Ochrana vaší identity

Chceme, abyste se na YouTube cítili bezpečně. Proto vás žádáme, abyste nás upozornili na videa či komentáře, které narušují vaše soukromí nebo pocit bezpečí.

Pokud někdo zveřejnil vaše osobní údaje nebo bez vašeho vědomí nahrál video s vámi (včetně záběrů zachycujících osobní či citlivé záležitosti), požádejte uživatele, který příslušný obsah nahrál, aby ho odstranil. Pokud není možné se s tímto člověkem dohodnout nebo je pro vás nepříjemné s ním komunikovat, můžete postupovat podle procesu podání stížnosti na porušení ochrany soukromí a požádat o odstranění obsahu na základě našich pokynů k ochraně soukromí.

Nahlášení obsahu generovaného umělou inteligencí nebo jiného syntetického obsahu, který vypadá nebo zní jako vy: Pokud někdo použil umělou inteligenci k úpravě nebo vytvoření obsahu, který vypadá nebo zní jako vy, můžete požádat o jeho odstranění. Aby obsah splňoval podmínky pro odstranění, musí zobrazovat realistickou pozměněnou nebo syntetickou verzi vaší podoby. Při posuzování stížnosti zvážíme celou řadu faktorů, například:

 • zda se jedná o upravený nebo syntetický obsah,
 • zda je možné danou osobu jedinečně identifikovat,
 • zda je obsah realistický,
 • zda obsah zahrnuje parodii, satiru nebo jinou hodnotu pro veřejný zájem,
 • zda obsah zobrazuje veřejnou osobu nebo známou osobu zapojenou do citlivého chování, jako je trestná činnost, násilí nebo podpora produktu či politického kandidáta.

Pokud chcete zahájit hlášení, postupujte podle procesu podání stížnosti na porušení ochrany soukromí pro upravený nebo syntetický obsah. Další informace o štítcích upraveného a syntetického obsahu.

Kritéria pro odebrání obsahu

V našich pokynech k ochraně soukromí je podrobně vysvětleno, jak proces řešení stížností na porušení ochrany soukromí probíhá. Dále v nich najdete informace o tom, jaké faktory bereme při posuzování případů porušení ochrany soukromí v úvahu.

Aby bylo možné zvážit odebrání obsahu, musí být možné jednoznačně identifikovat dotčenou osobu a tato osoba nebo její zákonný zástupce musí podat stížnost. Pokud chcete podat stížnost na porušení ochrany soukromí, ujistěte se, že je z nahlašovaného obsahu naprosto zřejmé, že se jedná o vaši osobu. Při hodnocení toho, zda je možné dotčenou osobu jednoznačně identifikovat, bereme v úvahu následující faktory:

 • obraz nebo hlas,
 • jméno a příjmení,
 • finanční údaje,
 • kontaktní údaje,
 • další údaje umožňující zjištění totožnosti.

Pokud podáte stížnost na porušení ochrany soukromí, konečné rozhodnutí bude záviset na následujících faktorech: veřejný zájem, informační hodnota a předchozí souhlas. Také bereme v potaz, zda videa zobrazují okamžik smrti nebo vážné zranění.

S ohledem na ochranu soukromí a vzpomínek na zesnulé uživatele přijímáme stížnosti od nejbližších příbuzných a právních zástupců zesnulé osoby.

Tipy k ochraně soukromí na YouTube:

 • Než zveřejníte osobní údaje, dobře si to rozmyslete. Mezi osobní údaje patří například i informace o tom, v jakém městě žijete, kam chodíte do školy nebo na jaké adrese bydlíte.
 • Chraňte údaje svého účtu a nesdělujte svá hesla jiným lidem. Pracovníci YouTube vás nikdy nepožádají o sdělení vašeho hesla. Pokud vás někdo kontaktuje a vydává se za pracovníka YouTube, nenechte se oklamat.
 • Nejprve požádejte o svolení. Pokud máte v úmyslu natáčet jiné osoby nebo zveřejňovat jejich osobní údaje, vždy si nejdříve vyžádejte souhlas.
 • Navštivte stránku Nastavení ochrany soukromí a zabezpečení, kde najdete nabídku nástrojů, které vám pomohou spravovat váš obsah a nastavení prostředí platformy.
 • Podívejte se na doporučené postupy ohledně zabezpečení účtu Google.
 • Zvyšte zabezpečení účtu Google: zabezpečte své účty pomocí dvoufázového ověření.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
13060904541599585441
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true