Liên kết đến trang web được liên kết của bạn từ các video

Bạn có thể liên kết đến trang web của mình ngay từ video trên YouTube bằng cách sử dụng thẻ miễn là trang web đó liên kết với kênh YouTube của bạn và bạn là thành viên của Chương trình Đối tác YouTube
Các đường dẫn liên kết trong Nội dung của bạn trên YouTube đến trang web bên ngoài chứa nội dung khiêu dâm, phần mềm độc hại hoặc nội dung khác không tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi không được phép xuất hiện trên YouTube. Hãy tìm hiểu thêm về chính sách đối vớicác đường dẫn liên kết trong nội dung của bạn.

Bước 1: Tham gia Chương trình đối tác YouTube

Để liên kết đến trang web của bạn từ video, bạn phải là một thành viên của Chương trình Đối tác YouTube.

Lưu ý: Nếu có kênh YouTube tham gia Chương trình phi lợi nhuận của YouTube, thì bạn không cần tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

Bước 2: Liên kết trang web của bạn với tài khoản Google
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm, hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở trình đơn bên trái để làm theo các bước sau.

Để liên kết đến trang web của bạn từ video, trước tiên hãy thêm trang web đó làm "trang web được liên kết" trong tài khoản Google của bạn. Nếu trang web của bạn đã được liên kết, bạn có thể chuyển tới bước 3. 

 1. Chuyển đến phần Cài đặt kênh nâng cao bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn > Creator Studio > Kênh Nâng cao.
 2. Trong phần "Trang web liên kết", hãy nhập URL của trang web của bạn. Trang web đó sẽ hiển thị dưới dạng "đang chờ xử lý" trừ khi bạn đã xác minh trang web trước đó.
 3. Bên dưới hộp URL, hãy nhấp vào Xác minh nếu bạn sở hữu trang web đó hoặc Yêu cầu phê duyệt để đề nghị chủ sở hữu của trang web đó phê duyệt.
 4. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Search Console của Google. Đăng nhập bằng chính thông tin Tài khoản Google bạn sử dụng cho kênh YouTube. (Nếu bạn không biết chắc mình sử dụng tài khoản nào, bạn có thể kiểm tra chi tiết tài khoản trên YouTube.)
 5. Làm theo hướng dẫn để thêm trang web vào Search Console. Có thể bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức xác minh.

Sau khi bạn thêm trang web vào Search Console, trang web sẽ trải qua một quy trình xác minh. Sau khi xác minh xong, trạng thái của trang web sẽ thay đổi từ "đang chờ xử lý" sang "thành công" trong Cài đặt kênh nâng cao và bạn có thể làm theo các bước dưới đây để thêm thẻ sẽ đưa người xem đến trang bất kỳ trong trang web đó.

Bước 3: Thêm thẻ trên video để liên kết đến trang web của bạn
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm, hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở trình đơn bên trái để làm theo các bước sau.

Sau khi liên kết trang web với tài khoản, bạn có thể thêm thẻ liên kết đến trang web ngay trên video của bạn. 

 1. Chuyển đến Trình quản lý video của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản > Creator Studio > Trình quản lý video.
 2. Bên cạnh video bạn muốn thay đổi, hãy nhấp vào Chỉnh sửa > Thẻ.
 3. Nhấp vào Thêm thẻ.
 4. Bên cạnh "Liên kết", hãy nhấp vào Tạo. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng liên kết bên ngoài, hãy đồng ý với Điều khoản và điều kiện.
 5. Bên dưới "Trang web được liên kết", hãy chọn URL trang web của bạn từ menu Chọn trang web thả xuống.
  • Nếu bạn chưa liên kết trang web nào với kênh hoặc muốn thêm trang web mới, hãy nhấp vào Thêm trang web được liên kết hoặc Cài đặt rồi làm theo hướng dẫn để liên kết trang web.
 6. Nhấp Tiếp theo.
 7. Thêm tiêu đề thẻ, lời gọi hành động và văn bản quảng cáo xem trước video. Bạn cũng có thể tải hình ảnh lên.
 8. Nhấp vào Tạo thẻ.

Mẹo: Bạn không phải liên kết đến trang chủ của trang web. Nếu có thông tin cụ thể mà bạn muốn cho khán giả biết, bạn có thể liên kết trực tiếp đến trang con đó trên trang web của bạn. 

 
Không được sử dụng thẻ để chuyển hướng thêm đến các trang web trái phép từ trang web được liên kết của bạn. Hãy đảm bảo rằng các trang web liên kết của bạn tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng, Điều khoản dịch vụ và các chính sách khác dành cho tính năng này. Việc vi phạm có thể khiến thẻ hoặc đường dẫn liên kết của bạn bị xóa, tài khoản của bạn phải nhận cảnh cáo và/hoặc tài khoản Google của bạn bị chấm dứt. Hãy tham khảo Chính sách của YouTube để biết thêm thông tin.

Khắc phục sự cố liên kết đến các trang web được liên kết

Tại sao tôi không nhìn thấy phần "Trang web được liên kết" trong cài đặt kênh của tôi?    

Nếu không nhìn thấy phần "Trang web được liên kết" trong phần Cài đặt kênh nâng cao, thì bạn có thể phải xác minh tài khoản của mình bằng cách truy cập vào youtube.com/verify. Nếu bạn vẫn không nhìn thấy phần đó, thì có thể là do kênh của bạn không đủ điều kiện nữa.

Tại sao trang web của tôi vẫn đang chờ được liên kết?

Trước khi phê duyệt trang web, Search Console cần xác minh rằng bạn sở hữu trang web mà bạn muốn liên kết với kênh YouTube của mình — quá trình này có thể mất chút thời gian. Xác minh là yêu cầu bắt buộc nhằm ngăn chặn spam cũng như hành vi xuyên tạc thương hiệu hoặc các tổ chức khác.

Để giải quyết tình trạng một trang web đang chờ được liên kết, hãy liên hệ với quản trị viên web của bạn hoặc một người nào đó trong công ty bạn có quyền truy cập Google Search Console cho trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về Liên kết trong Search Console.

Tôi có thể liên kết nhiều trang web với kênh YouTube của mình không?

Trước tiên, bạn cần phải liên kết một trang web với tài khoản của bạn để bật tính năng này trong Trình quản lý video của YouTube, sau đó bạn có thể thêm một trang web được liên kết nữa thông qua Search Console. Hãy đảm bảo sử dụng cùng một Tài khoản Google mà bạn dùng để truy cập vào kênh YouTube để đăng nhập vào Search Console.

Tại sao tôi gặp lỗi "Vui lòng nhập URL hợp lệ" hoặc "Trang web không được liên kết với tài khoản Google của bạn"?

Trước tiên, hãy đảm bảo là bạn sở hữu URL này trong Search Console. Sau đó, hãy đảm bảo URL mà bạn đang dán vào trường liên kết là URL chính xác bằng cách:

 • Đảm bảo đó là một URL thực, bao gồm "http://" hoặc "https://".
 • Sử dụng định dạng URL chính xác như trong Search Console. Ví dụ: URL có "www." sẽ tạo ra sự khác biệt khi xác thực.
 • Đảm bảo rằng các trang web mới được liệt kê riêng trong Search Console.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?