Zrušenie kanála alebo účtu

Ak bol váš kanál alebo účet zrušený, možno už nebudete môcť používať, vlastniť či vytvoriť žiadny iný kanál či účet na YouTube. V prípade zrušenia kanála dostane jeho vlastník e‑mail s vysvetlením dôvodov zrušenia.

Zrušenie z dôvodu porušenia pokynov pre komunitu

Dôvody, pre ktoré môžu byť kanály alebo účty zrušené:

  • opakované porušovanie pokynov pre komunitu alebo zmluvných podmienok v akejkoľvek forme obsahu (napríklad opakované zverejňovanie urážlivých, nenávistných či obťažujúcich videí a komentárov);
  • jediný prípad závažného zneužitia (napríklad predátorské správaniespam alebo pornografia);
  • kanály alebo účty určené na porušovanie pravidiel (napr. nenávistný prejav, obťažovanie alebo odcudzenie identity).

Ak si myslíte, že váš kanál alebo účet bol zrušený omylom, môžete sa odvolať pomocou tohto formulára.

  • Neodosielajte viac ako jednu žiadosť o odvolanie. Viacero žiadostí zvyšuje objem, ktorý je potrebné skontrolovať, a spôsobuje oneskorenie odpovede.
  • Formulár vyplňte čo najpodrobnejšie vrátane identifikátora kanála. Čím viac informácií nám poskytnete, tým bude spracovanie vašej žiadosti jednoduchšie.

Zrušenie pre porušenie autorských práv

Ak bol váš kanál zrušený pre porušenie autorských práv a domnievate sa, že tieto nároky sú nesprávne, môžete podať odpor voči oznámeniu. Tento proces je naďalej k dispozícii pre autorov, ktorých kanály boli zrušené, no webový formulár na podanie odporu voči oznámeniu dostupný nebude. Môžete odoslať odpor voči oznámeniu vo voľnom formáte.

Ďalšie informácie o procese podania odporu voči oznámeniu nájdete v Centre autorských práv.

Poznámka: Podaním odporu voči oznámeniu sa začne právny proces.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false