คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ในวิดีโอนี้ เราจะตอบคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

Copyright Permissions - Copyright on YouTube

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

หลักการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมคืออะไร

หลักการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมคือหลักทางกฎหมายที่กล่าวว่าคุณอาจนำเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์มาใช้ซ้ำได้ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

ในสหรัฐอเมริกา มีเพียงศาลเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินการพิจารณาหลักการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมได้

ปัจจัย 4 ข้อที่ศาลใช้ตัดสินหลักการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมแบบแยกเป็นรายกรณีมีดังนี้

 • วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งาน
 • ลักษณะของผลงานที่มีลิขสิทธิ์
 • ปริมาณและขนาดสัดส่วนของผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่นำไปใช้
 • ผลกระทบต่อตลาดในอนาคตหรือมูลค่าของผลงานที่มีลิขสิทธิ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

สาธารณสมบัติคืออะไร

ผลงานต่างๆ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์แล้วจะกลายเป็น “สาธารณสมบัติ” ที่ทุกคนใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่แล้วกว่าผลงานจะกลายเป็นสาธารณสมบัติมักจะใช้เวลาหลายปี

ระยะเวลาของเงื่อนไขการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • สถานที่และเวลาที่เผยแพร่ผลงาน
 • เป็นผลงานที่รับจ้างทำหรือไม่

ผลงานบางชิ้นที่สร้างโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จะจัดเป็นสาธารณสมบัติทันทีเมื่อเผยแพร่ โปรดทราบว่ากฎสำหรับสาธารณสมบัติแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการยืนยันว่าผลงานเป็นสาธารณสมบัติก่อนที่จะอัปโหลดผลงานนั้นไปยัง YouTube แม้จะไม่มีการรวบรวมรายชื่อผลงานที่เป็นสาธารณสมบัติไว้อย่างเป็นทางการ คุณก็หาข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่เป็นสาธารณสมบัติจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยคอร์เนลมีคู่มือเกี่ยวกับผลงานที่อาจเป็นสาธารณสมบัติ โปรดทราบว่าองค์กรเหล่านี้ รวมถึง YouTube เอง ก็รับประกันไม่ได้ว่าผลงานต่างๆ ที่ลิงก์ไปนั้นจะปราศจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ผลงานลอกเลียนแบบคืออะไร

คุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการสร้างผลงานที่มาจากเนื้อหาดั้งเดิมของเจ้าของรายนั้น ผลงานลอกเลียนแบบอาจรวมถึงแฟนฟิกชัน ภาคต่อ การแปล เนื้อเรื่องแยก การดัดแปลง และอื่นๆ โดยให้ลองขอคำแนะนำด้านกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญก่อนจะอัปโหลดวิดีโอที่มีเนื้อหามาจากตัวละคร เนื้อเรื่อง และองค์ประกอบอื่นๆ ของเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นอกสหรัฐอเมริกาได้จากที่ไหน

เว็บไซต์ Your Europe มีข้อมูลและลิงก์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับประเทศ/เขตแดนในสหภาพยุโรป

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มีรายการทรัพย์สินทางปัญญาของนานาประเทศและหน่วยงานด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งคุณจะดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในพื้นที่ของคุณได้

การอ้างถึงเว็บไซต์ข้างต้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้นและมิได้เป็นการแสดงการรับรองจาก YouTube

คำถามเกี่ยวกับการอัปโหลดไปยัง YouTube

ฉันจะขออนุญาตใช้เนื้อหาของบุคคลอื่นในวิดีโอได้อย่างไร

หากต้องการใส่เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในวิดีโอ โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ YouTube ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่คุณไม่ได้ และเราช่วยคุณค้นหาบุคคลที่อาจให้สิทธิ์เหล่านั้นแก่คุณไม่ได้ คุณจะต้องศึกษาและดำเนินกระบวนการนี้ด้วยตัวเอง หรือขอความช่วยเหลือจากทนายความ

