Често задавани въпроси за авторските права

Получете отговори на често задавани въпроси относно проблеми с авторските права.

Copyright Permissions - Copyright on YouTube

Общи въпроси за авторските права

Какво представлява честната употреба?

Честната употреба е юридическа доктрина, която гласи, че можете да използвате защитен с авторски права материал при определени обстоятелства, без да получавате разрешение от собственика на правата.

В САЩ само съд може да определи какво се счита за честна употреба.

За да определят дали е налице честна употреба за всеки отделен случай, съдилищата използват четири фактора, включително:

 • целта и характера на употребата;
 • естеството на защитеното с авторски права произведение;
 • размера и значимостта на използваната част от защитеното с авторски права произведение;
 • ефекта върху потенциалния пазар или стойността на защитеното с авторски права произведение.

Научете повече чрез нашите ЧЗВ за честната употреба.

Какво представлява общественото достояние?

Творбите рано или късно губят защитата си с авторски права и за тях се казва, че стават „обществено достояние“, което ги прави безплатни за употреба от всеки. Обикновено за това са необходими много години.

Продължителността на срока на защитата с авторски права се различава в зависимост от фактори като:

 • къде и кога е публикувана творбата;
 • дали е поръчана като нает труд.

Определени материали, създадени от федерални правителствени органи в САЩ, стават обществено достояние веднага след публикуването. Имайте предвид, че правилата за общественото достояние се различават в отделните държави.

Ваша отговорност е да проверите дали съответната творба е обществено достояние, преди да я качите в YouTube. Не съществува официален списък с творбите, които са обществено достояние. Въпреки това има полезни ресурси онлайн, които е възможно да ви помогнат. Библиотеките на Колумбийския университет и Информационният център за авторски права на Корнелския университет предлагат полезни справочници за творбите, които е възможно да представляват обществено достояние. Нито YouTube, нито тези институции могат да гарантират, че творбите, към които са предоставени връзки, нямат защита с авторски права.

Какво представлява производната творба?

За да създавате творби въз основа на оригинално съдържание, трябва да получите разрешение от собственика на авторските права върху него. Производните творби може да включват фен фикшън, продължения, преводи, алтернативни варианти, адаптации и др. Преди да качвате видеоклипове, които са въз основа на герои, сюжетни линии или други елементи на защитен с авторски права материал, е добре да получавате правен съвет от експерт.

Къде мога да намеря повече информация за авторските права извън САЩ?

Уебсайтът на Европейската комисия съдържа полезна информация и връзки за авторските права в държавите от Европейския съюз.

Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) предоставя списък на международните служби за интелектуална собственост и авторски права, където е възможно да научите за законите за авторските права, приложими в района ви.

Сайтовете по-горе са посочени само с образователна цел и не се посочват с цел препоръка от YouTube.

Въпроси относно качването на съдържание в YouTube

Как да получа разрешение за използване на чуждо съдържание във видеоклипа си?

Ако възнамерявате да включвате защитени с авторски права материали във видеоклипа си, обикновено първо е необходимо да поискате разрешение за това. YouTube не може да дава такива права и не сме в състояние да ви помогнем да намерите страните, които биха могли да ви ги предоставят. Ще трябва да проучите и направите това сами или с помощта на адвокат.

Например YouTube не може да ви предостави правата за използване на съдържание, което вече е качено на сайта. Ако искате да използвате чужд видеоклип в YouTube, добре е да се свържете директно със създателя му. Някои създатели посочват информация за връзка в канала си. Научете как да се свързвате с други хора тук.

Лесен начин да намерите фонова музика или звукови ефекти за видеоклиповете си в YouTube, е да използвате Фонотека. Можете да търсите музика, която е безплатна за използване от ваша страна.

Ако възнамерявате да добавите чужда музика във видеоклипа си, научете повече за опциите за използване на музика:

Опции за използване на музика във видеоклиповете ви

Как да получа лиценз за съдържание на трети страни?

Преди да качите видеоклип в YouTube, трябва да получите права за всички елементи в него, включително музика (дори и само да се чува на фон), клипове, снимки и др.

Първо се свържете директно със собственика на авторските права или с притежателя на правата и договорете съответните лицензи за използване.

След това прегледайте лиценза. Лицензите предоставят изрично разрешение за използване на съдържанието и често включват ограничения в тази връзка. Потърсете правен съвет по отношение на всяко лицензионно споразумение, за да знаете със сигурност кои права са предоставени на вас и кои са запазени за собственика.

Можете също да използвате фонотеката на YouTube за безплатна музика и звукови ефекти, които да добавяте към видеоклиповете съгласно посочените условия.

Забележка: Ако изпълнявате кавър песен, проверете дали имате разрешение от собственика на авторските права (напр. автора на песента или издателя на музиката). Възможно е да са ви необходими допълнителни лицензи за възпроизвеждане на оригиналния звукозапис, включване на песента във видеоклип или показване на текста ѝ.

Защо бе премахнато или блокирано съдържание, за което имам разрешение за използване?

Ако имате правото да използвате защитен с авторски права материал във видеоклипа си, трябва да изпратите заглавието и URL адреса на клипа до оригиналния собственик на авторските права. Това може да ви помогне да избегнете погрешно премахване или блокиране.

Ако в резултат на грешка видеоклипът ви е премахнат чрез сваляне поради нарушаване на авторски права, можете да:

В случай че видеоклипът ви е блокиран в резултат на заявление за права по Content ID, което считате за грешка:

Преди обаче да изпратите оспорване или насрещно уведомление, е добре да си зададете няколко въпроса:

 1. Вие ли сте собственикът на авторските права върху материала във видеоклипа ви?
 2. Имате ли разрешение от съответните собственици на авторските права за всички материали на трети страни във видеоклипа ви?
 3. За видеоклипа ви приложима ли е честната употреба, честното отношение или подобно изключение от приложимите закони за авторски права?

Ако за видеоклипа ви важи едно от условията по-горе, може да проучите кой е най-подходящият процес за оспорване или да се консултирате с адвокат. В случай че не е така, може да сте в нарушение на законите за авторските права.

Защо записано или купено от мен съдържание бе премахнато?

Само защото съдържанието е купено от вас, не означава, че притежавате правата да го качвате в YouTube. Дори и да отдадете признание на собственика на авторските права, публикуването на видеоклипове, които включват купено от вас съдържание, пак може да нарушава законите за авторските права.

Както и само защото материалът е записан лично от вас, невинаги означава, че притежавате всички права за качване в YouTube. Ако записът ви включва чуждо защитено с авторски права съдържание, като например защитена с авторски права музика, използвана за фон, ще трябва да получите разрешение от съответните собственици на права.

Защо YouTube позволи на предявяващ правата си потребител, който злоупотребява с процедурата, да премахне видеоклипа ми?
YouTube предприема действия срещу случаите на злоупотреба с процесите ни за сваляне поради нарушаване на авторски права. Въпреки че не можем да коментираме конкретни случаи или нашите процеси, проучваме случаите на злоупотреба с инструментите и процесите ни за авторски права. Правилата ни са с нулева толерантност по отношение на предявяващи правата си потребители, които считаме, че злоупотребяват с тях. Злоупотребата с процеса за авторско право (както за сваляния, така и за насрещни уведомления) може да доведе до прекратяване на профил.

Въпроси относно заявките за сваляне поради нарушаване на авторски права

Мога ли да поискам премахването на цял канал или плейлист?

Не, не можете. Трябва да идентифицирате всяко съдържание, за което се твърди, че е в нарушение, чрез URL адреса му.

Ето как да разберете URL адреса на видеоклип:

 1. Намерете въпросния видеоклип в YouTube.
 2. В адресната лента в горната част на страницата ще видите URL адреса на видеоклипа, например: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

Можете да изпратите заявка за сваляне, като влезете в профила си в YouTube и попълните нашия уеб формуляр за премахване поради нарушаване на авторски права.

Защо YouTube поиска повече информация относно заявката ми във връзка с авторски права?

Свалянията във връзка с авторски права са официални искания с правно основание, които изискват конкретни елементи, за да са пълни и подлежащи на действия.

Когато получим непълна или по друга причина невалидна заявка във връзка с авторски права, търсим от изпращача още информация, която ще помогне за завършването ѝ. Това включва както уведомления за сваляне, така и насрещни уведомления.

Ако получите такъв отговор след изпращането на заявката си във връзка с авторски права, важно е да го прегледате внимателно и да отговорите по съответния начин. Обикновено не можем да прегледаме заявката ви, докато не го направите.

Защо трябва да предоставям цялата си информация всеки път, когато подавам нова жалба във връзка с авторски права?

Съгласно закона за авторските права изискваме пълни и валидни известия за авторски права за всяка заявка за премахване.

Най-лесният начин за подаване на друга жалба е да влезете в профила си в YouTube и да попълните нашия уеб формуляр за жалба във връзка с авторски права.

За собствениците на съдържание с постоянна нужда от управление на правата приемаме заявки за Програмата за проверка на съдържанието и системата Content ID на YouTube.

Уведомих YouTube за видеоклип, който нарушава авторските ми права, и той бе премахнат. Защо получих имейл, в който се казва, че видеоклипът може да бъде възстановен на сайта?

Вероятно сме получили насрещно уведомление относно заявката ви за премахване. Видеоклипът ще бъде възстановен, освен ако не докажете, че сте започнали съдебни действия срещу създателя, за да ограничите предполагаемата дейност в нарушение. Ако не получим такова известие в рамките на 10 дни, може да възстановим материала в YouTube.

Как да подам сигнал за видеоклипове, които предоставят пароли или генератори на ключове, позволяващи неупълномощено използване на мои произведения, защитени с авторски права?

Ако в даден видеоклип се разяснява как чрез пароли, генератори на ключове или „кракове“ могат да се заобикалят ограниченията на достъпа до софтуера ви, уведомете ни чрез формуляра за други правни проблеми.

 

Как да премахна копие на видеоклипа си от друг уебсайт?

Ако откриете свой видеоклип в YouTube, качен в друг уебсайт без ваше разрешение, ще трябва да следвате указаната в този уебсайт процедура, за да заявите премахването на видеоклипа. YouTube не може да направи това вместо вас.

Повечето сайтове, които позволяват на създателите да качват видеоклипове, разчитат на защитата на Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA). Когато получат пълно и валидно известие за сваляне поради нарушаване на авторски права от собственик на съдържание, те трябва да премахнат въпросния видеоклип. Има някои изключения, но ако със сигурност знаете, че копието на творбата ви не е защитено от доктрината за честна употреба, можете да заявите премахването му.

За да научите какво трябва да съдържа известието ви за сваляне поради нарушаване на авторски права, прегледайте изискванията за известия за сваляне съгласно DMCA.

Повечето сайтове изискват връзка към конкретен URL адрес на видеоклип. Ако не можете да намерите URL адреса, можете да опитате да го получите, като кликнете с десния бутон върху видеоклипа или върху клеймото за дата и час.

Сайтовете, които се позовават на DMCA, трябва да предоставят в Службата за авторски права информация за връзка с определен от тях представител относно DMCA, както и да посочат тази информация на уебсайта си. По-долу следва списък с имейл адреси, до които можете да изпратите известие за сваляне поради нарушаване на авторски права, ако откриете, че ваш видеоклип е качен в някой от тези сайтове без ваше разрешение. Ако не намирате търсения от вас сайт в списъка по-долу, можете да прегледате базата от данни на Службата за авторски права.

 

Dailymotion: notifications@dailymotion.com

Facebook: ip@fb.com

Instagram: ip@instagram.com

Periscope: copyright@periscope.tv

Twitter: copyright@twitter.com

Vimeo: dmca@vimeo.com

 

Отказ от отговорност: Посочената тук информация не е правен съвет. Предоставяме я само за сведение. Ако имате нужда от правен съвет, трябва да се свържете с адвокат.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?