Ako funguje Content ID

Vlastníci autorských práv môžu pomocou systému Content ID jednoducho identifikovať a spravovať svoj obsah na YouTube. Videá nahrané na YouTube sa porovnávajú s databázou súborov, ktoré nám vlastníci obsahu odoslali.

Vlastníci autorských práv sa môžu sami rozhodnúť, čo sa stane, ak sa obsah vo videu na YouTube zhoduje s dielom, ktoré vlastnia. Pri nájdení zhody video dostane nárok v systéme Content ID.

Bežné otázky týkajúce sa systému Content ID

Aké možnosti majú vlastníci autorských práv?

Vlastníci autorských práv si môžu vybrať rôzne akcie pre materiál, ktorý sa zhoduje s obsahom, ktorý vlastnia:

  • zablokovať zobrazenie celého videa;
  • speňažiť video tak, že sa v ňom budú zobrazovať reklamy, a v niektorých prípadoch zdieľať výnosy s používateľom, ktorý video nahral;
  • sledovať štatistiky sledovanosti videa.

Každá z uvedených akcií môže byť špecifická pre danú krajinu. Video je možné napríklad v jednej krajine alebo regióne speňažovať a inde zas blokovať alebo sledovať.

Kto môže používať Content ID?

YouTube povoľuje Content ID iba vlastníkom autorských práv, ktorí spĺňajú špecifické podmienky. Vlastníci autorských práv musia mať výhradné práva na podstatnú časť pôvodného materiálu, ktorý používatelia komunity autorov na YouTube často nahrávajú.

YouTube tiež stanovuje jasné pokyny na používanie systému Content ID. Používanie systému Content ID a námietky nepretržite monitorujeme s cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto pokynov.

Vlastníkom obsahu, ktorí opakovane podali chybné nároky, môže byť prístup k systému Content ID zakázaný a ich partnerstvo so službou YouTube vypovedané.

Ak ste vlastníkom obsahu a myslíte si, že váš obsah spĺňa podmienky, môžete vyplniť tento formulár.

Súvisiace témy
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?