een item bevat informatie over een intellectueel eigendom, zoals een geluidsopname of een televisieaflevering, die een contenteigenaar aan YouTube heeft geleverd voor het beheer van eigendomsrechten op ons platform.

Wanneer je een verwijderingsverzoek indient, geef je in het tekstveld Werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt de itemtitel op van de auteursrechtelijk beschermde content die je wilt beschermen. Telkens wanneer je dit veld invult en een verwijderingsverzoek indient, wordt er automatisch een item gemaakt. Deze items worden weergegeven op het tabblad Items in de linkernavigatiebalk onder Content ID.

Wat is een claim?

Wanneer je een verwijderingsverzoek indient, wordt er een claim gemaakt voor elke video in je verwijderingsverzoek. Deze claims worden weergegeven op het tabblad Claims in de linkernavigatiebalk onder Content ID. Hier kun je de video's monitoren waarvoor je verwijdering hebt aangevraagd. Je kunt je claims hier ook intrekken als je dat wilt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?