Formáty reklamy na YouTube

Keď zapnete speňažovanie videa, počas vašich videí alebo vedľa nich sa môže zobrazovať viacero typov reklám. 

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté rôzne reklamy dostupné v Štúdiu YouTube, pri ktorých je možné ovládať umiestnenie, teda či sa má reklama zobrazovať na začiatku, uprostred alebo na konci videa.

Formát videoreklamy Popis Platforma Špecifikácie
Preskočiteľné videoreklamy

Preskočiteľné videoreklamy umožňujú divákovi preskočiť reklamy po piatich sekundách  Počítače, mobilné zariadenia, televízory a herné konzoly Prehrávajú sa v prehrávači videa (po piatich sekundách sa dajú preskočiť)

Nepreskočiteľné videoreklamy

Nepreskočiteľné videoreklamy si musí divák pozrieť celé a až potom sa spustí video   Počítače, mobilné zariadenia, televízory a herné konzoly

Prehrávajú sa vo videoprehrávači.

Dĺžka 15 až 20 sekúnd v závislosti od miestnych štandardov.

Mikrospoty

Krátke nepreskočiteľné videoreklamy s dĺžkou do šesť sekúnd, ktoré sa musia prehrať predtým, ako si možno pozrieť video. Mikrospoty sa zapínajú, keď sa zapnú preskočiteľné alebo nepreskočiteľné reklamy. Počítače, mobilné zariadenia, televízory a herné konzoly Prehrávajú sa v prehrávači videa, dĺžka do šiestich sekúnd

Prekryvné reklamy

Prekryvné obrázkové alebo textové reklamy, ktoré sa môžu zobrazovať v spodnej časti videa (prekrývajú 20 % videa) Iba počítače Veľkosť: 468 x 60 alebo 728 x 90 pixelov
Viac o správe reklám uprostred videa sa dočítate v tomto článku: Správa reklamných prestávok uprostred dlhých videí.

Predvolené nastavenia reklamy

Ak chcete pre svoj kanál nastaviť predvolené nastavenia videoreklám, prečítajte si tento článok v našom centre pomoci: Nastavenie predvolených formátov reklám.

Reklamy mimo prehrávača videa

Reklamy vo feede pozerania (patria sem aj obsahové reklamy) sú reklamy, ktoré sa v mobiloch zobrazujú vo feede odporúčaných videí pod prehrávačom videa a v počítačoch vedľa neho. Tieto typy reklám nie je možné ovládať v Štúdiu YouTube.

Po sebe nasledujúce reklamy

Označujú sa tiež ako dynamické skupiny reklám. Dve po sebe nasledujúce videoreklamy sa môžu zobraziť, keď vo videu zapnete preskočiteľné alebo nepreskočiteľné reklamy. Reklamy tohto formátu sa zobrazujú len v dlhšom (aspoň päťminútovom) videoobsahu na platformách uvedených v tabuľke vyššie. 

Dynamické skupiny reklám znamenajú menej prerušení pri sledovaní dlhších videí, čo vedie k lepšiemu dojmu divákov. 

Reklamy v kratších videách

Pri veľmi krátkych videách môže byť pravdepodobnosť zobrazovania videoreklám menšia. Prispieva to k zlepšeniu celkového zapojenia divákov a zvýšeniu výnosov získaných v priebehu ich relácií na YouTube.

Získajte profesionálne tipy týkajúce sa výberu formátov reklám, ktoré sa zobrazujú vo vašich videách.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?