ตัวอย่างเช่น YouTube ให้สิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่อัปโหลดไปยังเว็บไซต์แล้วแก่คุณไม่ได้ หากคุณต้องการใช้วิดีโอ YouTube ของผู้อื่น คุณอาจต้องติดต่อเจ้าของวิดีโอโดยตรง ครีเอเตอร์บางรายระบุช่องทางการติดต่อไว้ในช่องของตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีติดต่อกับครีเอเตอร์รายอื่นๆ ได้ที่นี่

วิธีง่ายๆ ในการค้นหาเพลงสำหรับเล่นอยู่เบื้องหลังหรือเอฟเฟกต์เสียงสำหรับวิดีโอ YouTube คือการค้นหาในคลังเพลงและเสียงของ YouTube คุณจะพบกับเพลงที่นำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่นั่น

หากกำลังพิจารณาใช้เพลงของผู้อื่นในวิดีโอ ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้เพลง ดังนี้

ตัวเลือกสำหรับการใช้เพลงในวิดีโอ

ฉันจะขออนุญาตใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามได้อย่างไร

ก่อนอัปโหลดวิดีโอไปยัง YouTube คุณต้องมีสิทธิ์ในองค์ประกอบทั้งหมดในวิดีโอ รวมถึงเพลง (แม้จะเล่นอยู่เบื้องหลังก็ตาม) วิดีโอคลิป รูปภาพ และอื่นๆ

ก่อนอื่นติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ถือสิทธิ์โดยตรงและเจรจาต่อรองเพื่อขอใบอนุญาตที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

จากนั้นตรวจสอบใบอนุญาต โดยใบอนุญาตจะมีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ใช้เนื้อหาและมักจะมีข้อจำกัดสำหรับวิธีใช้เนื้อหาด้วย คุณควรขอคำแนะนำทางกฎหมายทุกครั้งที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิ์ใดที่ได้รับอนุญาตและสิทธิ์ใดที่สงวนไว้โดยเจ้าของ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คลังเพลงและเอฟเฟกต์เสียงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของ YouTube ซึ่งนำไปใช้ในวิดีโอได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

หมายเหตุ: หากคุณทำเพลงคัฟเวอร์ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ (เช่น นักแต่งเพลงหรือผู้เผยแพร่เพลง) คุณอาจต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมในการทำซ้ำการบันทึกเสียงต้นฉบับ รวมถึงเพลงในวิดีโอหรือการแสดงเนื้อเพลงด้วย

ทำไมเนื้อหาที่ฉันได้รับสิทธิ์ให้ใช้จึงถูกนำออกหรือถูกบล็อก

หากมีสิทธิ์ใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในวิดีโอของคุณ ให้แจ้ง URL และชื่อวิดีโอของคุณแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เดิม ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการนำออกหรือการบล็อกโดยความผิดพลาด

หากวิดีโอของคุณถูกนําออกโดยความผิดพลาดจากคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ คุณจะเลือกดำเนินการได้ดังนี้

หากวิดีโอถูกบล็อกโดยการอ้างสิทธิ์ Content ID และคุณรู้สึกว่าเป็นการเข้าใจผิด คุณจะดำเนินการได้ดังนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนส่งการโต้แย้งหรือการยื่นเรื่องโต้แย้ง คุณควรถามตนเองด้วยคำถามต่อไปนี้

 1. คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาในวิดีโอไหม
 2. คุณได้รับสิทธิ์ให้ใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามทั้งหมดในวิดีโอของคุณจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมไหม
 3. วิดีโอของคุณเป็นไปตามหลักการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม หรือข้อยกเว้นที่คล้ายกันภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมไหม

หากวิดีโอของคุณเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น คุณควรศึกษากระบวนการโต้แย้งที่เหมาะสมที่สุดหรือปรึกษาทนายความ แต่หากวิดีโอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ คุณอาจกำลังละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่

