Creative Commons

Creative Commons-licenser är en standard för innehållsskapare som vill ge någon annan tillåtelse att använda sina verk. YouTube tillåter att innehållsskapare markerar sina videor med en Creative Commons CC BY-licens.

Om du har markerat en video med en CC BY-licens behåller du din upphovsrätt och andra innehållsskapare kan återanvända ditt material i enlighet med villkoren i licensen.

Creative Commons på YouTube

Alla innehållsskapare kan lägga upp videor och markera dem med Creative Commons-licenser.

Den vanliga licensen för YouTube är alltjämt standardinställningen för alla videor som laddas upp. Läs våra Användarvillkor om du vill se över villkoren i YouTubes standardlicens.

Du kan inte markera din video med Creative Commons-licens om det finns ett Content ID-anspråk på den.

När du markerar en originalvideo med en Creative Commons-licens ger du alla på YouTube tillåtelse att återanvända och redigera videon.

Vilken typ av material kan en Creative Commons-licens användas för?

Tänk på att du bara får markera en uppladdad video med Creative Commons-licens om videon endast består av innehåll som kan licensieras av dig enligt CC BY-licensen. Några exempel på innehåll som kan licenseras är

  • originalmaterial du har skapat själv
  • andra videor som har markerats med en CC BY-licens
  • videor som är allmän egendom.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?