Báo cáo video, kênh và những nội dung không phù hợp khác trên YouTube

Chúng tôi tin tưởng rằng các thành viên trong cộng đồng YouTube sẽ báo cáo hoặc gắn cờ những nội dung mà họ thấy không phù hợp. Người báo cáo nội dung được ẩn danh nên những người dùng khác không thể biết ai đã báo cáo.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi báo cáo nội dung?

Nội dung mà người dùng báo cáo sẽ không tự động bị gỡ bỏ. Chúng tôi xem xét nội dung bị báo cáo theo các nguyên tắc sau:

Để kiểm tra xem một video mà bạn báo cáo có bị gỡ bỏ hay chưa, bạn có thể xem trang Nhật ký báo cáo.

Đăng ký theo dõi kênh YouTube Viewers để nắm bắt tin tức, thông tin cập nhật và những mẹo mới nhất.

Cách báo cáo nội dung

Báo cáo video

YouTube xem xét 24/7 đối với các video mà người dùng báo cáo. Sau khi được tải lên YouTube, các video có thể bị người dùng báo cáo bất kỳ lúc nào. Nếu nhóm xem xét của chúng tôi nhận thấy video không vi phạm, thì video đó vẫn tiếp tục xuất hiện trên trang web YouTube, bất kể số lần bị báo cáo.

 1. Mở ứng dụng YouTube .
 2. Chuyển đến video mà bạn muốn báo cáo.
 3. Ở đầu video, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Báo vi phạm .
 4. Chọn lý do báo cáo phù hợp nhất đối với nội dung vi phạm trong video.
 5. Nhấn vào BÁO VI PHẠM.
Lưu ý: Để kiểm tra trạng thái của video mà bạn báo cáo, hãy vào trang Nhật ký báo cáo trên máy tính. Tìm hiểu thêm về Nhật ký báo cáo.

Báo cáo video ngắn

YouTube xem xét 24/7 đối với các video mà người dùng báo cáo. Sau khi được tải lên YouTube, các video có thể bị người dùng báo cáo bất kỳ lúc nào. Nếu nhóm xem xét của chúng tôi nhận thấy video không vi phạm, thì video đó vẫn tiếp tục xuất hiện trên trang web YouTube, bất kể số lần bị báo cáo.
Bạn có thể báo cáo video ngắn trên YouTube thông qua trình phát Shorts.
 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến video ngắn mà bạn muốn báo cáo.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác 더보기 sau đó Báo vi phạm .
 4. Chọn lý do báo cáo phù hợp nhất đối với nội dung vi phạm trong video.
 5. Nhấn vào Báo vi phạm.

Lưu ý: Để kiểm tra trạng thái của video mà bạn báo cáo, hãy truy cập vào Nhật ký báo cáo trên máy tính. Tìm hiểu thêm về Nhật ký báo cáo.

Báo cáo kênh

Bạn có thể báo cáo người dùng và hình nền hoặc hình đại diện không phù hợp theo các bước sau:
 1. Mở ứng dụng YouTube .
 2. Chuyển đến trang kênh mà bạn muốn báo cáo.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác  sau đó Báo cáo người dùng .
 4. Không bắt buộc: Chọn những video cụ thể đã vi phạm chính sách của YouTube.
 5. Nhấn vào Tiếp theo.
 6. Không bắt buộc: Bạn có thể sẽ thấy yêu cầu nhập thêm thông tin chi tiết trong cửa sổ hiện lên. Hãy nhập những thông tin chi tiết khác mà bạn muốn cung cấp.
 7. Nhấn vào Gửi.

Lưu ý: Khi bạn báo cáo một kênh, chúng tôi sẽ không xem xét các video trên kênh đó. Chúng tôi xem những video mà bạn có thể đính kèm vào báo cáo để tìm hiểu thêm về kênh đó, nhưng chúng tôi không kiểm tra video để xem có vi phạm hay không. Những đặc điểm của kênh mà chúng tôi xem xét bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh hồ sơ, tên người dùng và nội dung mô tả của kênh. Nếu cho rằng một số video cụ thể trên một kênh vi phạm chính sách của chúng tôi, bạn nên báo cáo những video đó.

Báo danh sách phát vi phạm

Bạn có thể báo cáo một danh sách phát nếu nội dung, tiêu đề, phần mô tả hoặc thẻ của danh sách phát đó vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Cách báo cáo như sau:

 1. Mở ứng dụng YouTube .
 2. Chuyển đến danh sách phát mà bạn muốn báo cáo.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác  sau đó Báo danh sách phát vi phạm sau đó BÁO VI PHẠM.

