Pagprotekta sa iyong pagkakakilanlan

Gusto naming maramdaman mong ligtas ka sa YouTube, kaya naman hinihikayat ka naming ipaalam sa amin kung lumalabag sa iyong privacy o kaligtasan ang mga video o komento sa site.

Kung may nag-post ng iyong personal na impormasyon o nag-upload ng video mo nang hindi mo alam (kabilang ang mga pribado o sensitibong sitwasyon), hilingin sa uploader na alisin ang content. Kung hindi kayo magkakasundo ng uploader, o kung hindi ka kumportableng makipag-ugnayan sa kanya, puwede mong hilinging alisin ang content batay sa aming Mga Alituntunin sa Privacy

Mga pamantayan sa pag-aalis ng content

Makikita sa aming Mga Alituntunin sa Privacy ang detalyadong paliwanag tungkol sa aming proseso ng pagrereklamo tungkol sa privacy. Ipinapaliwanag din dito ang mga factor na isinasaalang-alang namin kapag sinusuri ang mga claim sa privacy.

Para maisaalang-alang ang content para sa pag-aalis, dapat ay partikular na nakikilala ang isang indibidwal at ang indibidwal na iyon, o ang kanyang legal na kinatawan, ang dapat magsumite ng reklamo. Kung gusto mong gamitin ang proseso ng pagrereklamo tungkol sa privacy, tiyaking partikular kang nakikilala sa content kapag ginagamit ang proseso ng pagrereklamo tungkol sa privacy. Kapag ina-assess kung partikular na natutukoy ang isang indibidwal, isinasaalang-alang namin ang mga sumusunod na factor:

 • Larawan o boses
 • Buong pangalan
 • Impormasyong pampinansyal
 • Impormasyon sa pakikipag-ugnayan
 • Iba pang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan

Kapag nag-ulat ka ng reklamo sa privacy, isinasaalang-alang namin ang pampublikong interes, kaangkupang maibalita, at pahintulot bilang mga batayan sa aming panghuling pasya, pati kung ipinapakita sa mga video ang oras ng pagkamatay o malubhang pinsala ng isang tao.

Para respetuhin ang privacy at alaala ng mga user na pumanaw na, isinasaalang-alang namin ang mga kahilingan mula sa mga pinakamalalapit na miyembro ng pamilya o legal na kinatawan kapag na-verify ang pagpanaw ng indibidwal.

Mga tip kung paano poprotektahan ang iyong privacy sa YouTube:

 • Pag-isipan nang mabuti bago ka mag-post ng personal na impormasyon. Kabilang dito ang mga halimbawa tulad ng bayan kung saan ka nakatira, kung saan ka nag-aaral, at address ng iyong tahanan.
 • Protektahan ang data ng iyong account at huwag ibahagi ang password mo sa iba. Hindi hihingin sa iyo kailanman ng mga empleyado ng YouTube ang password mo. Huwag magpaloko kung may makikipag-ugnayan sa iyong tao na nagpapanggap na mula sa YouTube.
 • Humingi muna ng pahintulot. Humingi ng pahintulot bago mo kunan ng video ang ibang tao o bago mo i-post ang kanilang personal na impormasyon.
 • Bumisita sa aming page na Mga Setting ng Privacy at Kaligtasan para sa listahan ng mga tool na magagamit mo para pamahalaan ang iyong content at karanasan sa site.
 • Tingnan ang pinakamahuhusay na kagawian para mapanatiling secure ang iyong Google Account.
 • Mas maigting na seguridad para sa Google account: Panatilihing secure ang iyong mga account sa pamamagitan ng 2-Step na Pag-verify.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
false
false
true
true
59
false
false