Creative Commons

שינויים בנושא ייחוס סרטונים קשורים: בגלל שימוש מוגבל, נפסיק להציג את הדף עם פרטי הייחוס של הסרטונים הקשורים אחרי ספטמבר 2021. אתם עדיין יכולים להוסיף פרטי ייחוס לסרטונים הקשורים שלכם בתיאור הסרטון.

רישיונות Creative Commons מספקים ליוצרי תוכן דרך סטנדרטית להעניק למישהו אחר הרשאה להשתמש ביצירה שלהם. הפלטפורמה של YouTube מאפשרת ליוצרים לסמן את הסרטונים שלהם ברישיון CC BY של Creative Commons.

אם תסמנו את הסרטון שלכם ברישיון CC BY, זכויות היוצרים שלכם יישמרו, ויוצרים אחרים יוכלו לעשות שימוש חוזר ביצירה שלכם בכפוף לתנאי הרישיון.

שימוש ברישיונות Creative Commons ב-YouTube

האפשרות לסמן סרטונים שהועלו ברישיון Creative Commons זמינה לכל היוצרים.

רישיון YouTube רגיל ממשיך להיות הגדרת ברירת המחדל לכל ההעלאות. כדי לבדוק את התנאים של רישיון YouTube רגיל, כדאי לעיין בתנאים ובהגבלות שלנו.

רישיונות Creative Commons מתאימים רק לתוכן מקורי ב-100%. אם התקבלה תלונה של מערכת Content ID לגבי סרטון שלכם, לא תוכלו לסמן את הסרטון ברישיון Creative Commons.

המשמעות של סימון סרטון מקורי ברישיון Creative Commons היא שלכל קהילת YouTube תהיה זכות לעשות בו שימוש חוזר ולערוך אותו.

אילו יצירות אפשר לסמן ברישיון Creative Commons?

ניתן לסמן ברישיון Creative Commons סרטון שהעליתם, רק אם כולו מכיל תוכן שאתם זכאים לסמן ברישיון במסגרת תנאי CC BY. כמה דוגמאות של תוכן שניתן לסמן ברישיון:

  • תוכן מקורי שאתם יצרתם
  • סרטונים אחרים המסומנים ברישיון CC BY
  • סרטונים שהם נחלת הכלל
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
false
false
true
59
false
false