Защита на самоличността ви

Тъй като искаме да се чувствате на сигурно място, когато сте в YouTube, ви препоръчваме да ни уведомявате, ако видеоклипове или коментари на сайта нарушават поверителността или усещането ви за безопасност.

Ако някой е публикувал ваша лична информация или е качил видеоклип с вас без знанието ви (включително в лични или поверителни обстоятелства), поискайте от потребителя, извършил качването, да премахне съдържанието. Ако не можете да постигнете споразумение с потребителя, извършил качването, или ако се притеснявате да се свържете с него, можете да изпълните процедурата за подаване на жалба във връзка с поверителността, за да заявите премахване на съдържанието съгласно нашите правила за поверителност.

Подаване на сигнал за генерирано от AI или друго създадено по изкуствен начин съдържание, в което образ изглежда или звучи като вас: Ако някой е използвал AI, за да промени или създаде съдържание, в което образ изглежда или звучи като вас, можете да поискате премахването му. За да отговаря на условията за премахване, съдържанието трябва да показва реалистично променена или синтетична версия на образа ви. Когато оценяваме жалбата, ще вземем предвид различни фактори, като:

 • дали съдържанието е променено или създадено по изкуствен начин;
 • дали на зрителите е разкрито, че съдържанието е променено или създадено по изкуствен начин;
 • дали лицето може да бъде еднозначно идентифицирано;
 • дали съдържанието е реалистично;
 • дали съдържанието включва пародия, сатира, или има друга стойност, представляваща обществен интерес;
 • дали в съдържанието се показва обществена личност, или известно лице, което демонстрира поведение от чувствително естество, като престъпна дейност, насилие или подкрепа на продукт или политически кандидат.

За да подадете сигнал, изпълнете процедурата за подаване на жалба във връзка с поверителността за променено или създадено по изкуствен начин съдържание. Научете повече за етикетите за променено и създадено по изкуствен начин съдържание.

Критерии за премахване на съдържание

Нашите правила за поверителност съдържат подробно обяснение на процедурата за подаване на жалба във връзка с поверителността, както и на факторите, които вземаме предвид при оценката на такива заявления.

За да разгледаме заявката за премахване, лицето трябва да е еднозначно разпознаваемо и да подаде жалбата лично или чрез упълномощен законен представител. Ако искате да използвате процедурата за подаване на жалба във връзка с поверителността, уверете се, че можем да ви разпознаем еднозначно в съдържанието, за което възнамерявате да подадете сигнал чрез тази процедура. Когато преценяваме дали дадено лице е еднозначно разпознаваемо, вземаме предвид следните фактори:

 • Образ или глас
 • Пълно име
 • Финансова информация
 • Информация за връзка
 • Друга информация, позволяваща лично идентифициране.

Когато подадете жалба във връзка с поверителността, вземаме предвид обществения интерес, новинарската важност и предоставеното съгласие (за използване на лични данни в съдържанието) като фактори за определяне на окончателното ни решение, както и дали видеоклиповете показват момента на смъртта или критичното нараняване на лицето.

За да уважим поверителността и паметта на починалите потребители, вземаме предвид искания от най-близките членове на семейството или законни представители при потвърждаване на смъртта на лицето.

Съвети за защита на поверителността ви в YouTube:

 • Помислете внимателно, преди да публикувате лична информация. Това включва например града, в който живеете, училището, което посещавате, и домашния ви адрес.
 • Защитете данните за профила си и не споделяйте паролата си с други хора. Служителите на YouTube никога няма да ви я поискат. Не допускайте да ви заблудят, ако някой се свърже с вас и твърди, че е от YouTube.
 • Първо получете разрешение. За да заснемате други хора или да публикувате тяхна лична информация, трябва да получите разрешение.
 • Посетете страницата Настройки за поверителност и безопасност, за да намерите списък с инструменти за управление на съдържанието и практическата ви работа със сайта.
 • Прегледайте най-добрите практики за защита на профила ви в Google.
 • Подобрете сигурността на профила си в Google чрез потвърждаване в две стъпки.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню