Creative Commons

שינויים בנושא ייחוס סרטונים קשורים: בגלל שימוש מוגבל, נפסיק להציג את הדף עם פרטי הייחוס של הסרטונים הקשורים אחרי ספטמבר 2021. אתם עדיין יכולים להוסיף פרטי ייחוס לסרטונים הקשורים שלכם בתיאור הסרטון.

רישיונות Creative Commons מספקים ליוצרי תוכן דרך סטנדרטית להעניק למישהו אחר הרשאה להשתמש ביצירה שלהם. הפלטפורמה של YouTube מאפשרת ליוצרים לסמן את הסרטונים שלהם ברישיון CC BY של Creative Commons.

אם תסמנו את הסרטון שלכם ברישיון CC BY, זכויות היוצרים שלכם יישמרו, ויוצרים אחרים גם יוכלו להשתמש ביצירה שלכם בכפוף לתנאי הרישיון.

 

שימוש ברישיונות Creative Commons ב-YouTube

האפשרות לסמן סרטונים שהועלו ברישיון Creative Commons זמינה לכל היוצרים.

רישיון YouTube רגיל הוא עדיין הגדרת ברירת המחדל לכל ההעלאות. כדי לבדוק את התנאים של רישיון YouTube רגיל, כדאי לעיין בתנאים ובהגבלות שלנו.

רישיונות Creative Commons מתאימים רק לתוכן שהוא 100% מקורי. אם התקבלה תלונה ממערכת Content ID לגבי סרטון שלכם, לא תוכלו לסמן את הסרטון ברישיון Creative Commons.

המשמעות של סימון סרטון מקורי ברישיון Creative Commons היא שלכל קהילת YouTube תהיה גם זכות להשתמש בו ולערוך אותו.

אילו יצירות אפשר לסמן ברישיון Creative Commons

אתם יכולים לסמן ברישיון Creative Commons סרטון שהעליתם, רק אם כל התוכן שהוא כולל עומד בדרישות לרישיון CC BY. כמה דוגמאות של תוכן שניתן לסמן ברישיון:

  • תוכן מקורי שאתם יצרתם
  • סרטונים אחרים שמסומנים ברישיון CC BY
  • סרטונים שהם נחלת הכלל

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי