Veelgestelde vragen over auteursrecht

In deze video beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over auteursrecht:

Copyright Permissions - Copyright on YouTube

Algemene vragen over auteursrecht

Wat is redelijk gebruik?

Redelijk gebruik is een juridisch beginsel dat stelt dat je auteursrechtelijk beschermd materiaal onder bepaalde omstandigheden mag gebruiken zonder dat je daarvoor de auteursrechteigenaar om toestemming vraagt.

In de Verenigde Staten kan alleen een rechter bepalen wat onder redelijk gebruik valt.

De rechter baseert zich op vier factoren om per geval te bepalen of iets onder redelijk gebruik valt. Dit zijn:

  • Het doel en de aard van het gebruik
  • De aard van het auteursrechtelijk beschermde werk
  • De hoeveelheid en het wezenlijke belang van het gebruikte auteursrechtelijk beschermde werk
  • Het effect op de potentiële afzetmarkt of waarde van het auteursrechtelijk beschermde werk

Meer informatie vind je in onze veelgestelde vragen over redelijk gebruik.

Wat is het publieke domein?

Werken met auteursrechtelijke bescherming komen na verloop van tijd in het publieke domein, wat inhoudt dat iedereen ze kosteloos mag gebruiken. Het duurt meestal jaren voordat een werk in het publieke domein terechtkomt.

De duur van de auteursrechtelijke bescherming hangt af van factoren zoals:

  • Waar en wanneer het werk is gepubliceerd
  • Of het werk in opdracht is verricht als ingehuurd werk

Bepaalde werken die door de federale overheid van de Verenigde Staten zijn gemaakt, vallen direct na publicatie onder het publieke domein. Houd er rekening mee dat de regels voor het publieke domein per land verschillen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om na te gaan of een werk tot het publieke domein behoort voordat je het uploadt naar YouTube. Er is geen officiële lijst met werken in het publieke domein. Er is wel nuttige informatie online beschikbaar die je kunt raadplegen. Cornell University publiceert bijvoorbeeld richtlijnen voor werken die tot het publieke domein kunnen behoren. Onthoud dat geen van deze instanties kan garanderen dat alle werken waarnaar wordt verwezen, daadwerkelijk vrij zijn van auteursrechtelijke bescherming, ook YouTube niet.

Wat is een afgeleid werk?

Als je werken op basis van originele content wilt maken, heb je toestemming van de auteursrechteigenaar nodig. Afgeleide werken kunnen fanfictie, vervolgen, vertalingen, spin-offs, adaptaties enzovoort omvatten. Het is verstandig om deskundig juridisch advies in te winnen voordat je video's uploadt die zijn gebaseerd op de personages, verhaallijnen en andere elementen van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Waar kan ik meer informatie vinden over auteursrecht buiten de VS?

De website van Your Europe bevat nuttige informatie en links over auteursrecht in landen/gebieden binnen de Europese Unie.

De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) houdt een lijst bij van internationale bureaus voor intellectuele eigendom en auteursrecht waar je informatie kunt vinden over de auteursrechtwetgeving die in jouw regio van toepassing is.

We verwijzen uitsluitend voor educatieve doeleinden naar deze sites en ze worden niet door YouTube aanbevolen.

Vragen over uploaden naar YouTube

Hoe krijg ik toestemming om de content van iemand anders in mijn video te gebruiken?

Als je van plan bent auteursrechtelijk beschermd materiaal in je video op te nemen, moet je hiervoor doorgaans eerst toestemming vragen. YouTube kan je deze rechten niet geven en we kunnen je niet helpen bij het vinden van de partijen die jou deze rechten kunnen verlenen. Dit moet je zelf of met de hulp van een advocaat uitzoeken en afhandelen.

Zo kan YouTube je geen rechten verlenen voor het gebruik van content die al is geüpload naar de site. Als je de YouTube-video van iemand anders wilt gebruiken, kun je rechtstreeks contact opnemen met deze persoon. Sommige creators geven op hun kanaal aan hoe je contact met ze kunt opnemen.

In de Audiobibliotheek van YouTube kun je makkelijk achtergrondmuziek of geluidseffecten voor je YouTube-video's vinden. Hier kun je naar muziek zoeken die je kosteloos mag gebruiken.

