Upravljanje naprednim postavkama kanala

Naprednim postavkama svojeg kanala možete upravljati na stranici Postavke na YouTube računu:

 1. Prijavite se na YouTube račun.
 2. U gornjem desnom kutu odaberite svoju profilnu sliku  a zatim Studio.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Kanaa zatim Napredno.

Napredne postavke kanala

Odabir postavke zemlje

Zemlju za svoj YouTube kanal možete odabrati pomoću padajućeg izbornika ispod profilne slike. O postavci zemlje koju tu odaberete ovisi ispunjenje uvjeta za Partnerski program za YouTube.

Povezivanje web-lokacije s kanalom

Ako ste upravitelj kanala, s YouTube kanalom možete povezati svoju službenu web-lokaciju. To će vam omogućiti da signale ranga svoje web-lokacije na adresi www.google.com ugradite u algoritam pretraživanja na YouTubeu.

 1. Unesite URL u polje Povezana web-lokacija.
 2. Kliknite Dodaj.
 3. Potvrdite povezivanje na Google Search Consoleu pomoću uputa o odabiru načina potvrde.
Izrada URL-a za preusmjeravanje s kanala

Možete izraditi skraćenu verziju svojeg prilagođenog URL-a koja će gledatelje preusmjeravati na drugi kanal. U polje URL za preusmjeravanje unesite URL web-lokacije na koju želite da preusmjeravanje vodi.

Važno: URL-ovi za preusmjeravanja dostupni su samo partnerima i oglašivačima kojima je tu značajku omogućio njihov upravitelj za partnere ili prodajni predstavnik.

Na primjer, ako vaš URL glasi www.youtube.com/c/YouTubeCreators, možete postaviti skraćeni URL (www.youtube.com/YouTubeCreators) koji će gledatelje voditi na kanal YouTube Nation tako da u polje URL za preusmjeravanje unesete www.youtube.com/user/youtubenation ili www.youtube.com/channel/UCUD4yDVyM54QpfqGJX4S7ng.

Postavljanje uvjetnih preusmjeravanja za kanal

Korisnike koji posjećuju vaš kanal možete preusmjeravati na drugi kanal ovisno o njihovu jeziku, lokaciji, dobi ili spolu.

Važno: uvjetna preusmjeravanja dostupna su samo partnerima i oglašivačima kojima je tu značajku omogućio njihov upravitelj za partnere ili prodajni predstavnik.

Za svaki redak možete dodati pravilo da biste postavili uvjetno preusmjeravanje. Pravila se uspoređuju od vrha prema dnu i primjenjuje se prvo pravilo koje se podudara s korisnikom. Možete primijeniti sljedeća pravila:

 • Jezik i lokacija: određeno punim ili djelomičnim oznakama zemlje/jezika (en_us, en_ ili _us).
 • Dob: određeno znakom usporedbe (<, <=, >, >=) i brojem.
 • Spol: određeno oznakom m ili f.
 • Odredište: određeno nazivom kanala ili oznakom _block. Korisnici koji se podudaraju s odredištem _block preusmjeravaju se na /Channels.

Primjeri uvjetnih preusmjeravanja

Primjer preusmjeravanja Rezultat preusmjeravanja
en_,Channelname Zadržava sve govornike engleskog jezika na tom kanalu.
,Channelname Zadržava sve korisnike na tom kanalu.
_us,<21,_block Blokira posjećivanje tog kanala svim korisnicima koji se nalaze u SAD-u i mlađi su od 21 godine.

_us,>=21,f,Channelname

_block

Zadržava na tom kanalu sve korisnike koji se nalaze u SAD-u, imaju 21 ili više godina i ženskog su spola, a sve druge korisnike blokira.
Povezivanje YouTube kanala s ID-om entiteta na Google Analyticsu

U svoj kanal možete integrirati Google Analytics, što će vam pomoći da steknete bolji uvid u posjete stvarnoj stranici vašeg kanala. To može biti korisno ako upotrebljavate više Google proizvoda i želite dijeliti podatke između povezanih računa. Saznajte više o upotrebi entiteta na Google Analyticsu.

Ako želite provjeravati samo vrijeme gledanja, izvore prometa i demografske podatke za svoj YouTube kanal, upotrijebite YouTube Analytics.
 1. Prijavite se na Google Analytics račun.
 2. Kopirajte ID praćenja za svoj entitet. Ako ga niste postavili, saznajte kako postaviti entitet na Google Analyticsu.
 3. Otvorite napredne postavke YouTubea.
 4. Na dnu zalijepite ID praćenja u polje ID praćenja entiteta na Google Analyticsu.
 5. Kliknite Spremi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?