Chấm dứt kênh hoặc tài khoản

Nếu kênh hoặc tài khoản của bạn bị chấm dứt, có thể bạn sẽ không sử dụng, sở hữu hay tạo kênh hoặc tài khoản YouTube khác được nữa. Khi có kênh bị chấm dứt, chủ sở hữu kênh sẽ nhận được email giải thích lý do chấm dứt.

Chấm dứt do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Kênh hoặc tài khoản có thể bị chấm dứt vì những lý do sau đây:

  • Nhiều lần vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hoặc Điều khoản dịch vụ trên mọi dạng nội dung (như nhiều lần đăng video hoặc bình luận sai trái, gây hận thù và/hoặc quấy rối)
  • Có một trường hợp vi phạm nghiêm trọng (chẳng hạn như có hành vi lợi dụnggian lận hoặc nội dung khiêu dâm)
  • Kênh hoặc tài khoản chuyên đăng nội dung vi phạm chính sách (như chính sách về lời nói căm thù, hành vi quấy rối hoặc hành vi mạo danh)

Nếu cho rằng kênh/tài khoản của bạn đã bị chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại quyết định đó bằng cách gửi biểu mẫu này.

  • Đừng gửi cùng một đơn khiếu nại nhiều lần vì việc này làm tăng số lượng yêu cầu cần được xem xét và khiến chúng tôi phản hồi chậm trễ.
  • Điền đầy đủ thông tin nhất có thể vào biểu mẫu, bao gồm cả mã nhận dạng kênh của bạn. Bạn cung cấp càng nhiều thông tin thì chúng tôi càng dễ dàng xử lý yêu cầu của bạn.

Chấm dứt do vi phạm bản quyền

Nếu kênh của bạn bị chấm dứt do khiếu nại vi phạm bản quyền và bạn cho rằng khiếu nại đó không chính xác, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối. Những người sáng tạo có kênh bị chấm dứt có thể sử dụng quy trình này nhưng không thể dùng biểu mẫu web để gửi thông báo phản đối. Bạn có thể gửi thông báo phản đối theo mẫu tùy ý.

Để biết thêm thông tin về quy trình gửi thông báo phản đối, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền.

Lưu ý: Bằng việc gửi thông báo phản đối, bạn sẽ bắt đầu một quy trình pháp lý.

Tải dữ liệu xuống khi kênh bị chấm dứt

Nếu kênh của bạn bị chấm dứt thì bạn có thể tải dữ liệu của mình xuống. Tìm hiểu cách tải dữ liệu của bạn trên Google xuống.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
59
false
false