Ochrana vaší identity

Chceme, abyste se na YouTube cítili bezpečně. Proto vás žádáme, abyste nás upozornili na videa či komentáře, které narušují vaše soukromí nebo pocit bezpečí.

Pokud někdo zveřejnil vaše osobní údaje nebo bez vašeho vědomí nahrál video s vámi (včetně soukromých nebo citlivých okolností), kontaktujte uživatele, který video nahrál a požádejte jej o odstranění obsahu. Není-li možné se s tímto člověkem dohodnout nebo je-li pro vás nepříjemné s ním komunikovat, můžete požádat o odstranění příslušného obsahu na základě našich pokynů k ochraně osobních údajů

Kritéria pro odebrání obsahu

Naše pokyny k ochraně osobních údajů poskytují podrobné vysvětlení našeho procesu řešení stížností ohledně ochrany osobních údajů a faktory, které bereme v úvahu při hodnocení nároků na ochranu osobních údajů.

Aby bylo možné zvážit odebrání obsahu, musí být možné jednoznačně identifikovat příslušnou osobu a tato osoba nebo její zákonný zástupce musí podat stížnost. Pokud chcete využít proces podání stížnosti na porušení ochrany soukromí, zkontrolujte, zda je z nahlašovaného obsahu naprosto zřejmé, že se skutečně jedná o vaši osobu. Při hodnocení toho, zda je možné danou osobu jednoznačně identifikovat, bereme v úvahu následující faktory:

 • fotografie nebo hlas,
 • jméno a příjmení,
 • finanční údaje,
 • kontaktní údaje,
 • další údaje, pomocí nichž lze identifikovat osobu.

Pokud nahlásíte stížnost týkající se ochrany osobních údajů, bude konečné rozhodnutí záviset na faktorech, jimiž jsou veřejný zájem, informační hodnota a souhlas.

Tipy k ochraně soukromí na YouTube:

 • Než zveřejníte osobní údaje, dobře si to rozmyslete. Mezi osobní údaje patří třeba informace o tom, ve kterém městě žijete, kam chodíte do školy a jaká je adresa vašeho bydliště.
 • Chraňte údaje svého účtu a nesdělujte svá hesla jiným lidem. Pracovníci YouTube vás nikdy nepožádají o sdělení vašeho hesla. Nenechte se oklamat někým, kdo by vás kontaktoval a vydával se za pracovníka YouTube.
 • Nejprve požádejte o svolení. Chcete-li natáčet jiné osoby nebo zveřejňovat jejich osobní údaje, vždy si nejdříve vyžádejte jejich souhlas.
 • Navštivte stránku Nastavení ochrany soukromí a zabezpečení, kde najdete nabídku nástrojů, které vám pomohou spravovat váš obsah a nastavení prostředí platformy.
 • Dodržujte doporučené postupy ohledně zabezpečení účtu Google.
 • Zvyšte zabezpečení svého účtu Google: Používejte zabezpečení účtu pomocí dvoufázového ověření.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?