Liên kết đến trang web đã liên kết với kênh của bạn trong các video

Bạn có thể sử dụng thẻ để liên kết đến các trang web của bạn ngay trong các video bạn đăng trên YouTube. Trang web đó phải có liên kết với kênh YouTube của bạn và bạn phải đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube
Các đường dẫn liên kết trong Nội dung của bạn trên YouTube đến trang web bên ngoài chứa nội dung khiêu dâm, phần mềm độc hại hoặc nội dung khác không tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi không được phép xuất hiện trên YouTube. Hãy tìm hiểu thêm về chính sách đối vớicác đường dẫn liên kết trong nội dung của bạn.

Lưu ý: Thẻ không hoạt động trên các video được cài đặt là dành cho trẻ em. Nếu trước đây, bạn đã thêm thẻ nhưng hiện tại video của bạn được cài đặt là dành cho trẻ em, thì người xem sẽ không thể nhìn thấy thẻ đó.

Bước 1: Tham gia Chương trình Đối tác YouTube

Để liên kết đến trang web của bạn trong video, bạn đồng thời phải tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

Lưu ý: Nếu có kênh YouTube tham gia Chương trình phi lợi nhuận của YouTube, thì bạn không cần phải tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

Bước 2: Liên kết trang web của bạn với Tài khoản Google
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng YouTube Studio, hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở trình đơn bên trái để làm theo các bước sau.

Để liên kết đến trang web của bạn trong video, trước tiên, hãy thêm trang web đó làm "trang web liên kết" trong Tài khoản Google của bạn. Nếu đã liên kết trang web của mình thì bạn có thể chuyển tới bước 3. 

 1. Chuyển đến phần Cài đặt kênh nâng cao bằng cách nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó Creator Studio sau đó Kênh sau đó Nâng cao.
 2. Trong phần "Trang web liên kết", hãy nhập URL của trang web. Nếu chưa xác minh trang web này từ trước, bạn sẽ nhìn thấy trạng thái "đang chờ xử lý".
 3. Bên dưới hộp URL, hãy nhấp vào Xác minh nếu bạn sở hữu trang web hoặc Yêu cầu phê duyệt để yêu cầu chủ sở hữu trang web phê duyệt.
 4. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Search Console của Google. Đăng nhập bằng chính thông tin Tài khoản Google bạn sử dụng cho kênh YouTube. (Nếu không biết chắc mình nên dùng tài khoản nào, bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về tài khoản trên YouTube.)
 5. Làm theo hướng dẫn để thêm trang web vào Search Console. Bạn có thể được yêu cầu chọn một phương thức xác minh.

Sau khi bạn thêm trang web vào Search Console, trang web này sẽ trải qua quy trình xác minh. Sau khi xác minh xong, trạng thái của trang web sẽ thay đổi từ "đang chờ xử lý" sang "thành công" trong Cài đặt kênh nâng cao và bạn có thể làm theo các bước dưới đây để thêm thẻ sẽ đưa người xem đến trang bất kỳ trong trang web đó.

Bước 3: Thêm thẻ trên video để liên kết đến trang web của bạn
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng YouTube Studio, hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở trình đơn bên trái để làm theo các bước sau.

Sau khi liên kết trang web với tài khoản, bạn có thể thêm thẻ liên kết trực tiếp đến trang web trên video của bạn. 

 1. Chuyển đến Trình quản lý video bằng cách nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó Creator Studio sau đó Trình quản lý video.
 2. Bên cạnh video mà bạn muốn thay đổi, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa sau đó Thẻ.
 3. Nhấp vào Thêm thẻ.
 4. Bên cạnh "Liên kết", hãy nhấp vào Tạo. Trong lần đầu sử dụng đường liên kết ngoài, bạn cần phải đồng ý với Điều khoản và điều kiện.
 5. Bên dưới mục "Trang web liên kết", hãy chọn URL trang web của bạn trên trình đơn thả xuống Chọn trang web.
 6. Nhấp vào Tiếp theo.
 7. Thêm tiêu đề thẻ, lời gọi hành động và văn bản quảng cáo xem trước video. Bạn cũng có thể tải hình ảnh lên.
 8. Nhấp vào Tạo thẻ.

Mẹo: Bạn không cần phải liên kết đến trang chủ của trang web. Nếu có thông tin cụ thể mà bạn muốn cho khán giả biết thì bạn có thể liên kết trực tiếp đến trang đó trên trang web của mình. 

 
Không được sử dụng thẻ để chuyển hướng thêm đến các trang web trái phép từ trang web liên kết của bạn. Hãy đảm bảo rằng các trang web liên kết của bạn tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng, Điều khoản dịch vụ và các chính sách khác. Việc vi phạm có thể khiến thẻ hoặc đường liên kết đó bị xóa và/hoặc tài khoản Google của bạn bị chấm dứt. Hãy tham khảo các chính sách của YouTube để biết thêm thông tin.

Khắc phục sự cố liên kết đến các trang web được liên kết

Tại sao tôi không nhìn thấy phần "Trang web liên kết" trong phần cài đặt kênh?    

Nếu không nhìn thấy phần "Trang web liên kết" trong phần Cài đặt kênh nâng cao, thì bạn có thể phải xác minh tài khoản của mình bằng cách truy cập vào youtube.com/verify. Nếu bạn vẫn không nhìn thấy phần đó, thì đó có thể là do kênh của bạn không còn đủ điều kiện nữa.

Tại sao trang web của tôi vẫn ở trạng thái đang chờ xử lý?

Trước khi phê duyệt thì Search Console cần phải xác minh rằng bạn là chủ sở hữu của trang web mà bạn muốn liên kết với kênh YouTube của mình. Việc xác minh là yêu cầu bắt buộc nhằm ngăn chặn nội dung vi phạm và hành vi xuyên tạc thương hiệu hoặc các pháp nhân khác.

Để giải quyết tình trạng một trang web liên kết đang chờ xử lý, hãy liên hệ với quản trị viên web hoặc một người nào đó trong công ty bạn có quyền truy cập vào Google Search Console cho trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về Liên kết trong Search Console.

Tôi có thể liên kết nhiều trang web với kênh YouTube của mình không?

Sau khi liên kết một trang web với kênh thì bạn có thể thêm các trang web liên kết khác thông qua Search Console. Hãy nhớ đăng nhập vào Search Console bằng cùng Tài khoản Google mà bạn sử dụng trên kênh YouTube của mình.

Tại sao tôi gặp lỗi "Vui lòng nhập URL hợp lệ" hoặc "Trang web không được liên kết với Tài khoản Google của bạn"?

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn sở hữu URL này trong Search Console. Sau đó, hãy đảm bảo URL mà bạn đang dán vào trường liên kết là URL chính xác bằng cách:

 • Đảm bảo đó là một URL thực, bao gồm "http://" hoặc "https://".
 • Sử dụng định dạng URL chính xác như trong Search Console. Ví dụ: URL có "www." sẽ tạo ra sự khác biệt khi xác thực.
 • Hãy đảm bảo rằng các trang web mới được liệt kê riêng trong Search Console.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?