Streamingtips

Livestreamens kvalitet påverkar tittarupplevelsen. Här är några tips som hjälper dig att komma igång.

Nätverkstips
 • Den totala överföringshastigheten du streamar får inte överstiga den tillgängliga bandbredden för uppladdning. Se till att du har marginal (20 % rekommenderas).
 • Kontoret där du jobbar kanske har en höghastighetsanslutning, men om 1 000 personer använder samma nätverk används bandbredden upp snabbt.
 • Kör ett hastighetstest. Den inkommande bandbredden (nedladdningshastigheten) är ofta högre än den utgående (uppladdningen). Se till att den utgående anslutningen är tillräcklig för att hantera din stream. Primär + backup + 20 % rekommenderas.
 • Se till att nätverket är tillförlitligt.  Tänk på att ett avbrott i anslutningen innebär ett avbrott i streamen.
Kodningstips
 • Konfigurera omkodare för liveevenemang minst två timmar i förväg.
 • Starta omkodare minst 15 minuter innan evenemanget startar.
 • Innan du klickar på Börja streama bör du förhandsgranska i Kontrollrummet.
 • Testa felväxling för omkodare (om tillämpligt). Stäng av den primära omkodaren (eller dra ur Ethernetkabeln) och kontrollera att spelaren överförs till reservkodaren.
 • Verifiera alla lokala arkivfilers integritet. Kontrollera att filstorleken för det lokala arkivet ökar.
 • Kontrollera att evenemanget är tillgängligt via kanal- och visningssidor.
 • Kontrollera att evenemanget är tillgängligt via mobila enheter (om tillämpligt).
 • Håll hela tiden koll på streamarnas ljud- och bildkvalitet, ljudsynkning och ljudnivåer.
 • När evenemanget är stoppat på YouTube stoppar du omkodaren.
Använda webbkamera
 • Du kan streama med hjälp av en bärbar dator och en webbkamera. Tänk bara på att om du använder bättre utrustning blir också livestreamens kvalitet bättre.
 • Du kan använda ett program för omkodning av programvara, till exempel Wirecast eller Flash Media Live Encoder (FMLE) eller www.youtube.com/webcam.
 • För evenemang med högre produktionsvärde rekommenderar vi professionella maskinvaruomkodare.
 • Det är viktigt att du testar dina inställningar noggrant före evenemanget.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?