Mga madalas itanong tungkol sa copyright

Makakuha ng mga sagot sa mga nangungunang tanong tungkol sa mga isyu sa copyright.

Copyright Permissions - Copyright on YouTube

Mga pangkalahatang tanong tungkol sa copyright

Ano ang patas na paggamit?

Ang patas na paggamit ay isang legal na doktrinang nagsasaad na puwede mong gamitin ulit ang materyal na pinoprotektahan ng copyright sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa may-ari ng copyright.

Sa United States, hukuman lang ang puwedeng magpasya kung ano ang kwalipikado bilang patas na paggamit.

Dumedepende ang mga hukuman sa apat na salik para mapagpasyahan ang patas na paggamit batay sa bawat kaso, kabilang ang:

 • Layunin at katangian ng paggamit
 • Katangian ng naka-copyright na gawa
 • Dami at kahalagahan ng ginamit na naka-copyright na gawa
 • Epekto sa potensyal na market para sa o halaga ng naka-copyright na gawa

Matuto pa sa aming FAQ tungkol sa patas na paggamit.

Ano ang pampublikong domain?

Isang araw, mawawalan din ng proteksyon sa copyright ang mga gawa at sinasabing mapupunta rin sa "pampublikong domain," na magiging libre para magamit ng lahat. Karaniwang aabutin nang maraming taon bago mapunta sa pampublikong domain ang mga gawa.

Iba't iba ang tagal ng termino ng proteksyon sa copyright depende sa maraming salik tulad ng:

 • Saan at kailan na-publish ang gawa
 • Kung kinomisyon ang gawa bilang isang gawang for hire

Ang ilang partikular na gawa ng mga pederal na ahensya ng pamahalaan ng U.S. ay napupunta kaagad sa pampublikong domain pagkatapos ma-publish. Tandaang magkakaiba ang mga patakaran para sa pampublikong domain sa iba't ibang bansa.

Responsibilidad mong i-verify na nasa pampublikong domain ang isang gawa bago mo ito i-upload sa YouTube. Walang opisyal na listahan ng mga gawa sa pampublikong domain. Gayunpaman, may ilang kapaki-pakinabang na resource online na posibleng makatulong sa iyo. Parehong nag-aalok ang Columbia University Libraries at ang Copyright Information Center sa Cornell University ng mga kapaki-pakinabang na gabay sa mga gawang posibleng kasama sa pampublikong domain. Wala sa mga entity na ito, kabilang ang YouTube, ang makakapagbigay ng garantiyang ang lahat ng gawang naka-link ay walang proteksyon sa copyright.

Ano ang hinangong gawa?

Kailangan mo ng pahintulot ng may-ari ng copyright para gumawa ng mga akda batay sa kanilang orihinal na content. Puwedeng kabilang sa mga hinangong gawa ang fanfiction, mga sequel, mga pagsasalin, mga spin-off, mga adaptation, at iba pa. Subukang kumuha ng legal na payo mula sa isang eksperto bago mag-upload ng mga video na nakabatay sa mga character, storyline, at iba pang elemento ng materyal na pinoprotektahan ng copyright.

Saan ako makakakita ng higit pang impormasyon tungkol sa copyright sa labas ng U.S.?

Ang website ng European Commission ay mayroong ilang kapaki-pakinabang na impormasyon at link tungkol sa copyright sa mga bansa sa European Union.

Mayroong listahan ang World Intellectual Property Organization (WIPO) ng mga internasyonal na opisina ng intelektwal na ari-arian at copyright kung saan puwede kang matuto tungkol sa mga batas sa copyright ng iyong lugar.

Ang mga site sa itaas ay sanggunian para sa mga layunin ng pagbibigay-kaalaman lang at hindi ineendorso ng YouTube ang mga ito.

Mga tanong tungkol sa pag-upload sa YouTube

Paano ako makakakuha ng pahintulot na gamitin ang content ng ibang tao sa aking video?

Kung plano mong magsama ng materyal na pinoprotektahan ng copyright sa iyong video, karaniwang kakailanganin mo munang humingi ng pahintulot na gawin ito. Hindi maibibigay sa iyo ng YouTube ang mga karapatang ito at hindi ka namin matutulungang hanapin ang mga partidong makakapagbigay ng mga ito sa iyo. Kakailanganin mong magsaliksik at pangasiwaan ang prosesong ito nang mag-isa o sa tulong ng iyong abugado.

Halimbawa, hindi maibibigay sa iyo ng YouTube ang mga karapatan para gumamit ng content na na-upload na sa site. Kung gusto mong gamitin ang video ng ibang tao sa YouTube, puwedeng direkta kang makipag-ugnayan sa kanya. Naglilista ang ilang creator ng mga paraan kung paano makikipag-ugnayan sa kanila sa channel nila. Matuto pa tungkol sa kung paano makipag-ugnayan sa iba dito.

Ang Audio Library ng YouTube ay ang isang madaling paraan para makahanap ng musika sa background o mga sound effect para sa iyong mga video sa YouTube. Puwede kang maghanap ng musika na magagamit mo nang libre.

Kung iniisip mong gamitin sa iyong video ang musika ng ibang tao, matuto pa tungkol sa mga opsyon mo para sa paggamit ng musika:

Mga opsyon para sa paggamit ng musika sa iyong mga video

Paano ako maglilisensya ng content ng third party?

Bago ka mag-upload ng video sa YouTube, dapat kang magkaroon ng mga karapatan sa lahat ng elemento sa iyong video. Kabilang sa mga elementong ito ang anumang musika (kahit na nagpe-play lang ito sa background), video clip, larawan, at marami pa.

Una, direktang makipag-ugnayan sa mga may-ari ng copyright o may-ari ng karapatan at makipagkasundo para sa mga naaangkop na lisensya para sa iyong paggamit.

Pagkatapos, suriin ang lisensya. May mga malinaw na pahintulot ang mga lisensya para sa paggamit ng content at kadalasang may mga kasamang limitasyon ang mga ito para sa kung paano ginagamit ang content. Humingi ng legal na payo para sa anumang kasunduan sa lisensya para makatiyak kung aling mga karapatan ang ibinigay at aling mga karapatan ang nakalaan sa may-ari.

Puwede mo ring gamitin ang library ng libreng musika at mga sound effect ng YouTube, na puwedeng gamitin sa mga video alinsunod sa mga tinukoy na tuntunin.

Tandaan: Kung gagawa ka ng cover na kanta, tiyaking may pahintulot ka mula sa mga may-ari ng copyright (ibig sabihin, songwriter o publisher ng musika). Posibleng kailanganin mo ng mga karagdagang lisensya para kopyahin ang orihinal na recording ng tunog, isama ang kanta sa isang video, o ipakita ang lyrics.

Bakit inalis o na-block ang content na may pahintulot akong gamitin?

Kung may mga karapatan kang gumamit ng materyal na pinoprotektahan ng copyright sa iyong video, ibigay ang pamagat at URL ng video mo sa orihinal na may-ari ng copyright. Matutulungan ka ng pagkilos na itong maiwasan ang maling pag-aalis o pag-block.

Kung maling inalis ang iyong video dahil sa pagtanggal dahil sa copyright, puwede kang:

Kung na-block ang iyong video ng claim sa Content ID na sa tingin mo ay mali:

Gayunpaman, bago ka magsumite ng dispute o magpadala ng sagot sa notification (counter-notification), itanong ang mga sumusunod sa iyong sarili:

 1. Ikaw ba ang may-ari ng copyright ng materyal sa iyong video?
 2. May pahintulot ka ba sa lahat ng third-party na materyal sa iyong video mula sa naaangkop na may-ari ng copyright?
 3. Sinasaklaw ba ang iyong video ng patas na paggamit, patas na transaksyon, o ng katulad na pagbubukod sa ilalim ng naaangkop na batas sa copyright?