Báo cáo hình thu nhỏ

Bạn có thể báo cáo một hình thu nhỏ video vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng YouTube .
 2. Chuyển đến video mà bạn muốn báo cáo trên trang chủ, trong phần video đề xuất hoặc trang kết quả tìm kiếm. Bạn không thể báo cáo hình thu nhỏ trên trang xem của một video.
 3. Bên dưới hình thu nhỏ đó, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác  sau đó Báo cáo .
 4. Chọn lý do phù hợp nhất khiến bạn muốn báo cáo hình thu nhỏ đó.
 5. Nhấn vào BÁO VI PHẠM.

Báo cáo bình luận

Bạn có thể báo cáo một bình luận vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng YouTube .
 2. Chuyển đến bình luận mà bạn muốn báo cáo.
 3. Nhấn vào biểu tượng Lựa chọn khác   sau đó Báo vi phạm .
 4. Chọn lý do bạn muốn báo cáo nội dung đó.
 5. Nhấn vào BÁO VI PHẠM.
 6. Không bắt buộc: Sau khi báo cáo bình luận của một người dùng, nhà sáng tạo có thể ngăn bình luận của người đó xuất hiện trên kênh của mình. Đánh dấu vào hộp bên cạnh mục Ẩn người dùng trên kênh của tôi sau đó nhấp vào OK.

Bình luận của tôi bị đánh dấu là vi phạm nhưng điều này không chính xác

Nếu cho rằng bình luận của bạn bị đánh dấu nhầm là bình luận rác, bạn có thể liên hệ với người tải lên để yêu cầu người đó khôi phục bình luận.

Báo cáo tin nhắn trò chuyện trực tiếp

Các thành viên trong cộng đồng có thể báo cáo tin nhắn không phù hợp trong sự kiện phát trực tiếp theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng YouTube .
 2. Chuyển đến sự kiện phát trực tiếp có tin nhắn mà bạn muốn báo cáo.
 3. Nhấn vào tin nhắn đó sau đó Báo vi phạm.
 4. Chọn lý do phù hợp nhất khiến bạn muốn báo cáo tin nhắn đó.
 5. Nhấn vào BÁO VI PHẠM.
Báo cáo quảng cáo

Nếu phát hiện một quảng cáo không phù hợp hoặc vi phạm chính sách của Google Ads, bạn có thể báo cáo quảng cáo đó. Hãy điền và gửi biểu mẫu này.

Cách báo cáo quảng cáo trên một video:

 1. Nhấp vào biểu tượng Thông tin trên quảng cáo.
 2. Chọn Báo cáo quảng cáo.
 3. Điền và gửi biểu mẫu. Nhóm của chúng tôi sẽ xem xét quảng cáo mà bạn báo cáo và tiến hành xử lý nếu thích hợp.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể báo cáo quảng cáo trên YouTube dành cho thiết bị di động hoặc máy tính.

Báo cáo nội dung trên YouTube thông qua TV

Bạn có thể báo cáo video ngay trong ứng dụng YouTube TV theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng YouTube .
 2. Chuyển đến video mà bạn muốn báo cáo.
 3. Chuyển đến phần Cài đặt sau đó Báo vi phạm.
 4. Chọn lý do bạn muốn báo cáo video đó.
 5. Sau khi chọn lý do, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận.

Các lựa chọn khác để báo cáo

Nếu quy trình báo cáo không phản ánh chính xác vấn đề của bạn, thì bạn có thể dùng các cơ chế báo cáo khác của chúng tôi.

Báo cáo việc vi phạm quyền riêng tư

Để nộp đơn kiện về quyền riêng tư, hãy bắt đầu quy trình khiếu nại về quyền riêng tư. Trong suốt quy trình này, chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn.
Báo cáo các vấn đề pháp lý
Cách báo cáo vấn đề pháp lý cho bản thân bạn hoặc thay mặt cho thân chủ của bạn:
 1. Chuyển đến nội dung hoặc kênh mà bạn muốn báo cáo.
 2. Bên dưới nội dung hoặc kênh đó, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Báo vi phạm .
 3. Trên danh sách xuất hiện, hãy nhấp vào Vấn đề pháp lý.
 4. Chọn vấn đề liên quan. Nếu vấn đề bạn gặp phải không có trong danh sách, hãy nhấp vào Vấn đề pháp lý khác.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào TIẾP THEO.
 6. Điền vào biểu mẫu rồi gửi đi.
Để chúng tôi có thể kiểm tra đơn khiếu kiện của bạn nhanh hơn, bạn nên gửi đơn khiếu kiện qua biểu mẫu web thay vì gửi bằng fax hoặc gửi bằng đường bưu điện.
Xin lưu ý rằng việc sử dụng biểu mẫu pháp lý của chúng tôi sai mục đích có thể khiến Tài khoản Google của bạn bị chấm dứt.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính