Управление на настройките за канала

Можете да управлявате настройките за канала си в YouTube Studio. Имате възможност да променяте всичко – от държавата/региона си до видимостта на канала.

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. В менюто вляво изберете Настройки .
 3. В менюто вляво изберете Канал.
 4. Задайте настройките за канала и изберете Запазване.

Основна информация

Име

Можете да прегледате името на канала си или да направите промени, като отворите профила си в Google.

Ключови думи

Чрез тази настройка можете да добавяте ключови думи, свързани с канала ви.

Държава

Можете да изберете държавата/региона за канала си в YouTube от падащото меню под снимката на потребителския си профил. Условията за участие в Партньорската програма на YouTube се базират на избраната тук настройка за държава/регион.

Разширени настройки за канала

Определяне на аудиторията на канала ви

Улеснете работния процес, като изберете настройка за канала. Тя ще е приложима за съществуващите и бъдещите видеоклипове. Ако не изберете настройка за канала, ще трябва да идентифицирате всеки създаден за деца видеоклип в него. Настройките за отделни видеоклипове ще отменят тази за канала.
Това ще ограничи също определени функции за канала ви. Ако не знаете със сигурност дали видеоклиповете ви са създадени за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център.

Брой абонати

Чрез избора на тази опция можете да показвате броя на зрителите, които са абонирани за канала ви.

Реклами

Ако изберете тази опция, персонализираните реклами въз основа на интересите на зрителите или рекламите за ремаркетинг ще бъдат изключени. Това може да доведе до спад в приходите на канала ви. Освен това последният няма да има достъп до списъци за ремаркетинг и отчети за достигнати действия.
Пренасочване на канала

Можете да използвате съкратена версия на персонализирания си URL адрес, за да пренасочвате аудиторията към друг канал. В полето URL адрес за пренасочване въведете URL адреса на уебсайта, към който искате да води URL адресът за пренасочване.

Забележка: URL адресите за пренасочване са достъпни за партньори и рекламодатели, за които тази функция е включена от мениджър за партньори или специалист по продажбите.

Ако например URL адресът ви е www.youtube.com/c/YouTubeCreators, можете да настроите съкратения си URL адрес (www.youtube.com/YouTubeCreators) да изпраща зрителите към канала YouTube Nation, като въведете www.youtube.com/user/youtubenation или www.youtube.com/channel/UCUD4yDVyM54QpfqGJX4S7ng в полето URL адрес за пренасочване.

Условни пренасочвания

Можете да пренасочвате посетителите на канала си към друг канал въз основа на езика, местоположението, възрастта или пола им.

Забележка: Условните пренасочвания са достъпни за партньори и рекламодатели, за които тази функция е включена от мениджър за партньори или специалист по продажбите.

За всеки ред можете да добавите правило за условно пренасочване. Правилата се съпоставят от горе надолу и се прилага първото правило, което съответства на потребител. Можете да прилагате следните правила:

 • Език и местоположение: Определя се чрез пълни или частични локали (en_us, en_ или _us).
 • Възраст: Определя се чрез сравнение (<, <=, >, >=) и цифра.
 • Пол: Определя се чрез m или f.
 • Местоназначение: Въведете име на канал или _block. Потребителите, които съответстват на местоназначението _block, ще бъдат пренасочвани към /Channels.

Примерни условни пренасочвания

Примерно пренасочване Резултат от пренасочването
en_,Channelname Всички англоговорящи се задържат в този канал.
,Channelname Всички потребители се задържат в този канал.
_us,<21,_block Всички потребители в САЩ, които са под 21 години, се блокират, за да не могат да посещават този канал.

_us,>=21,f,Channelname

_block

Всички потребители в САЩ, които са от женски пол и са навършили 21 години, се задържат в този канал, а всички останали се блокират.
Видимост на канала

Чрез избора на тази опция можете временно да направите канала си скрит. Видеоклиповете и плейлистите в канала, както и подробностите за него вече няма да са видими за зрителите. 

Като собственик на канала ще продължавате да виждате:

 • страницата му;
 • корицата и иконата му;
 • видеоклиповете и плейлистите си;
 • коментарите и анализите си;
 • публикациите си в общността.

По всяко време можете отново да направите канала си видим и съдържанието ви ще се показва публично за зрителите.

Забележка: Видимостта на канала е достъпна за партньори и рекламодатели, за които тази функция е включена от мениджър за партньори или специалист по продажбите.

Други настройки

Чрез тези настройки можете да управлявате присъствието си в YouTube и да премахвате за постоянно съдържанието си.

Свързване на уебсайт с канала

Ако сте мениджър на канала в YouTube, можете да го свържете с официалния си уебсайт. Така можете да внедрите сигнали от класирането на уебсайта си в www.google.com в алгоритъма за търсене на YouTube.

 1. Въведете URL адреса в полето Свързан уебсайт.
 2. Кликнете върху Добавяне.
 3. Потвърдете свързването в Google Search Console, като изпълните посочените инструкции за избор на начин за потвърждаване.
Свързване на канал в YouTube с идентификационен номер на собственост в Google Анализ

Можете да интегрирате Google Анализ в канала си, за да получавате по-ясна представа за посещенията в страницата му. Това може да е полезно, ако използвате няколко продукта на Google и искате да споделяте данни между свързаните профили. Научете повече за използването на собствености в Google Анализ.

Ако искате да проверявате времето на гледане, източниците на трафик или демографските данни за канала си в YouTube, използвайте YouTube Analytics.
 1. Влезте в своя профил в Google Анализ.
 2. Копирайте идентификационния номер за проследяване на собствеността. Ако нямате такъв, научете как да настроите собственост в Google Анализ.
 3. Отворете разширените настройки в YouTube Studio.
 4. Поставете идентификационния номер за проследяване най-долу в полето Идентификационен номер за проследяване на собственост в Google Анализ.
 5. Кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?