Kung nalalapat sa iyong video ang isa sa mga nabanggit na kundisyon, mainam na alamin mo ang pinakaangkop na proseso ng pag-dispute o kumonsulta sa isang abugado. Kung hindi, posibleng lumalabag ka sa mga batas sa copyright.

Bakit inalis ang content na na-record o binili ko mismo?

Hindi ibig sabihing binili mo ang content ay pag-aari mo na ang mga karapatang i-upload ito sa YouTube. Kahit pa bigyan mo ng credit ang may-ari ng copyright, puwede pa ring lumabag sa batas sa copyright ang pag-post ng mga video na kinabibilangan ng content na binili mo.

Hindi rin dahil ikaw mismo ang nag-record ng isang bagay ay pag-aari mo na ang lahat ng karapatang i-upload ito sa YouTube. Kung may kasamang naka-copyright na content ng ibang tao ang iyong recording, tulad ng naka-copyright na musikang nagpe-play sa background, kakailanganin mo pa rin ng pahintulot mula sa mga naaangkop na may-ari ng content.

Bakit hinayaan ng YouTube na alisin ng isang abusadong naghahabol ang aking video?
Kumikilos ang YouTube para matugunan ang mga kaso ng pang-aabuso at maling paggamit sa aming mga proseso sa pagtanggal dahil sa copyright. Habang hindi kami makakapagkomento sa mga partikular na kaso o sa aming mga proseso, iniimbestigahan namin ang pang-aabuso sa aming mga tool at proseso sa copyright. Mayroon din kaming patakarang zero-tolerance para sa mga naghahabol na itinuturing naming mapang-abuso. Posibleng magresulta sa pagwawakas ng account ang maling paggamit ng proseso ng copyright (para sa mga pagtanggal at sagot sa notification o counter-notification).

Mga tanong tungkol sa mga kahilingan sa pagtatanggal dahil sa copyright

Puwede ko bang hilingin ang pag-aalis ng isang buong channel o playlist?

Hindi mo ito magagawa. Kailangan mong tukuyin ang anumang pinaghihinalaang lumalabag na content sa pamamagitan ng URL ng video nito.

Narito kung paano kunin ang URL ng isang video:

 1. Hanapin ang pinag-uusapang video sa YouTube.
 2. Sa address bar sa itaas, dapat ay may URL ng video tulad nito: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

Puwede kang magsumite ng kahilingan sa pagtanggal sa pamamagitan ng pag-sign in sa YouTube at paggamit ng aming webform sa pag-aalis dahil sa copyright.

Bakit humiling ang YouTube ng higit pang impormasyon tungkol sa aking kahilingan sa copyright?

Ang mga pagtanggal dahil sa copyright ay mga pormal at legal na kahilingang nangangailangan ng mga partikular na elemento para makumpleto at maaksyunan.

Kapag nakakakuha kami ng hindi kumpleto o kaya invalid na kahilingan sa copyright, humihingi kami sa nagpadala ng higit pang impormasyong makakatulong na kumpletuhin ito. Kabilang dito ang mga notification sa pagtanggal at sagot sa notification (counter-notification).

Kung makakakuha ka ng sagot tulad nito pagkatapos ng pagsusumite mo ng kahilingan sa copyright, mahalagang suriin ito nang mabuti at sumagot nang naaayon. Karaniwang hindi namin masusuri ang iyong kahilingan hanggang sa gawin mo ito.

Bakit kailangan kong ibigay sa inyo ang lahat ng aking impormasyon sa bawat pagkakataong magsusumite ako ng bagong reklamo sa copyright?

Alinsunod sa batas sa copyright, kailangan namin ng mga kumpleto at valid na notification sa copyright para sa bawat kahilingan sa pag-aalis.

