Gamitin ang Tool sa Pag-verify ng Content

Tandaan: Kung wala ka pang account sa Programa para sa Pag-verify ng Content (Content Verification Program o CVP), punan ang form na ito para tingnan kung kwalipikado ka.

Makikita ang Tool sa Pag-verify ng Content sa Content Manager ng Studio. Para ma-access ito, tiyaking naka-sign in ka sa iyong Content Manager account.

Binibigyang-daan ka ng tool na maghanap sa mga video sa YouTube na available sa publiko para makahanap ng mga video na naglalaman ng content mo. Pagkatapos, puwede kang magsumite ng mga kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright para sa mga lumalabag na video.

Maghanap ng mga video na tumutugma sa iyong mga asset

Para maghanap ng mga video na tumutugma sa iyong mga asset:

 1. Mag-sign in sa Content Manager ng Studio.
 2. Mula sa kaliwang menu, piliin ang Manual na pag-claim .
 3. Sa bar ng filter , maglagay ng mga keyword, video ID, o pumili ng filter.
  • Gamitin ang simbolong minus "-" para magbukod ng mga keyword sa iyong paghahanap.
  • Puwede ka ring maghanap ayon sa @username o channel ID para maghanap ng mga video mula sa isang partikular na uploader.
  • Puwede kang pumili sa mga filter na ito:
   • Naka-allowlist (kung nasa iyong allowlist ang video o wala)
   • Channel ID
   • Status ng claim (kung ito ay na-claim mo o ng iba pang tao o hindi)
   • Livestream (kung livestream ang video o hindi)
   • Petsa ng pag-publish
   • Nasuri (kung nasuri na ang claim)
   • Haba ng video (<4 na minuto, 4–20 minuto, o >20 minuto)
  • Kapag napili mo na ang iyong filter, i-click ang ILAPAT para ma-filter ang mga resulta ng paghahanap.

 4. Sa listahan ng mga resulta ng paghahanap, puwede mong i-click ang Pagbukud-bukurin ayon sa sa kanang bahagi sa itaas para pagbukud-bukurin ang mga resulta batay sa Kaugnayan, Petsa ng pag-publish, o Kabuuang bilang ng mga panonood.
Tip: Sa ibaba ng page, i-click ang numero sa tabi ng Mga row kada page para gawin itong 10, 50, o 100 mula sa 30 (default).

Magsumite ng mga kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright

Bago magsumite ng pagtanggal, tiyaking nauunawaan mo kung anong personal na impormasyon ang magiging bahagi ng kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright.

Magsumite ng pagtanggal

 1. Sa page na Manual na pag-claim , sa isang pinalawak na row, i-click ang tab na Pagtanggal sa itaas ng row.
 2. I-click ang PUMILI NG ASSET. May bubukas na pop-up window.
 3. Gamit ang mga tab sa itaas, puwede mong piliin ang Pumili ng asset para pumili ng kasalukuyang asset o Gumawa ng asset para gumawa ng bago. Matuto pa tungkol sa paggawa ng mga asset.
 4. Kapag nakapili ka na ng kasalukuyang asset mula sa listahan, i-click ang PILIIN. O kaya, kung gumagawa ka ng bagong asset, i-click ang GAWIN.
 5. Sa kahong Lagda, ilagay ang iyong pangalan at apelyido (hindi ang pangalan ng kumpanya).
 6. Sa ilalim ng Pagkilala, basahin ang pahayag, pagkatapos ay i-click ang checkbox para kilalanin ang pahayag.
 7. I-click ang TANGGALIN.

Magsumite ng maraming pagtanggal

Puwedeng magsumite ang ilang partner ng mga kahilingan sa pagtanggal nang maramihan. Para humiling ng mga pagtanggal ng mahigit sa isang video sa iisang asset:

 1. Sa page na Manual na pag-claim , i-click ang mga checkbox sa tabi ng mga video kung saan mo gustong magsumite ng pagtanggal.
  • Para piliin ang lahat ng video sa isang page, i-click ang checkbox sa itaas ng listahan ng mga resulta ng paghahanap.
  • Kung naghanap ka ayon sa video ID o URL ng video, sinusuportahan namin ang maramihang pagtanggal ng maximum na 100 video. Para magawa ito, sa ibaba ng page, tiyaking ang numero sa tabi ng Mga row bawat page ay nakatakda sa 100.
  • Kung kailangan mong magsagawa ng maramihang pagtanggal ng mga video mula sa isang partikular na paghahanap ng keyword, puwede kang pumili ng maximum na 50 resulta.
 2. Sa itaas ng page, i-click ang PAGTANGGAL.
 3. Sundin ang hakbang 3 hanggang 6 sa itaas.
 4. I-click ang ISUMITE.

Bawiin ang mga kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright

Para bawiin ang isang pagtanggal na isinumite sa pamamagitan ng tool ng CVP:

 1. Mag-sign in sa Content Manager ng Studio.
 2. Mula sa kaliwang menu, i-click ang Mga Na-claim na Video.
 3. Hanapin ang video mula sa iyong orihinal na kahilingan sa pagtanggal. Magagawa mong i-click ang bar ng filter  at pumili ng nauugnay na filter para mas mabilis na makita ang video.
 4. I-click ang pamagat ng video. May bubukas na pop-up window.
 5. Sa seksyong Mga claim sa video, i-click ang Tanggalin. May bubukas na bagong pop-up window.
 6. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang BAWIIN ANG 1 PAGTANGGAL.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false