Ochrana totožnosti

Chceme, aby ste sa na YouTube cítili bezpečne. Žiadame vás preto, aby ste nás upozornili na videá a komentáre, ktoré narušujú vaše súkromie alebo pocit bezpečnosti.

Ak niekto bez vášho súhlasu uverejnil vaše osobné informácie alebo nahral video, ktoré vás zachytáva, mali by ste kontaktovať používateľa, ktorý nahral video, a požiadať o odstránenie obsahu. Ak sa s používateľom, ktorý nahral video, neviete dohodnúť alebo je vám nepríjemné ho kontaktovať, môžete požiadať o odstránenie obsahu na základe našich pokynov na ochranu súkromia

Kritériá na odstránenie obsahu

pokynoch na ochranu súkromia nájdete podrobnejšie vysvetlenie postupu pri podávaní sťažnosti na porušenie ochrany súkromia a faktory, ktoré zohľadňujeme pri hodnotení sťažností týkajúcich sa ochrany súkromia.

Aby sa mohlo zvážiť odstránenie obsahu, osoba musí byť jednoznačne identifikovateľná. Ak chcete použiť sťažnosť na porušenie ochrany súkromia, najskôr sa uistite, že v rámci obsahu, ktorý sa chystáte nahlásiť, vás možno jednoznačne identifikovať. Pri posudzovaní jedinečnej identifikácie osoby berieme do úvahy nasledujúce faktory:

 • obraz alebo hlas,
 • celé meno,
 • finančné informácie,
 • kontaktné údaje,
 • iné informácie umožňujúce zistenie totožnosti.

Keď podáte sťažnosť na porušenie súkromia, pri konečnom rozhodnutí berieme do úvahy faktory ako verejný záujem, spravodajská hodnota a udelenie súhlasu.

Tipy ako chrániť svoje súkromie na YouTube:

 • Pred uverejnením svojich osobných informácií si tento krok dobre premyslite. Týka sa to aj informácií o tom, v akom meste žijete, kam chodíte do školy alebo aká je vaša adresa domova.
 • Chráňte údaje svojho účtu a nikomu neposkytujte svoje heslo. Zamestnanci služby YouTube vás nikdy nepožiadajú o vaše heslo. Nenechajte sa oklamať, ak vás niekto kontaktuje a pokúsi sa vydávať za zamestnanca YouTube.
 • Najprv získajte povolenie. Spravidla by ste mali vždy pred tým, ako budete niekoho natáčať alebo uverejníte jeho osobné informácie, požiadať o povolenie danej osoby.
 • Navštívte stránku nastavení ochrany súkromia a bezpečnosti, kde nájdete zoznam nástrojov, ktoré vám pomôžu spravovať obsah a prostredie webu.
 • Pozrite si osvedčené postupy na zaistenie ochrany účtu Google.
 • Lepšie zabezpečenie účtu Google: zabezpečte svoje účty pomocou dvojstupňového overenia.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?