Управление на разширени настройки за канала

Можете да управлявате разширените настройки за канала си на страницата Настройки в профила си в YouTube:

 1. Влезте в профила си в YouTube.
 2. Горе вдясно кликнете върху снимката на потребителския си профил  и след това Студио.
 3. В менюто вляво изберете Канал и след това Разширени.

Разширени настройки за канала

Избор на настройка за държава

Можете да изберете държавата за канала си в YouTube от падащото меню под снимката на потребителския си профил. Условията за участие в Партньорската програма на YouTube се базират на избраната тук настройка за държава.

Свързване на уебсайт с канала

Ако сте мениджър на канала, можете да свържете официалния си уебсайт с канала в YouTube. Това ви позволява да внедрите сигнали от класирането на уебсайта си в www.google.com в алгоритъма за търсене на YouTube.

 1. Въведете URL адреса в полето Свързан уебсайт.
 2. Кликнете върху Добавяне.
 3. Потвърдете свързването в Google Search Console, като изпълните посочените инструкции за избор на начин за потвърждаване.
Създаване на URL адрес за пренасочване от канала ви

Можете да използвате съкратената версия на персонализирания си URL адрес за пренасочване на аудиторията към друг канал. В полето URL адрес за пренасочване въведете URL адреса на уебсайта, към който искате да води URL адресът за пренасочване.

Важно: URL адресите за пренасочване са достъпни само за партньори и рекламодатели, за които тази функция е активирана от мениджър за партньори или специалист по продажбите.

Ако например URL адресът ви е www.youtube.com/c/YouTubeCreators, можете да настроите съкратения си URL адрес (www.youtube.com/YouTubeCreators) да изпраща зрителите към канала YouTube Nation, като въведете www.youtube.com/user/youtubenation или www.youtube.com/channel/UCUD4yDVyM54QpfqGJX4S7ng в полето URL адрес за пренасочване.

Настройване на условни пренасочвания за канала ви

Можете да пренасочвате посетителите на канала си към друг канал въз основа на езика, местоположението, възрастта или пола им.

Важно: Условното пренасочване е достъпно само за партньори и рекламодатели, за които тази функция е активирана от мениджър за партньори или специалист по продажбите.

За всеки ред можете да добавите правило за условно пренасочване. Правилата се съпоставят от горе надолу и се прилага първото правило, което съответства на потребител. Можете да прилагате следните правила:

 • Език и местоположение: Определя се чрез пълни или частични локали (en_us, en_ или _us).
 • Възраст: Определя се чрез сравнение (<, <=, >, >=) и число.
 • Пол: Определя се чрез m или f.
 • Местоназначение: Въведете име на канал или _block. Потребителите, които съответстват на _block, ще бъдат пренасочвани към /Channels.

Примерни условни пренасочвания

Примерно пренасочване Резултат от пренасочването
en_,Channelname Всички англоговорящи се задържат в този канал.
,Channelname Всички потребители се задържат в този канал.
_us,<21,_block Всички потребители в САЩ, които са под 21 години, се блокират, за да не могат да посещават този канал.

_us,>=21,f,Channelname

_block

Всички потребители в САЩ, които са от женски пол и са над 21 години, се задържат в този канал, а всички останали се блокират.
Свързване на канал в YouTube с идентификационен номер на собственост в Google Анализ

Можете да внедрите Google Анализ в канала си, за да получавате по-ясна представа за посещенията в страницата му. Това може да е полезно, ако използвате няколко продукта на Google и искате да споделяте данни между свързаните профили. Научете повече за използването на собствености в Google Анализ.

Ако искате да проверите времето на гледане, източниците на трафик или демографските данни за канала си в YouTube, използвайте YouTube Analytics.
 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Копирайте идентификационния номер за проследяване на собствеността. Ако нямате такъв, научете как да настроите собственост в Google Анализ.
 3. Отворете разширените настройки в YouTube.
 4. Поставете идентификационния номер за проследяване най-долу в полето Идентификационен номер за проследяване на собственост в Google Анализ.
 5. Кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?