Chấm dứt kênh

Nếu kênh của bạn bị chấm dứt thì có thể bạn không được sử dụng, sở hữu hoặc tạo kênh nào khác trên YouTube. Khi có kênh bị chấm dứt, chủ sở hữu kênh sẽ nhận được email giải thích về quyết định chấm dứt.

Chấm dứt do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Kênh có thể bị chấm dứt vì:

Nếu cho rằng kênh của bạn đã bị chấm dứt do nhầm lẫn, thì bạn có thể khiếu nại quyết định đó bằng cách gửi biểu mẫu này.

  • Không gửi cùng một đơn khiếu nại nhiều lần vì điều này làm tăng số lượng yêu cầu cần được xem xét và khiến chúng tôi phản hồi chậm trễ.
  • Điền đầy đủ thông tin nhất có thể vào biểu mẫu, bao gồm cả mã nhận dạng kênh của bạn. Bạn cung cấp càng nhiều thông tin thì chúng tôi càng dễ dàng xử lý yêu cầu của bạn.

Chấm dứt do vi phạm bản quyền

Nếu kênh của bạn bị chấm dứt do khiếu nại vi phạm bản quyền và bạn cho rằng khiếu nại đó không chính xác, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối. Những người sáng tạo có kênh bị chấm dứt có thể sử dụng quy trình này nhưng không thể dùng biểu mẫu web để gửi thông báo phản đối. Bạn có thể gửi thông báo phản đối theo mẫu tùy ý.

Để biết thêm thông tin về quy trình gửi thông báo phản đối, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền.

Lưu ý: Bằng việc gửi thông báo phản đối, bạn sẽ bắt đầu một thủ tục tố tụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?