Kanaluppsägningar

Om din kanal sägs upp kommer du inte att ha åtkomst till, inneha eller kunna skapa några andra YouTube-kanaler. När en kanal sägs upp får kanalägaren ett e-postmeddelande som förklarar orsaken till uppsägningen.

Uppsägning för brott mot communityns riktlinjer

Orsaker till att kanaler sägs upp:

Om du anser att din kanal har sagts upp av misstag kan du överklaga genom att fylla i följande formulär.

  • Skicka inte in ett överklagande mer än en gång. Flera begäranden ökar volymen vi behöver granska och orsakar förseningar.
  • Fyll i formuläret så fullständigt som möjligt, inklusive ditt kanal-id. Ju mer information du uppger desto lättare blir det att behandla din begäran.

Upphovsrättsuppsägningar

Om din kanal har sagts upp på grund av anmälan om intrång i upphovsrätten och du anser att upphovsrättsanspråken mot ditt konto är felaktiga kan du lämna in ett bestridande. Denna process är fortfarande tillgänglig för de som har uppsagda kanaler, men du har inte åtkomst till webbformuläret för bestridande av anmälan. Du kan skicka in ett bestridande som du har formulerat själv.

Mer information om bestridandeprocessen finns i upphovsrättscentret. Obs! När du bestrider anmälan inleder du en rättslig process.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?