Streamingtips

Nätverkstips
 • Den totala bithastigheten du streamar får inte överstiga den tillgängliga bandbredden för uppladdning. Se till att du har marginal (20 % rekommenderas).
 • Kontoret där du jobbar kanske har en höghastighetsanslutning, men om 1 000 personer använder samma nätverk används bandbredden upp snabbt.
 • Kör ett hastighetstest. Den inkommande bandbredden (nedladdningshastigheten) är ofta högre än den utgående (uppladdningen). Se till att den utgående anslutningen är tillräcklig för att hantera din stream. Primär + backup + 20 % rekommenderas.
 • Se till att nätverket är tillförlitligt. Tänk på att ett avbrott i anslutningen innebär ett avbrott i streamen.
Kodningstips
 • Konfigurera omkodare för liveevenemang minst två timmar i förväg.
 • Starta omkodare minst 15 minuter innan evenemanget startar.
 • Innan du klickar på Börja streama bör du förhandsgranska i Kontrollrummet.
 • Testa felväxling för omkodare (om tillämpligt). Stäng av den primära omkodaren (eller dra ur Ethernet-kabeln) och kontrollera att spelaren överförs till reservkodaren.
 • Verifiera alla lokala arkivfilers integritet. Kontrollera att filstorleken för det lokala arkivet ökar.
 • Kontrollera att evenemanget är tillgängligt via kanal- och visningssidor.
 • Kontrollera att evenemanget är tillgängligt via mobila enheter (om tillämpligt).
 • Håll hela tiden koll på streamarnas ljud- och bildkvalitet, ljudsynkning och ljudnivåer.
 • När evenemanget är stoppat på YouTube stoppar du omkodaren.
Använda webbkamera
 • Du kan streama med hjälp av en bärbar dator och en webbkamera. Tänk bara på att om du använder bättre utrustning blir också livestreamens kvalitet bättre.
 • Du kan även använda ett program för omkodning av programvara, till exempel Wirecast eller Flash Media Live Encoder (FMLE) eller www.youtube.com/webcam.
 • För evenemang med högre produktionsvärde rekommenderar vi professionella maskinvaruomkodare.
 • Det är viktigt att du testar dina inställningar noggrant före evenemanget.
Skydda dig när du livestreamar
 • Innehåll: Var medveten om vilket innehåll du streamar. När du filmar videor av dina vänner, klasskamrater eller andra tonåringar ska du komma ihåg att de inte får innehålla sexuella anspelningar eller vara våldsamma eller farliga.
 • Personliga uppgifter: Var försiktig med att dela personliga uppgifter under dina livestreamar och i livechatten. Bevilja bara administratörsåtkomst på kanalen till personer som du litar på. YouTube frågar inte efter modereringsbehörigheter i en stream.
 • Kontroll: Flagga olämpligt innehåll eller blockera användare från chatten som får dig eller andra att känna obehag. Läs mer om att hantera livechatt.
 • Sekretess: YouTube har funktioner för att begränsa vilka som kan se dina livestreamar. Skydda din sekretess genom att ställa in personliga livestreamar som privata eller olistade. På sidan Sekretess- och säkerhetsinställningar kan du läsa mer om vilka verktyg du kan använda för att anpassa din upplevelse på webbplatsen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?