Formáty reklamy na YouTube

V záujme zvýšenia výnosov autorov sme zjednodušili výber formátov reklamy, ktoré sa zobrazujú pred videom alebo po ňom. Odstránili sme možnosť jednotlivo vybrať reklamy pred videom, reklamy po videu a preskočiteľné či nepreskočiteľné reklamy. Odteraz sa po zapnutí reklám v nových dlhých videách budú vašim divákom zobrazovať reklamy pred videom, po ňom a budú buď preskočiteľné, alebo nepreskočiteľné. Touto zmenou sa zapnutie všetkých formátov reklamy stáva odporúčaným osvedčeným postupom pre všetkých. Vami zvolené nastavenia reklám uprostred videa sa nemenia. Zachovali sme aj vaše nastavenia reklamy pri existujúcich dlhých videách. Tie budú platiť, pokiaľ nezmeníte nastavenia speňažovania.
Kvôli zlepšeniu diváckeho zážitku a optimalizácii reklamných formátov s vyššou výkonnosťou v počítačoch a mobilných zariadeniach sa na YouTube od 6. apríla 2023 prestanú zobrazovať prekryvné reklamy. Ide o starý formát reklamy, ktorý sa zobrazuje len v počítačoch, preto predpokladáme, že prechod na iné formáty reklamy ovplyvní zárobky väčšiny autorov len minimálne.

Keď si zapnete speňažovanie videí, počas vašich videí alebo vedľa nich sa môže zobrazovať viacero typov reklám. Formáty reklamy uvedené v tabuľke nižšie sa môžu zobrazovať pred videom, uprostred videa alebo po videu.

Po zapnutí reklám v nových dlhých videách sa budú vašim divákom automaticky zobrazovať reklamy pred videom, po ňom a budú buď preskočiteľné, alebo nepreskočiteľné. Pri videách dlhších ako osem minút môžete zapnúť aj reklamy uprostred videa a vybrať si, či chcete reklamné prestávky vkladať manuálne alebo automaticky. Prečítajte si viac o správe reklamných prestávok uprostred videa.

Formát videoreklamy Opis Platforma Špecifikácie
Preskočiteľné videoreklamy

Preskočiteľné videoreklamy umožňujú divákovi preskočiť reklamy po piatich sekundách. Počítače, mobilné zariadenia, televízory a herné konzoly Prehrávajú sa v prehrávači videa (po piatich sekundách sa dajú preskočiť).

Nepreskočiteľné videoreklamy

Nepreskočiteľné videoreklamy si musí divák pozrieť celé a až potom sa spustí video. Počítače, mobilné zariadenia, televízory a herné konzoly

Prehrávajú sa v prehrávači videa.

Dĺžka 15 až 20 sekúnd v závislosti od miestnych štandardov. Iba v televízoroch to môže byť 30 sekúnd.

Mikrospoty

Krátke nepreskočiteľné videoreklamy s dĺžkou do šesť sekúnd, ktoré sa musia prehrať predtým, ako si možno pozrieť video. Mikrospoty sa zapínajú, keď sa zapnú preskočiteľné alebo nepreskočiteľné reklamy. Počítače, mobilné zariadenia, televízory a herné konzoly Prehrávajú sa v prehrávači videa, dĺžka do šiestich sekúnd.

Zapnutie reklám vo viacerých videách

Ak chcete zapnúť reklamy vo viacerých videách, ktoré ste už nahrali, postupujte takto:

  1. Prejdite do Štúdia YouTube.
  2. V ponuke vľavo vyberte Obsah .
  3. Vyberte sivé pole naľavo od miniatúry každého videa, ktoré chcete speňažovať.
  4. V čiernom paneli nad zoznamom videí kliknite na rozbaľovací zoznam Upraviť a potom Speňažovanie.
  5. V rozbaľovacej ponuke Speňažovanie kliknite na Zapnuté.
    • Ak chcete hromadne zmeniť nastavenia reklám uprostred videa: kliknite na Upraviť a potom Nastavenia reklám a potom začiarknite políčko pri možnosti Umiestňovať reklamy uprostred videa. Zároveň sa rozhodnite, či chcete automatické reklamy uprostred videa používať vo videách bez reklamných prestávok alebo vo všetkých videách.
  6. Kliknite na Aktualizovať videá a potom začiarknite políčko vedľa možnosti Rozumiem dôsledkom tejto akcie a potom Aktualizovať videá.

Reklamy na YouTube Shorts

Reklamy v službe Shorts sú videoreklamy alebo obrázkové reklamy, ktoré sa zobrazujú medzi videami vo feede krátkych videí Shorts a dajú sa ihneď preskočiť. Viac o tom, ako fungujú reklamy v službe Shorts, sa dozviete v pravidlách speňažovania služby YouTube Shorts.

Predvolené nastavenia reklamy uprostred videa

Zistite, ako zmeniť predvolené nastavenia kanála tak, aby mali nové nahrané videá reklamné prestávky uprostred videa.

Reklamy mimo prehrávača videa

Reklamy vo feede pozerania sú reklamy, ktoré sa v mobilných zariadeniach zobrazujú vo feede odporúčaných videí pod prehrávačom a v počítačoch vedľa neho. Tieto typy reklám nie je možné ovládať v Štúdiu YouTube.

Po sebe nasledujúce reklamy

Keď zapnete reklamy v dlhom (minimálne päťminútovom) videu, môžu sa v ňom zobraziť aj dve po sebe nasledujúce videoreklamy (tzv. dynamická skupina reklám). Dynamické skupiny reklám znamenajú menej prerušení pri sledovaní dlhších videí, čo vedie k lepšiemu dojmu divákov.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
2888562581897170302
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true