ทำไมเนื้อหาที่ฉันบันทึกหรือซื้อมาจึงถูกนำออก

การที่คุณซื้อเนื้อหามาไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการอัปโหลดเนื้อหานั้นไปยัง YouTube แม้คุณจะให้เครดิตแก่เจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว แต่การโพสต์วิดีโอที่มีเนื้อหาที่คุณซื้อมานั้นอาจยังละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่

นอกจากนี้ การบันทึกบางสิ่งด้วยตนเองไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในการอัปโหลดเนื้อหาที่บันทึกไปยัง YouTube เสมอไป หากสิ่งที่คุณบันทึกมีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น เพลงที่มีลิขสิทธิ์ที่เล่นอยู่เบื้องหลัง คุณก็จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ที่เหมาะสมก่อน

ทำไม YouTube ยอมให้ผู้อ้างสิทธิ์ที่ดำเนินการไปในทางที่ผิดนำวิดีโอของฉันออก
YouTube จะจัดการกรณีที่มีการละเมิดหรือใช้กระบวนการลบวิดีโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทางที่ผิด แม้ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบางกรณีหรือกระบวนการของเราไม่ได้ แต่เราก็จะตรวจสอบการใช้เครื่องมือและกระบวนการด้านลิขสิทธิ์ของเราไปในทางที่ผิด ทั้งยังมีนโยบายที่จะไม่ประนีประนอมต่อผู้อ้างสิทธิ์ที่เราเชื่อว่าได้กระทำละเมิด การใช้กระบวนการลิขสิทธิ์ (ทั้งคำขอให้นำออกและการยื่นเรื่องโต้แย้ง) ในทางที่ผิดอาจส่งผลให้การใช้งานบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลง

คำถามเกี่ยวกับคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์

คำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์คืออะไร
หากมีการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไปยัง YouTube โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถส่งคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่เรียกว่า "การแจ้งเพื่อให้ลบออก" หรือเรียกง่ายๆ ว่า "คำขอให้ลบออก" ซึ่งเป็นคําขอทางกฎหมายให้ลบเนื้อหาออกจาก YouTube เนื่องจากมีข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ 
โปรดทราบว่าคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์แตกต่างจากการอ้างสิทธิ์ Content ID
ฉันจะขอให้นำทั้งช่องหรือทั้งเพลย์ลิสต์ออกได้ไหม

ไม่ได้ คุณจะต้องระบุเนื้อหาที่กล่าวหาว่ามีการละเมิดด้วย URL ของวิดีโอเนื้อหานั้นๆ

วิธีระบุ URL ของวิดีโอมีดังนี้

 1. ค้นหาวิดีโอที่เป็นปัญหาบน YouTube
 2. ในแถบที่อยู่เว็บด้านบน คุณจะเห็น URL วิดีโอ เช่น www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

คุณส่งคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ได้โดยลงชื่อเข้าใช้ YouTube และใช้เว็บฟอร์มการนำเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออก

เหตุใด YouTube จึงขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์

คำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์เป็นคําขอทางกฎหมายที่ต้องมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจึงจะถือว่าสมบูรณ์และถูกต้อง

เมื่อได้รับคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง เราจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้อ้างสิทธิ์เพื่อให้เราดำเนินการตามคําขอทางกฎหมายได้ นอกจากนี้ เรายังดำเนินการดังกล่าวกับการยื่นเรื่องโต้แย้งด้วย

หากได้รับการตอบกลับในลักษณะนี้หลังจากส่งคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ คุณจะต้องตอบกลับพร้อมระบุข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคําขอให้ลบออกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากส่งคําขอให้ลบออก

เหตุใดฉันจึงต้องให้ข้อมูลทั้งหมดของฉันทุกครั้งที่ส่งการร้องเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ครั้งใหม่

