Ofte stillede spørgsmål om ophavsret

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om ophavsretslige problemer.

Copyright Permissions - Copyright on YouTube

Generelle spørgsmål om ophavsret

Hvad er rimelig brug?

Rimelig brug er en juridisk doktrin, som foreskriver, at du i visse tilfælde kan genbruge ophavsretsligt beskyttet materiale uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten.

I USA er det kun domstole, der kan bestemme, hvad der er rimelig brug.

Domstolene lægger vægt på fire faktorer ved beslutninger om rimelig brug, der afgøres fra sag til sag:

 • Anvendelsens formål og karakter
 • Arten af det ophavsretsligt beskyttede værk
 • Omfanget og vigtigheden af det ophavsretsligt beskyttede værk
 • Effekten på det potentielle marked for eller værdien af det ophavsretsligt beskyttede værk

Få flere oplysninger i ofte stillede spørgsmål om rimelig brug.

Hvad er offentligt eje?

Værker mister med tiden deres ophavsretslige beskyttelse og bliver "offentligt eje", så de frit kan bruges af alle. Det tager typisk mange år for værker at blive offentligt eje.

Tidsperioden for ophavsretslig beskyttelse varierer afhængigt af følgende faktorer:

 • Hvor og hvornår værket blev udgivet
 • Hvorvidt værket var bestilt arbejde

Visse værker, der er skabt af amerikanske føderale myndigheder, bliver offentligt eje, så snart de udgives. Vær opmærksom på, at reglerne for offentligt eje er forskellige fra land til land.

Det er dit ansvar at bekræfte, at et værk er offentligt eje, før du uploader det på YouTube. Der findes ikke en officiel liste over værker, der er offentligt eje. Der er imidlertid nogle onlineressourcer, der kan hjælpe dig. Bibliotekerne på Columbia University og oplysningscentret for ophavsret på Cornell University tilbyder nyttige vejledninger til værker, der muligvis er offentligt eje. Hverken YouTube eller nogen af disse parter kan garantere, at værkerne, der linkes til, ikke er beskyttet af ophavsret.

Hvad er afledet materiale?

En ophavsretsindehaver skal give tilladelse til, at du kan skabe værker baseret på vedkommendes originale indhold. Afledet materiale kan omfatte fanfiktion, fortsættelser, oversættelser, spinoffs, bearbejdelser osv. Opsøg gerne juridisk rådgivning fra en ekspert, inden du uploader videoer, der er baseret på karakterer, handling og andre elementer fra ophavsretsligt beskyttet materiale.

Hvor kan jeg finde flere oplysninger om ophavsret uden for USA?

På Europa-Kommissionens website kan du finde nyttige oplysninger og links vedrørende ophavsret i lande inden for EU.

Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO, World Intellectual Property Organization) har en liste over internationale kontorer for intellektuel ejendom og ophavsret, hvor du kan finde oplysninger om ophavsretslovgivningen i dit land.

Formålet med at henvise til ovenstående websites er udelukkende oplysende, og YouTube støtter ikke disse websites.

Spørgsmål vedrørende upload til YouTube

Hvordan får jeg tilladelse til at bruge andres indhold i min video?

Hvis du vil bruge ophavsretsligt beskyttet materiale i din video, skal du først have tilladelse. YouTube kan ikke give dig disse rettigheder, og vi kan ikke hjælpe dig med at finde de parter, der kan give dig dem. Du er nødt til selv at undersøge og håndtere denne proces på egen hånd eller med hjælp fra en advokat.

YouTube kan f.eks. ikke give dig rettigheder til at bruge indhold, der allerede er blevet uploadet på websitet. Hvis du vil bruge en andens YouTube-video, bør du kontakte vedkommende direkte. Nogle youtubere angiver kontaktoplysninger på deres kanal. Få flere oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med andre.

Du kan nemt finde baggrundsmusik og lydeffekter til dine YouTube-videoer i YouTubes lydbibliotek. Her kan du søge efter musik, som er gratis at bruge.

Hvis du overvejer at bruge andres musik i din video, kan du her få flere oplysninger om dine muligheder for at bruge musik:

Muligheder for at bruge musik i dine videoer

Hvordan licenserer jeg tredjepartsindhold?

Før du uploader en video til YouTube, skal du indhente rettighederne til alle elementer i din video. Disse elementer omfatter al musik (selvom den bare afspilles i baggrunden), videoklip, billeder osv.

Først skal du tage kontakt til ejerne af ophavsretten eller til rettighedsejerne direkte og forhandle de relevante licenser.

Tjek derefter licensen. Licenser giver udtrykkelig tilladelse til at bruge indholdet og omfatter ofte begrænsninger for, hvordan indholdet må bruges. Opsøg juridisk rådgivning om alle licensaftaler for at være sikker på, hvilke rettigheder der gives, og hvilke rettigheder ejeren forbeholder sig.

Du kan også bruge YouTubes samling af gratis musik og lydeffekter, som kan bruges i videoer i henhold til de angivne vilkår.

Bemærk! Hvis du laver en coverversion af en sang, skal du sørge for at have tilladelse fra ejerne af ophavsretten (dvs. sangskriveren eller musikudgiveren). Du kan få brug for ekstra licenser for at gengive den oprindelige lydoptagelse, inkludere sangen i en video eller vise sangteksterne.

Hvorfor er indhold, som jeg har tilladelse til at bruge, blevet fjernet eller blokeret?

Hvis du har rettigheder til at bruge det ophavsretsligt beskyttede indhold i din video, skal du give din videos titel og webadresse til den oprindelige ejer af ophavsretten. Det kan hjælpe dig med at undgå, at din video bliver fjernet eller blokeret ved en fejl.

Hvis din video ved en fejl er blevet fjernet på grund af ophavsret, kan du:

Hvis din video er blevet blokeret af et Content ID-krav, du er uenig i, kan du:

Inden du indsender en bestridelse eller sender en indsigelse, bør du stille dig selv nogle spørgsmål:

 1. Ejer du ophavsretten til materialet i din video?
 2. Har du tilladelse til at bruge alt tredjepartsmateriale i din video fra den relevante ejer af ophavsretten?
 3. Falder din video ind under rimelig brug, reel optræden eller en lignende undtagelse fra ophavsretslovgivningen?

Hvis en af ovennævnte betingelser gælder for din video, bør du undersøge, hvilken bestridelsesproces der er mest passende, eller rådføre dig med en advokat. Hvis ikke, risikerer du at handle i strid med ophavsretslovgivningen.

Hvorfor er indhold, som jeg selv har optaget eller købt, blevet fjernet?

Bare fordi du har købt indhold, betyder det ikke, at du ejer rettighederne til at uploade det på YouTube. Selv hvis du krediterer ejeren af ophavsretten, overtræder du muligvis stadig ophavsretslovgivningen ved at uploade videoer med indhold, du har købt.

Desuden betyder det, at du selv har optaget noget, ikke altid, at du ejer alle rettighederne til at uploade det på YouTube. Hvis det, du har optaget, indeholder andres ophavsretsligt beskyttede indhold såsom ophavsretsligt beskyttet musik, der afspilles i baggrunden, skal du stadig have tilladelse fra de pågældende ejere af rettighederne.

Hvorfor har YouTube ladet en klager, der har misbrugt processen, fjerne min video?
YouTube reagerer på tilfælde af misbrug af vores processer til fjernelse på grund af ophavsret. Selvom vi ikke kan kommentere specifikke sager eller vores processer, så undersøger vi misbrug af vores ophavsretsværktøjer og -processer. Desuden har vi en nultolerancepolitik over for klagere, som vi anser for at misbruge processerne. Misbrug af ophavsretsprocessen (til både fjernelser og indsigelser) kan resultere i lukning af en konto.

Spørgsmål vedrørende anmodninger om fjernelse på grund af ophavsret

Kan jeg anmode om fjernelse af en hel kanal eller playliste?

Nej, det kan du ikke. Du skal identificere alt det påstået krænkende indhold ved at angive videoens webadresse.

Sådan finder du en videos webadresse:

 1. Find den pågældende video på YouTube.
 2. Videoens webadresse vises i adresselinjen øverst og ser sådan ud: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

Du kan indsende en anmodning om fjernelse ved at logge ind på YouTube og bruge webformularen til fjernelse på grund af ophavsret.

Hvorfor har YouTube bedt om flere oplysninger vedrørende min anmodning om ophavsret?

Fjernelser på grund af ophavsret er formelle, retslige anmodninger, der skal indeholde specifikke elementer for at være komplette og kunne danne grundlag for en sag.

Når vi modtager en ufuldstændig eller på anden måde ugyldig anmodning vedrørende ophavsret, beder vi afsenderen om flere oplysninger, der kan være med til at få den færdigbehandlet. Det omfatter både notifikationer om fjernelser og indsigelser.

Hvis du har fået et svar som dette efter indsendelse af en anmodning vedrørende ophavsret, er det vigtigt, at du gennemgår det grundigt og reagerer hensigtsmæssigt. Som regel kan vi ikke gennemgå din anmodning, før du gør dette.

Hvorfor skal jeg angive alle mine oplysninger, hver gang jeg indsender en ny klage vedrørende ophavsret?

I overensstemmelse med ophavsretslovgivningen kræver vi fuldstændige og gyldige notifikationer om ophavsret for hver anmodning om fjernelse.

Du indsender nemmest en ny klage ved at logge ind på YouTube og bruge vores webformular til klage angående ophavsret.

For indholdsejere med løbende behov for administration af rettigheder accepterer vi ansøgninger til YouTubes program til indholdsverificering og Content ID.

Jeg fortalte YouTube om en video, der krænkede min ophavsret, og den blev fjernet. Hvorfor har jeg fået en mail om, at den måske bliver genoprettet på websitet?

Vi har sandsynligvis fået en indsigelse mod din anmodning om fjernelse. Videoen vil blive genoprettet, medmindre du kan bevise, at du har anlagt sag mod youtuberen i et forsøg på at begrænse den påstået krænkende aktivitet. Hvis vi ikke får den notifikation fra dig inden ti dage, genopretter vi muligvis materialet på YouTube.

Hvordan kan jeg rapportere videoer, der giver adgangskoder eller nøglegeneratorer, så man kan få uautoriseret adgang til mine ophavsretsligt beskyttede værker?

Hvis en video viser, hvordan man omgår adgangsbegrænsninger til din software med adgangskoder, nøglegeneratorer eller cracks, skal du give os besked ved hjælp af vores formular til andre juridiske problemer.

 

Hvordan fjerner jeg en kopi af min video fra et andet website?

Hvis du finder din YouTube-video på et andet website, uden at du har givet tilladelse til dette, skal du følge processen for anmodning om fjernelse af videoer, der gælder for det pågældende website. YouTube kan ikke anmode om fjernelse for dig.

De fleste websites, der giver videoskabere mulighed for at uploade videoer, henholder sig til Safe Harbor-reglerne i den amerikanske lov om ophavsret (DMCA, Digital Millennium Copyright Act). Når de modtager en komplet og gyldig notifikation om fjernelse på grund af ophavsret fra en indholdsejer, bør de fjerne indholdet. Der gælder visse undtagelser, men hvis du er sikker på, at kopien af dit værk ikke er rimelig brug, kan du anmode om fjernelse.

Gennemgå kravene til en notifikation om fjernelse i henhold til DMCA for at se, hvad din notifikation om fjernelse på grund af ophavsret skal indeholde.

For de fleste websites er et link til den specifikke videowebadresse påkrævet. Hvis du ikke kan finde webadressen, kan du prøve at klikke på videoen eller klikke på videoens tidsstempel for at se den.

Websites, der henholder sig til DMCA, skal have opført kontaktoplysningerne på deres udpegede DMCA-agent hos det amerikanske ophavsretskontor og på selve websitet. Hvis du finder din video på et af disse websites, uden at du har givet tilladelse, kan du indsende en notifikation om fjernelse på grund af ophavsret til den relevante mailadresse nedenfor. Hvis det website, du leder efter, ikke fremgår af listen nedenfor, kan du også tjekke ophavsretskontorets database.

 

Dailymotion: notifications@dailymotion.com

Facebook: ip@fb.com

Instagram: ip@instagram.com

Periscope: copyright@periscope.tv

Twitter: copyright@twitter.com

Vimeo: dmca@vimeo.com

 

Ansvarsfraskrivelse: De anførte oplysninger er ikke juridisk rådgivning. De er blot til orientering. Hvis du har brug for juridisk rådgivning, bør du kontakte en advokat.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
59
false