Správa nastavení kanála

Nastavenia svojho kanála môžete spravovať v Štúdiu YouTube. Zmeniť môžete čokoľvek od krajiny alebo regiónu po viditeľnosť kanála.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Nastavenia .
 3. V ponuke vľavo vyberte Kanál.
 4. Upravte nastavenia kanála a vyberte Uložiť.

Základné informácie

Názov

Vo svojom účte Google si môžete pozrieť názov kanála alebo vykonať zmeny.

Kľúčové slová

Pomocou tohto nastavenia môžete pridávať kľúčové slová súvisiace s vaším kanálom.

Krajina

V rozbaľovacej ponuke môžete vybrať krajinu alebo región pre svoj kanál na YouTube. Spôsobilosť na zapojenie do Partnerského programu YouTube sa určuje na základe nastavenia krajiny alebo regiónu, ktorý tu vyberiete.

Rozšírené nastavenia kanála

Nastavenie publika kanála

Prácu si môžete zjednodušiť výberom nastavení kanála. Toto nastavenie ovplyvní existujúce a budúce videá. Ak nenastavíte publikum kanála, budete musieť identifikovať každé video vo svojom kanáli, ktoré je určené pre deti. Nastavenia jednotlivých videí prepíšu nastavenia kanála.
Toto obmedzí aj niektoré funkcie vášho kanála. Ak neviete, či sú vaše videá určené pre deti, prečítajte si tento článok centra pomoci.

Pripojenie účtu Google Ads

Svoj kanál na YouTube môžete prepojiť s účtom Google Ads, aby sa reklamy mohli zobrazovať na základe interakcií s videami vo vašom kanáli a aby mal prístup k štatistikám týchto videí. Ďalšie informácie

Automatické titulky

Potenciálne nevhodné slová môžete v automatických titulkoch predvolene nahradiť jednoduchou zátvorkou, dvoma podčiarkovníkmi a hranatými zátvorkami „[ __ ]“.

Počet odberateľov

Výberom tejto možnosti môžete zobraziť počet divákov, ktorí odoberajú váš kanál.

Reklamy

Výberom tejto možnosti vypnete reklamy prispôsobené záujmom divákov alebo remarketingové reklamy. To môže znížiť výnosy vášho kanála. Okrem toho nebudú pre váš kanál k dispozícii prehľady získaných akcií ani remarketingové zoznamy.
Presmerovanie kanála

Prostredníctvom skrátenej verzie svojej vlastnej webovej adresy môžete publikum presmerovať na iný kanál. Do poľa Presmerovanie zadajte webovú adresu, na ktorú má presmerovanie odkazovať.

PoznámkaPresmerovania sú k dispozícii pre partnerov a inzerentov, ktorým túto funkciu zapol ich manažér pre partnerov alebo obchodný zástupca.

Ak je vaša webová adresa napríklad www.youtube.com/c/YouTubeCreators, vaša skrátená webová adresa (www.youtube.com/YouTubeCreators) môže divákov presmerovať na kanál YouTube Nation, ak do poľa Presmerovanie zadáte www.youtube.com/user/youtubenation alebo www.youtube.com/channel/UCUD4yDVyM54QpfqGJX4S7ng.

Podmienečné presmerovania

Používateľov, ktorí navštívia váš kanál, môžete na základe ich jazyka, polohy, veku alebo pohlavia presmerovať na iný kanál.

Poznámka: Podmienečné presmerovania sú k dispozícii pre partnerov a inzerentov, ktorým túto funkciu zapol ich manažér pre partnerov alebo obchodný zástupca.

Pre každý riadok môžete pridať pravidlo a nastaviť podmienečné presmerovanie. Pravidlá sa priraďujú zhora nadol. Použije sa prvé pravidlo, pri ktorom nastane zhoda s používateľom. Tu sú pravidlá, ktoré môžete aplikovať:

 • Jazyk a poloha: určené úplnými alebo čiastočnými miestnymi nastaveniami (en_us, en_ alebo _us).
 • Vek: určené porovnaním (<, <=, >, >=) a číslom.
 • Pohlavie: určuje ho m alebo f.
 • Cieľ: názov kanála alebo _block. Používatelia zodpovedajúci cieľu _block budú presmerovaní na /Channels.

Príklady podmienečných presmerovaní

Príklad presmerovania Výsledok presmerovania
en_,Channelname Ponechá všetkých anglicky hovoriacich používateľov na tomto kanáli.
,Channelname Ponechá všetkých používateľov na tomto kanáli.
_us,<21,_block Zablokuje prístup ku kanálu všetkým používateľom z USA mladším ako 21 rokov.

_us,>=21,f,Channelname

_block

Povolí prístup na kanál všetkým používateľkám z USA vo veku 21 rokov a starším, ostatným používateľom prístup zablokuje.
Viditeľnosť kanála

Výberom tejto možnosti môžete kanál dočasne skryť. Vaše videá, zoznamy a podrobnosti kanála sa už divákom nebudú zobrazovať. 

Ako vlastník kanála si môžete naďalej pozerať:

 • stránku kanála,
 • grafiku a ikonu kanála,
 • svoje videá a zoznamy,
 • svoje komentáre a analytiku,
 • príspevky pre komunitu.

Kanál môžete kedykoľvek znova zviditeľniť a váš obsah bude verejný pre divákov.

Poznámka: Viditeľnosť kanála je k dispozícii pre partnerov a inzerentov, ktorým túto funkciu zapol ich manažér pre partnerov alebo obchodný zástupca.

Ďalšie nastavenia

Tieto nastavenia vám umožňujú spravovať vašu prítomnosť na YouTube a natrvalo odstraňovať váš obsah.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false