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เราจำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือนลิขสิทธิ์ที่สมบูรณ์และถูกต้องสำหรับคำขอให้นำออกแต่ละรายการ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการส่งการร้องเรียนเพิ่มเติมคือการลงชื่อเข้าใช้ YouTube และใช้เว็บฟอร์มการร้องเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เจ้าของเนื้อหาที่ต้องการจัดการสิทธิ์อย่างต่อเนื่องอาจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการตรวจสอบเนื้อหาของ YouTube และ Content ID ได้

ฉันได้แจ้ง YouTube ว่ามีวิดีโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของฉันและวิดีโอนั้นก็ถูกนำออกไปแล้ว แต่ทำไมฉันจึงได้รับอีเมลที่บอกว่าวิดีโอนั้นอาจได้รับการคืนสถานะไปยังเว็บไซต์อีก

เป็นไปได้ว่าเราได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้งต่อคำขอให้นำออกของคุณ วิดีโอจะได้รับการคืนสถานะหากคุณไม่พิสูจน์ว่าได้ดำเนินการฟ้องร้องครีเอเตอร์ต่อศาลเพื่อยับยั้งกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิด หากเราไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากคุณภายใน 10 วัน เราอาจคืนสถานะให้เนื้อหาดังกล่าวใน YouTube

ฉันจะรายงานวิดีโอที่เผยแพร่รหัสผ่านหรือเครื่องมือสร้างคีย์ซึ่งให้สิทธิ์ใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไรบ้าง

หากวิดีโออธิบายวิธีหลีกเลี่ยงข้อจำกัดซอฟต์แวร์ของคุณด้วยรหัสผ่าน เครื่องมือสร้างคีย์ หรือแคร็ก โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านแบบฟอร์มปัญหาด้านกฎหมายอื่นๆ

ฉันจะนำสำเนาวิดีโอของฉันออกจากเว็บไซต์อื่นได้อย่างไร

หากพบวิดีโอ YouTube ของคุณบนเว็บไซต์อื่นโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของเว็บไซต์นั้นในการขอให้นำวิดีโอของคุณออก YouTube ดำเนินการดังกล่าวให้ไม่ได้

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่อนุญาตให้ครีเอเตอร์อัปโหลดวิดีโอยึดหลักการคุ้มครองผู้ให้บริการของกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act (DMCA) เมื่อได้รับคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ที่สมบูรณ์และถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เว็บไซต์ควรนําเนื้อหาดังกล่าวออก โดยอาจมีข้อยกเว้นบางประการ แต่หากคุณแน่ใจว่าสำเนาผลงานของคุณไม่ตรงตามเกณฑ์ข้อยกเว้นด้านลิขสิทธิ์ เช่น หลักการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรม คุณก็ขอให้นำออกได้

โปรดอ่านข้อกําหนดในการแจ้งเพื่อให้ลบออกของ DMCA เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลที่คุณต้องระบุในคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ต้องการลิงก์ไปยัง URL ของวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง หากไม่พบ URL คุณอาจคลิกขวาที่วิดีโอหรือคลิกที่การประทับเวลาของวิดีโอเพื่อให้ได้ URL ของวิดีโอนั้น

เว็บไซต์ที่ยึดกฎหมายลิขสิทธิ์ DMCA ต้องแสดงข้อมูลติดต่อของตัวแทน DMCA ที่ได้รับมอบอำนาจไว้กับทั้งสำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและบนเว็บไซต์ หากพบว่าวิดีโอของคุณปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถส่งคำขอให้นำออกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ไปยังอีเมลที่เหมาะสมด้านล่างนี้ และหากเว็บไซต์ที่กําลังมองหาไม่มีอยู่ในรายการด้านล่าง คุณสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลตัวแทน DMCA ของสำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาได้

Dailymotion: notifications@dailymotion.com

Instagram: ip@instagram.com

Facebook: ip@fb.com

TikTok: copyright@tiktok.com

Twitter: copyright@twitter.com

Vimeo: dmca@vimeo.com

ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูลในบทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย เราจัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น หากต้องการคำปรึกษาทางกฎหมาย โปรดติดต่อทนายความ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
59
false