Các chính sách khác

Khuyến khích hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ

Nếu bạn đăng nội dung khuyến khích người dùng khác vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, thì nội dung đó có thể bị gỡ bỏ, tài khoản của bạn có thể bị phạt và trong một số trường hợp, tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt.

Đăng nội dung từng bị gỡ bỏ hoặc nội dung của những nhà sáng tạo có tài khoản bị chấm dứt hoặc hạn chế

Nếu bạn đăng nội dung từng bị gỡ bỏ do vi phạm Điều khoản dịch vụ, nội dung được sản xuất bởi nhà sáng tạo đang bị hạn chế hoặc nội dung của nhà sáng tạo có tài khoản bị chấm dứt theo Điều khoản của chúng tôi, thì nội dung của bạn có thể bị gỡ bỏ, tài khoản của bạn có thể bị phạt và trong một số trường hợp, tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt.

Yêu cầu về độ tuổi khi sử dụng các sản phẩm của Google

Bạn có thể nhận được yêu cầu xác nhận tuổi của mình trong trường hợp chúng tôi cho rằng bạn chưa đủ tuổi sử dụng YouTube. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình này tại đây

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59
false