Quản lý các tùy chọn cài đặt nâng cao của kênh

Bạn có thể quản lý cài đặt nâng cao của kênh trên trang Cài đặt trong tài khoản YouTube:

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn  sau đó Creator Studio.
 3. Ở menu bên trái, chọn Kênh sau đó Nâng cao.

Các tùy chọn cài đặt kênh nâng cao

Chọn tùy chọn cài đặt quốc gia

Bạn có thể chọn quốc gia cho kênh YouTube bằng cách sử dụng menu thả xuống bên dưới ảnh hồ sơ. Việc xác định bạn có đủ điều kiện tham gia Chương trình Đối tác YouTube hay không cũng dựa trên tùy chọn cài đặt quốc gia mà bạn chọn tại đây.

Liên kết một trang web với kênh của bạn

Nếu bạn là người quản lý kênh, bạn có thể liên kết trang web chính thức của mình với Kênh YouTube. Điều này cho phép bạn kết hợp tín hiệu từ thứ hạng trang của trang web trên www.google.com vào thuật toán tìm kiếm của YouTube.

 1. Nhập URL vào trường Trang web được liên kết.
 2. Nhấp vào Thêm.
 3. Xác nhận liên kết trong Google Search Console bằng cách làm theo hướng dẫn về cách chọn một phương thức xác minh.
Tạo URL chuyển hướng khỏi kênh của bạn

Bạn có thể tạo phiên bản ngắn của URL tùy chỉnh giúp chuyển hướng người xem đến một kênh khác. Trong trường URL chuyển hướng, hãy nhập URL của trang web mà URL chuyển hướng của bạn sẽ đưa người xem đến đó.

Lưu ý quan trọng: URL chuyển hướng chỉ sử dụng được khi người quản lý đối tác hoặc người đại diện bán hàng đã bật tính năng này cho các đối tác và nhà quảng cáo.

Ví dụ: nếu URL của bạn là www.youtube.com/c/YouTubeCreators, bạn có thể tạo URL ngắn (www.youtube.com/YouTubeCreators) đưa người xem đến kênh YouTube Nation bằng cách nhập www.youtube.com/user/youtubenation hoặc www.youtube.com/channel/UCUD4yDVyM54QpfqGJX4S7ng vào trường URL chuyển hướng.

Thiết lập tính năng chuyển hướng có điều kiện cho kênh của bạn

Bạn có thể chuyển hướng những người đang truy cập kênh của mình đến một kênh khác dựa trên ngôn ngữ, vị trí, tuổi tác hoặc giới tính của họ.

Quan trọng: Tính năng chuyển hướng có điều kiện chỉ sử dụng được khi các đối tác và nhà quảng cáo đã được người quản lý đối tác hoặc đại diện bán hàng của họ bật tính năng này.

Đối với mỗi hàng, bạn có thể thêm một quy tắc để đặt lệnh chuyển hướng có điều kiện. Việc so khớp quy tắc diễn ra theo thứ tự từ đầu đến cuối và quy tắc đầu tiên khớp với người dùng sẽ áp dụng. Dưới đây là các quy tắc bạn có thể áp dụng:

 • Ngôn ngữ và vị trí: Chỉ định theo toàn bộ hay một phần tên ngôn ngữ (en_us, en_ hoặc _us).
 • Tuổi tác: Được chỉ định theo phép so sánh (<, <=, >, >=) và số.
 • Giới tính: Được chỉ định bằng m hoặc f.
 • Đích đến: Tên kênh hoặc _block. Người dùng khớp với đích đến _block sẽ được chuyển hướng đến /Channels.

Lệnh chuyển hướng có điều kiện mẫu

Lệnh chuyển hướng mẫu Kết quả chuyển hướng
en_,Channelname Giữ chân tất cả những người nói tiếng Anh trên kênh này.
,Channelname Giữ chân tất cả người dùng trên kênh này.
_us,<21,_block Chặn tất cả người dùng dưới 21 tuổi ở Hoa Kỳ truy cập kênh này.

_us,>=21,f,Channelname

_block

Giữ chân tất cả người dùng ở Hoa Kỳ từ 21 tuổi trở lên và là nữ trên kênh này và chặn tất cả người dùng khác.
Liên kết kênh YouTube với ID thuộc tính Google Analytics

Bạn có thể tích hợp kênh với Google Analytics để hiểu rõ hơn về số lượt truy cập vào trang kênh thực tế của bạn. Cách này có thể hữu ích nếu bạn sử dụng nhiều sản phẩm Google và muốn chia sẻ dữ liệu trên các tài khoản được liên kết. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng thuộc tính trong Google Analytics.

Nếu bạn muốn kiểm tra thời gian xem, nguồn lưu lượng truy cập hay dữ liệu nhân khẩu học cho kênh YouTube của mình, hãy sử dụng YouTube Analytics.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics.
 2. Sao chép ID theo dõi thuộc tính của bạn. Nếu bạn chưa thiết lập thuộc tính, hãy tìm hiểu cách thiết lập thuộc tính trong Google Analytics.
 3. Chuyển đến Cài đặt nâng cao của YouTube
 4. Ở cuối, dán ID theo dõi của bạn vào ID theo dõi thuộc tính Google Analytics.
 5. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?