Creative Commons

רישיונות Creative Commons מספקים דרך סטנדרטית ליוצרי תוכן להעניק למישהו אחר הרשאה להשתמש בעבודה שלהם. YouTube מאפשר ליוצרים לסמן את הסרטונים שלהם ברישיון CC BY של Creative Commons.

אם תסמנו את הסרטון שלכם ברישיון CC BY, זכויות היוצרים שלכם יישמרו, ויוצרים אחרים יוכלו לעשות שימוש חוזר ביצירה שלכם בכפוף לתנאי הרישיון.

שימוש ברישיונות Creative Commons ב-YouTube

האפשרות לסמן סרטונים שהועלו ברישיון Creative Commons עומדת לרשות כל היוצרים.

רישיון YouTube רגיל ממשיך להיות הגדרת ברירת המחדל לכל ההעלאות. כדי לבדוק את התנאים של רישיון YouTube רגיל, מומלץ לעיין בתנאים ובהגבלות.

רישיונות Creative Commons מיועדים לתוכן המקורי שלכם, ולכן אם הוגשה נגד סרטון שלכם תלונה באמצעות מערכת Content ID, לא תוכלו לסמן אותו ברישיון זה.

אם תסמנו את הסרטון המקורי שלכם ברישיון Creative Commons, תעניקו לכל קהילת YouTube את הזכות לעשות שימוש חוזר בסרטון ואת הרשות לערוך אותו.

אילו יצירות אפשר לסמן ברישיון Creative Commons?

חשוב לדעת: ניתן לסמן סרטון שהעליתם ברישיון Creative Commons, רק אם הסרטון כולו מורכב מתוכן שמותר לכם לסמן ברישיון במסגרת תנאי רישיון CC BY. כמה דוגמאות של תוכן שניתן להעניק לו רישיון:

  • תוכן מקורי שאתם יצרתם
  • סרטונים אחרים המסומנים ברישיון CC BY
  • סרטונים שהם נחלת הכלל
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?