Automaticky generované tematické kanály sú od 1. júna 2020 zrušené

Keďže sa automaticky generované tematické kanály nepoužívali často, väčšinu z nich sme 1. júna 2020 zrušili. To znamená, že sa už nebudú zobrazovať automaticky generované kanály so slovom „téma“ v nadpise, ako napríklad „Surfovanie – téma“ alebo „Mačky – téma“.

Ak ste tieto tematické kanály odoberali, nebudú sa viac zobrazovať vo vašom zozname odberov. Keďže sa videá z automaticky generovaných tematických kanálov nezobrazovali vo feedoch odberov, táto zmena neovplyvní videá vo vašom feede odberov.

Automaticky generované herné kanály a kanály interpretov sú stále k dispozícii. Okrem toho si stále môžete vyberať témy v sekciách Domov a Pozrieť neskôr, kde uvidíte navrhované videá zamerané na témy, ktoré vás zaujímajú. Obľúbené témy ako Hudba a Správy majú cieľové stránky, na ktoré sa dostanete z karty Preskúmať.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?