Ang pinakamadaling paraan para magsumite ng isa pang reklamo ay mag-sign in sa YouTube at gamitin ang aming webform ng reklamo sa copyright.

Para sa mga may-ari ng content na patuloy na may mga pangangailangan sa pamamahala ng mga karapatan, tumatanggap kami ng mga aplikasyon sa Program sa Pag-verify ng Content at Content ID ng YouTube.

Sinabi ko sa YouTube ang tungkol sa isang video na lumabag sa aking copyright at inalis ito. Bakit ako nakatanggap ng email na nagsasabing posible itong maibalik sa site?

Malamang na nakakuha kami ng sagot sa notification (counter-notification) tungkol sa iyong kahilingan sa pag-aalis. Ibabalik ang video maliban na lang kung mapapatunayan mong nagsampa ka ng kaso laban sa creator para pigilan ang pinaghihinalaang lumalabag na aktibidad. Kung hindi namin matatanggap ang abisong iyon mula sa iyo sa loob ng 10 araw, posibleng ibalik namin ang materyal sa YouTube.

Paano ko maiuulat ang mga video na nagbibigay ng mga password o key generator na nagbibigay-daan sa mga hindi pinapahintulutang paggamit ng aking mga naka-copyright na gawa?

Kung ipinapaliwanag ng video kung paano i-bypass ang mga paghihigpit sa iyong software gamit ang mga password, key generator, o crack, ipaalam sa amin gamit ang aming form ng Iba Pang Legal na Isyu.

 

Paano ako makakapag-alis ng kopya ng aking video sa ibang website?

Kung makikita mo ang iyong video sa YouTube sa ibang website nang hindi mo pinapahintulutan, kakailanganin mong sundin ang proseso nito para sa paghiling ng pag-aalis ng video. Hindi mahihiling ng YouTube ang pag-aalis para sa iyo.

Nakadepende sa Safe Harbor ng Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ang karamihan ng site na pinapahintulutan ang mga creator na mag-upload ng mga video. Kapag nakakuha sila ng kumpleto at valid na abiso sa pagtanggal dahil sa copyright mula sa isang may-ari ng content, dapat nilang alisin ang content. Mayroong ilang pagbubukod, pero kung nakatitiyak kang hindi napapailalim sa patas na paggamit ang kopya ng iyong gawa, puwede mong hilingin ang pag-aalis nito.

Para maunawaan kung ano ang kakailanganin mong isama sa iyong abiso sa pagtanggal dahil sa copyright, suriin ang mga kinakailangan ng isang abiso sa pagtanggal dahil sa DMCA.

Nangangailangan ang karamihan ng site ng link sa partikular na URL ng video. Kung hindi mo mahahanap ang URL, puwede mong subukang i-right click ang video o i-click ang timestamp ng video para makuha ito.

Ang mga site na nakadepende sa DMCA ay dapat mayroong impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa isang nakatalagang ahente ng DMCA na nakatala sa Copyright Office at sa website ng mga ito. Kung makikita mo ang iyong video sa isa sa mga site na ito nang wala ang pahintulot mo, puwede mong ipadala ang iyong abiso sa pagtanggal dahil sa copyright sa lahat ng naaangkop na email address sa ibaba. Kung hindi nakalista ang site na hinahanap mo, puwede mo ring tingnan ang database ng Copyright Office.

 

Dailymotion : notifications@dailymotion.com

Facebook : ip@fb.com

Instagram : ip@instagram.com

Periscope: copyright@periscope.tv

Twitter : copyright@twitter.com

Vimeo : dmca@vimeo.com

 

Disclaimer: Hindi legal na payo ang impormasyong nakasaad dito. Ibinibigay namin ito para mga layunin ng pagbibigay-kaalaman. Kung kailangan mo ng legal na payo, dapat kang makipag-ugnayan sa isang abugado.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false