Tài nguyên dành cho nhà giáo dục

Nếu bạn là nhà giáo dục, bạn có thể quan tâm đến việc sử dụng nội dung giáo dục của YouTube. Sau đây là một số tài nguyên để giúp bạn cũng như và học sinh của bạn có thể giữ an toàn trên mạng.

Để xem các bài học và tài nguyên giáo dục thú vị, hãy truy cập vào youtube.com/teachers, youtube.com/educationyoutube.com/schools.

Sử dụng video trong lớp học

YouTube không sở hữu nội dung được đăng lên trang web và do đó không có quyền cấp phép cho bạn sử dụng nội dung đó. Chỉ chủ sở hữu thực của nội dung mới có thể cấp phép cho bạn. Để liên lạc với chủ sở hữu của video, hãy nhấp vào kênh của họ. Một số người sáng tạo có cung cấp các phương thức liên hệ trên kênh của họ. Tìm hiểu thêm về cách liên hệ với những người sáng tạo khác tại đây.

Dạy học sinh cách giữ an toàn

Chương trình giảng dạy công dân mạng của YouTube là một sáng kiến ​​giáo dục trực tuyến. Trong một số bài học ngắn, giáo viên giảng dạy ở cấp phổ thông có thể dạy cho học sinh (từ 13 tuổi trở lên) về những chủ đề như:

  • Chính sách của YouTube
  • Cách báo cáo nội dung trên YouTube
  • Cách bảo vệ quyền riêng tư trên mạng
  • Cách trở thành thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng YouTube
  • Cách trở thành công dân mạng tích cực

Hãy xem video bên dưới để tìm hiểu thêm;

Hãy bắt đầu với Chương trình giảng dạy của YouTube ngay hôm nay!

 

Tránh nội dung có thể bị phản đối

Bạn có thể bật Chế độ hạn chế, một tính năng cho phép bạn quy định rõ rằng bạn không muốn xem nội dung có thể bị phản đối trên YouTube

Báo cáo

 

 

  • Nội dung không phù hợp: Nếu thấy một video mà bạn cảm thấy không phù hợp, hãy gắn cờ cho video đó. Đây là cách nhanh nhất để khiến chúng tôi chú ý tới nội dung có thể không phù hợp. Các chuyên gia chính sách của YouTube xem xét video bị gắn cờ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  • Quyền riêng tư: Nếu bạn bắt gặp một video mà bạn cho rằng vi phạm quyền riêng tư của một học sinh, giáo viên đồng nghiệp hoặc nhân viên trong trường, hãy hướng dẫn họ hoặc cha/mẹ của học sinh đó xem Nguyên tắc bảo mậtquy trình khiếu nại về quyền riêng tư của chúng tôi. Đối với khiếu nại về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ chỉ xóa nội dung nếu (các) cá nhân được mô tả có thể nhận dạng được rõ ràng. Truy cập phần Bảo mật trong Trung tâm an toàn của chúng tôi để tìm hiểu nhiều hơn nữa.
  • Quấy rối: Chỉ cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp mới có thể thay mặt trẻ gửi khiếu nại. Bài viết về quấy rối và đe dọa trên mạng của chúng tôi có các tài nguyên mà bạn có thể tham khảo nếu học sinh hoặc giáo viên lo ngại về hành vi quấy rối trên YouTube.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?