การยุติการดำเนินงานของช่อง

หากช่องของคุณถูกยุติ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ครอบครอง หรือสร้างช่อง YouTube อื่นๆ อีก เมื่อช่องถูกยุติการใช้งาน เจ้าของช่องจะได้รับอีเมลอธิบายสาเหตุของการยุติการใช้งานดังกล่าว

การยุติการใช้งานตามหลักเกณฑ์ของชุมชน

สาเหตุที่ทำให้ช่องถูกยุติการใช้งานมีดังนี้

หากเชื่อว่าช่องถูกยุติการใช้งานด้วยความผิดพลาด คุณอาจอุทธรณ์ได้โดยใช้แบบฟอร์มนี้

  • อย่าส่งคำขออุทธรณ์เกิน 1 ครั้ง เนื่องจากการขออุทธรณ์หลายครั้งจะทำให้จำนวนการอุทธรณ์ที่เราต้องตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นและทำให้ได้ผลการตรวจสอบช้าลง
  • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พร้อมระบุรหัสช่อง ยิ่งคุณให้ข้อมูลมากเท่าใด เราก็ยิ่งประมวลผลคำขอได้ง่ายยิ่งขึ้นเท่านั้น

การยุติการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์

หากช่องถูกยุติการใช้งานเนื่องจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และคุณเชื่อว่าการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ในบัญชีของคุณนั้นไม่ถูกต้อง คุณอาจยื่นเรื่องโต้แย้งได้ ผู้ที่มีช่องที่ถูกยุติการใช้งานจะยังคงใช้กระบวนการนี้ได้ แต่จะเข้าถึงเว็บฟอร์มการยื่นเรื่องโต้แย้งไม่ได้ โดยคุณอาจส่งการยื่นเรื่องโต้แย้งด้วยแบบฟอร์มอิสระแทน

โปรดไปที่ศูนย์ข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยื่นเรื่องโต้แย้ง หมายเหตุ: การยื่นเรื่องโต้แย้งจะถือเป็นการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร