Xem các chỉ số của sự kiện trực tiếp

Khi phát trực tiếp trên YouTube, bạn có thể xem hiệu suất của sự kiện trực tiếp. Bạn sẽ thấy các chỉ số khác nhau tùy theo việc bạn phát trực tiếp bằng điện thoại hay bộ mã hóa.

Trong Phòng điều khiển sự kiện trực tiếp

Trên máy tính

Trong lúc phát trực tiếp, bạn có thể theo dõi tình trạng và số liệu phân tích về sự kiện của mình trong Phòng điều khiển sự kiện trực tiếp. Trên trang tổng quan của sự kiện trực tiếp, bạn có thể thấy:

Tình trạng phát trực tiếp

 • Trạng thái của sự kiện trực tiếp: Phần này có các thông báo lỗi cụ thể kèm hướng dẫn

Số liệu phân tích theo thời gian thực

 • Số người xem đồng thời: Số người xem tại cùng một thời điểm. Số người xem đồng thời cao nhất là số lượng người xem cao nhất trong một sự kiện trực tiếp.
 • Thời lượng: Độ dài của khoảng thời gian phát trực tiếp.
 • Số lượt thích: Tổng số người dùng đã thích sự kiện trực tiếp. Số lượt thích này sẽ chuyển sang bản lưu trữ video theo yêu cầu của sự kiện trực tiếp.
 • Tỷ lệ trò chuyện: Số tin nhắn được gửi đi mỗi phút trong cuộc trò chuyện trực tiếp.
 • Số lượt xem: Tổng số lần một sự kiện trực tiếp được xem khi đang phát trực tiếp.
 • Thời lượng xem trung bình: Số phút xem trung bình ước tính của mỗi lượt xem của một sự kiện trực tiếp.

Số liệu phân tích sau khi phát trực tiếp

Khi kết thúc sự kiện trực tiếp, bạn sẽ thấy phần tổng quan nhanh về các chỉ số của sự kiện.

 • Số lượt xem: Tổng số lần một sự kiện trực tiếp được xem khi đang phát trực tiếp.
 • Người đăng ký mới: Số người dùng đã đăng ký kênh của bạn trong sự kiện trực tiếp.
 • Tổng thời gian xem: Tổng thời gian phát sự kiện trực tiếp tính trên mọi lượt xem.
 • Số người xem đồng thời cao nhất: Số lượt xem cao nhất trong sự kiện trực tiếp.
 • Thời lượng: Độ dài khoảng thời gian phát trực tiếp.
 • Thời lượng xem trung bình: Số phút xem trung bình ước tính của mỗi lượt xem của một sự kiện trực tiếp.

Trên thiết bị di động

Sự kiện trực tiếp trên thiết bị di động hiển thị một số chỉ số trong khi bạn phát trực tiếp. Các chỉ số này bao gồm:

Tình trạng phát trực tiếp

 • Trạng thái của sự kiện trực tiếp: Tình trạng của luồng dữ liệu video gửi đến YouTube từ thiết bị di động của bạn. Phần "Trạng thái của sự kiện trực tiếp" có các thông báo lỗi cụ thể cùng với hướng dẫn

Số liệu phân tích theo thời gian thực

 • Số người xem đồng thời: Số người xem tại cùng một thời điểm. Số người xem đồng thời cao nhất là số lượng người xem cao nhất trong một sự kiện trực tiếp.
 • Thời lượng: Độ dài của khoảng thời gian phát trực tiếp.
 • Tin nhắn trò chuyện trực tiếp: Bạn có thể tắt hoặc lọc những tin nhắn này để chỉ xem tin nhắn Super Chat. Để tắt hoặc lọc tin nhắn, hãy nhấn vào nút giữa ở dưới cùng.
 • Số lượt thích: Tổng số người dùng đã thích sự kiện trực tiếp. Số lượt thích này sẽ chuyển sang bản lưu trữ video theo yêu cầu của sự kiện trực tiếp.

Số liệu phân tích sau khi phát trực tiếp

Khi kết thúc sự kiện trực tiếp trên thiết bị di động, bạn sẽ thấy phần tổng quan nhanh về các chỉ số của sự kiện.

 • Số lượt phát: Số lần sự kiện trực tiếp phát trên một trình duyệt hoặc thiết bị.
 • Người đăng ký mới: Số người dùng đã đăng ký kênh của bạn trong sự kiện trực tiếp.
 • Tổng thời gian xem: Tổng thời gian phát sự kiện trực tiếp tính trên mọi lượt xem.
 • Số người xem đồng thời cao nhất: Số lượt xem cao nhất trong sự kiện trực tiếp.
 • Thời lượng: Độ dài khoảng thời gian phát trực tiếp.

Thời gian xem trung bình: Khoảng thời gian trung bình mà một khán giả xem sự kiện trực tiếp.

Trong YouTube Analytics

Trong YouTube Analytics, bạn có thể sắp xếp số liệu phân tích theo Sự kiện trực tiếp, Video theo yêu cầu hoặc Sự kiện trực tiếp và video theo yêu cầu.

Các lựa chọn để sắp xếp dữ liệu nằm trong trình đơn thả xuống "Sự kiện trực tiếp và video theo yêu cầu" trong YouTube Analytics

Bạn có thể xem Báo cáo thời gian xem của kênh hoặc từng video, chẳng hạn các video tải lên thông thường.

Các báo cáo này gồm:

 • Thời gian xem
 • Tỷ lệ giữ chân người xem
 • Thông tin nhân khẩu học
 • Vị trí phát
 • Nguồn lưu lượng truy cập và Thiết bị

Bạn có thể xem thêm thông tin về những dữ liệu có trong báo cáo Thời gian xem.

Trong báo cáo Phát trực tiếp, bạn có thể xem Số người xem đồng thời cao nhất và các tin nhắn trò chuyện. Báo cáo này có ở cấp độ video và chỉ vài phút sau khi sự kiện trực tiếp kết thúc, các chỉ số sẽ có trong YouTube Analytics. Bạn có thể tải dữ liệu xuống dưới dạng tệp CSV.

Dữ liệu trong YouTube Analytics dựa trên mã video.  Dữ liệu này được xử lý và xóa nội dung rác, đồng thời đo lường các thông tin khác với những chỉ số có trong Phòng điều khiển sự kiện trực tiếp.

Tìm hiểu thêm về báo cáo Super Chat.

Lưu ý: Bạn không thể xem báo cáo tương tác và báo cáo doanh thu khi đặt bộ lọc là "Sự kiện trực tiếp". Bạn sẽ thấy thông báo lỗi sau: Dữ liệu này không có sẵn theo sự kiện trực tiếp/video theo yêu cầu. Vui lòng chọn "Sự kiện trực tiếp và video theo yêu cầu" hoặc chuyển sang báo cáo khác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59
false