Chấm dứt kênh hoặc tài khoản

Nếu kênh của bạn bị chấm dứt, bạn sẽ nhận được email giải thích lý do chấm dứt. Nếu kênh YouTube của bạn bị chấm dứt, bạn không được sử dụng hoặc tạo bất kỳ kênh YouTube nào khác để tránh né quyết định chấm dứt, và cũng không được cho phép người khác sử dụng kênh của bạn để tránh né quyết định chấm dứt đối với kênh của họ.

Quy định này áp dụng cho mọi kênh bạn hiện có, bất kỳ kênh mới nào mà bạn tạo hoặc mua, và những kênh mà trên đó bạn xuất hiện nhiều lần hoặc xuất hiện nổi bật.

Nếu bị chấm dứt kênh, người tham gia Chương trình Đối tác YouTube sẽ không còn quyền kiếm doanh thu. Chúng tôi cũng có thể giữ lại các khoản thu nhập chưa được thanh toán để hoàn tiền cho nhà quảng cáo hoặc cho giao dịch mua của người xem (khi phù hợp và có thể thực hiện).

Chấm dứt do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Kênh hoặc tài khoản có thể bị chấm dứt vì những lý do sau đây:

 • Nhiều lần vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hoặc Điều khoản dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nội dung nào (như nhiều lần đăng video hoặc bình luận sai trái, gây hận thù và/hoặc quấy rối)
 • Có một trường hợp vi phạm nghiêm trọng (chẳng hạn như có hành vi lợi dụng, nội dung câu kéo hoặc nội dung khiêu dâm)
 • Chuyên vi phạm một chính sách cụ thể (như lời nói hận thù, hành vi quấy rối hoặc mạo danh)

Bạn có thể nhận được email thông báo về việc chấm dứt kênh hoặc nhận được thông báo khi đăng nhập vào YouTube Studio. Trong trường hợp bị chấm dứt kênh, bạn sẽ mất quyền truy cập vào Trang tổng quan của Studio và các tính năng khác. Bạn vẫn có thể đăng nhập vào YouTube Studio để xem thông tin về quyết định chấm dứt này.

Kháng nghị quyết định chấm dứt do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Kháng nghị trên thiết bị di động

Nếu cho rằng kênh/tài khoản của bạn bị chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị tại đây.

Kháng nghị trên máy tính

 1. Mở YouTube Studio.

  1. Lưu ý: Có thể bạn cần phải xác thực lại khi đăng nhập.
 2. Bên dưới thông tin về việc chấm dứt tài khoản, hãy nhấp vào Bắt đầu xem xét.
 3. Xem lý do chấm dứt.
 4. Nhấp vào Tiếp theo.
 5. Chọn Bắt đầu kháng nghị.
 6. Nhấp vào Tiếp theo.
 7. Cung cấp địa chỉ email liên hệ của bạn và giải thích lý do kháng nghị.
 8. Nhấp vào Gửi.

Kiểm tra trạng thái của đơn kháng nghị việc chấm dứt

 1. Mở YouTube Studio.
 2. Xem thông tin xác nhận về đơn kháng nghị bạn đã gửi và kiểm tra thời gian xem xét dự kiến cho đơn kháng nghị đó.

Bạn sẽ nhận được thông báo qua email về kết quả kháng nghị. Nếu đơn kháng nghị của bạn được chấp nhận, bạn sẽ được chuyển hướng để quay lại trang tổng quan của YouTube Studio. Nếu đơn kháng nghị bị từ chối, tài khoản của bạn sẽ bị đăng xuất sau khi bạn chấp nhận quyết định.

Chấm dứt do vi phạm bản quyền

Nếu kênh của bạn bị chấm dứt do có đơn khiếu nại vi phạm bản quyền và bạn cho rằng đơn khiếu nại đó không chính xác, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối. Những nhà sáng tạo có kênh bị chấm dứt vẫn có thể sử dụng quy trình này nhưng không thể dùng biểu mẫu trực tuyến để gửi đơn kháng cáo. Bạn cũng có thể gửi đơn kháng cáo qua email, fax hoặc thư qua đường bưu điện.

Bạn cũng có thể thử liên hệ trực tiếp với bên xác nhận quyền sở hữu để yêu cầu họ rút lại đơn khiếu kiện vi phạm bản quyền.

Để biết thêm thông tin về quy trình gửi đơn kháng cáo, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền.

Lưu ý: Việc gửi đơn kháng cáo sẽ bắt đầu một quy trình pháp lý.

Tải dữ liệu xuống khi kênh bị chấm dứt

Nếu kênh của bạn bị chấm dứt thì bạn sẽ không thể tải nội dung của mình trên YouTube xuống được nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tải dữ liệu của mình trên Google xuống. Tìm hiểu cách tải dữ liệu của bạn trên Google xuống.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính