Så fungerar Content ID

Upphovsrättsinnehavare kan använda ett system som kallas Content ID för att enkelt identifiera och hantera sitt innehåll på YouTube. Videor på YouTube jämförs mot en databas med filer som innehållsägare har skickat till oss.

Upphovsrättsägarna får bestämma vad som ska hända när innehåll i en video på YouTube matchar ett verk de äger rättigheterna till. När en matchning hittas får videon ett Content ID-anspråk.

Vanliga frågor om Content ID

Vilka alternativ har upphovsrättsinnehavarna?

Upphovsrättsinnehavare kan välja bland olika åtgärder för material som matchar deras:

  • Blockera en hel video så att den inte kan visas.
  • Tjäna pengar på videon genom att visa annonser i den. I vissa fall delas intäkterna med innehållsleverantören.
  • Spåra videons visningsstatistik.

Åtgärderna kan vara landsspecifika. En video kan användas för intäktsgenerering i ett land och blockeras eller spåras i ett annat.

Vem får använda Content ID?

YouTube tillåter bara innehållsägare som uppfyller vissa kriterier att använda Content ID. Innehållsägare som vill kvalificera sig måste ha ensamrätt till en betydande mängd originalmaterial som ofta laddas upp av YouTube-användare.

YouTube har även tydliga riktlinjer för hur Content ID ska användas. Vi granskar Content ID-användning och tvister löpande för att se till att riktlinjerna följs.

Innehållsägare som upprepade gånger gör felaktiga anspråk riskerar att åtkomsten till Content ID inaktiveras och att samarbetet med YouTube avslutas.

Om du är innehållsägare och tror att ditt innehåll uppfyller kriterierna kan du fylla i det här formuläret.

Relaterade ämnen
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?