Als je van plan bent de muziek van iemand anders in je video te gebruiken, vind je hier meer informatie over je opties voor het gebruik van muziek:

Opties voor het gebruik van muziek in je video's

Hoe kom ik aan een licentie voor content van derden?

Voordat je een video uploadt naar YouTube, moet je eerst zorgen dat je de rechten bezit voor alle elementen in je video. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om muziek (zelfs als die alleen op de achtergrond klinkt), videofragmenten, foto's enzovoort.

De eerste stap is dat je rechtstreeks contact opneemt met de auteursrechteigenaren of rechthebbenden om de benodigde gebruikslicenties te bespreken.

Neem dan de licentie goed door. In licenties wordt expliciet toestemming gegeven voor het gebruik van content, maar vaak bevatten ze ook beperkingen op de manier waarop de content mag worden gebruikt. Vraag bij het opstellen van een licentieovereenkomst altijd juridisch advies, zodat je zeker weet welke rechten je krijgt en welke rechten voorbehouden blijven aan de eigenaar.

Je kunt ook de kosteloze muziek en geluidseffecten uit de bibliotheek van YouTube gebruiken. Deze content mag je in video's gebruiken volgens de aangegeven voorwaarden.

Opmerking: Als je een cover van een nummer maakt, heb je toestemming nodig van de auteursrechteigenaren (dus de songwriter of muziekuitgever). Soms heb je ook aanvullende licenties nodig om de oorspronkelijke geluidsopname te mogen reproduceren, het nummer in een video te verwerken of de songtekst weer te geven.

Waarom is er content verwijderd of geblokkeerd hoewel ik toestemming heb om deze te gebruiken?

Als je de rechten bezit om auteursrechtelijk beschermd materiaal in je video te gebruiken, geef dan de titel en URL van je video door aan de oorspronkelijke auteursrechteigenaar. Zo kun je voorkomen dat je video ten onrechte wordt verwijderd of geblokkeerd.

Als je video ten onrechte is verwijderd vanwege een vermeende auteursrechtschending, kun je:

Als je vindt dat je video ten onrechte is geblokkeerd vanwege een Content ID-claim, kun je:

Voordat je een geschil opent of een verweer indient, moet je jezelf een paar vragen stellen:

  1. Ben je de eigenaar van het auteursrecht op het materiaal in je video?
  2. Heb je toestemming ontvangen van de betreffende contenteigenaar om al het materiaal van derden in je video te gebruiken?
  3. Valt je video onder redelijk gebruik, redelijke distributie of een soortgelijke uitzondering op de toepasselijke auteursrechtwetgeving?

Als een van bovenstaande gevallen op je video van toepassing is, is het een goed idee om te onderzoeken wat de beste geschillenprocedure is of om juridisch advies in te winnen. Zo niet, dan schend je misschien de auteursrechtwetgeving.

Waarom is er een video verwijderd die ik zelf heb opgenomen of gekocht?

Het feit dat je de content hebt gekocht, betekent niet dat je het recht hebt om deze naar YouTube te uploaden. Zelfs als je de auteursrechteigenaar erkenning geeft, kan het posten van video's die materiaal bevatten dat je hebt gekocht, nog steeds inbreuk maken op de auteursrechtwetgeving.

Ook het feit dat je zelf iets hebt opgenomen, betekent niet dat je het recht hebt om dit te uploaden naar YouTube. Als je opname auteursrechtelijk beschermde content van iemand anders bevat, zoals auteursrechtelijk beschermde muziek op de achtergrond, heb je nog steeds toestemming nodig van de rechthebbenden.

Waarom heeft YouTube mijn video laten verwijderen door een onrechtmatige eiser?
YouTube neemt maatregelen tegen dergelijke gevallen van misbruik en onrechtmatigheden in onze verwijderingsprocessen wegens auteursrechtschending. Hoewel we niet op specifieke gevallen kunnen ingaan, onderzoeken we wel of onze auteursrechttools en -processen misbruikt worden. We hanteren een zerotolerancebeleid voor eisers die wij als onrechtmatig beschouwen. Misbruik van auteursrechtprocessen (voor zowel verwijderingsverzoeken als verweren) kan tot beëindiging van je account leiden.
Disclaimer: De informatie in dit artikel is geen juridisch advies. De gegevens zijn alleen bedoeld ter informatie. Als je juridisch advies nodig hebt, kun je contact opnemen met een advocaat.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
8775584779373268137